Skip to main content

Zoethout, W.E. (Wiebe)

stipejouwer Hylper Wurdboek

Biografy

Wiebe Zoethout (Hylpen 1952) wie wurksum yn it fuortset ûnderwiis as soarchkoördinator en dosint wiskunde. No't er mei preepinsjoen is, hat er de gelegenheid om de kennis dy't er opdien hat by syn akte Frysk te kombinearjen mei wat er wit fan syn memmetaal, it Hylpersk.

Hy helpt no om it nije wiidweidige wurdboek fan it Hylpersk, dêr't de yn 2014 ferstoarne Gosse Blom it fûnemint fan lein hat, ta in goed ein te bringen.