Skip to main content

Telefoan
058-213 14 14 (resepsje)

E-mail
mbijlsma@fryske-akademy.nl

Bijlsma, drs. M. (Marit)

koördinator ûndersyksfinansiering en strategyske gearwurkingen

Telefoan
058-213 14 14 (resepsje)

E-mail
mbijlsma@fryske-akademy.nl

Marit Bijlsma is spesjalisearre yn ûndersyk – en ynnovaasjemanagement mei spesifyk omtinken foar kennisbenutting en ûndersyksfinansiering.

Marit Bijlsma makket diel út fan it MT fan de Fryske Akademy.