Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Frysk
Nederlands

De Fryske Akademy: hét wetenschappelijk centrum van Fryslân

De Fryske Akademy is een ondernemend instituut dat wetenschappelijk onderzoek doet op het gebied van de Friese taal, cultuur, geschiedenis en samenleving.

Op deze website leest u onder andere over de doelstellingen van de Fryske Akademy en kunt u een deel van onze boeken en publicaties bekijken. Ook kunt u via deze website de deskundigen van ons Taalburo om taaladvies vragen.

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.

Aanbesteding verbouw

De aanbestedingsprocedure voor de bouwplannen is van start gegaan. Medio mei worden de panden aan de Groeneweg gesloopt.

Lees meer

Promotie

Nienke Boomstra is op maandag

3 maart gepromoveerd op

Read all about it!

in de Martinikerk te Franeker.

(foto: Nelly Groenveld-Hoogland)

Lees het proefschrift

Heiligen en Heren

De grote bijlage met alle gegevens over priesters en patroonheiligen in Fryslân vóór 1600 uit het proefschrift Heiligen en Heren van Otto Roemeling is nu online beschikbaar.

Lees meer

Mooie woorden

“The whole of science is nothing more than a refinement of everyday thinking.”

“Alle wittenskip is net mear as in ferfining fan it tinken fan al-den-dei.”
Albert Einstein (1879-1955)


Frysk Frysk