Skip to main content

Veeningen, ir. R. (Roelof)

frijwilliger/ûndersiker

Roelof Veeningen (Avereest, 1951) is meiwurker fan it ûndersyk nei it agrofoodkluster yn Fryslân by Marijn Molema. Syn ekspertise leit op it mêd fan wetterbehear, ekology en lânbou.