Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Frysk
Nederlands

De Fryske Akademy: hét wetenschappelijk centrum van Fryslân

De Fryske Akademy is een ondernemend instituut dat wetenschappelijk onderzoek doet op het gebied van de Friese taal, cultuur, geschiedenis en samenleving.

Op deze website leest u onder andere over de doelstellingen van de Fryske Akademy en kunt u een deel van onze boeken en publicaties bekijken. Ook kunt u via deze website de deskundigen van ons Taalburo om taaladvies vragen.

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.

Philologia Frisica

Een selectie van de lezingen van het 19de Fries Filologencongres uit 2012 is verschenen in de bundel Philologia Frisica. Het thema was 'Taal, tekst en maatschappij - Het Fries in een veranderende omgeving'. In 2014 is er weer een Fries Filologencongres.
Lees meer...

Webcam

De sloop van onze panden aan de Groeneweg is klaar. De voortgang van de nieuwbouw is vanaf eind augustus rechtstreeks te volgen via onze webcam.

Voorjaarsnummer van 'Ut de Smidte'

De nieuwste editie van ons (Friestalige) nieuwsbulletin 'Ut de Smidte' is uit. Klik op onderstaande link.

Lees meer

Frysk Frysk