Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Frysk
Nederlands

De Fryske Akademy: hét wetenschappelijk centrum van Fryslân

De Fryske Akademy is een ondernemend instituut dat wetenschappelijk onderzoek doet op het gebied van de Friese taal, cultuur, geschiedenis en samenleving.

Op deze website leest u onder andere over de doelstellingen van de Fryske Akademy en kunt u een deel van onze boeken en publicaties bekijken. Ook kunt u via deze website de deskundigen van ons Taalburo om taaladvies vragen.

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.

Taalweb Frysk

Wat is Taalweb Frysk en wat verandert er in de Friese spelling? Wij hebben een aantal vragen en antwoorden (in het Fries) op een rij gezet.

Schotanus-Atlas

Uitgeverij Asia Maior/Atlas Maior werkt in samenwerking met de Fryske Akademy, Tresoar en het Fries Museum aan een facsimile-uitgave van de Schotanus-Atlas van Friesland 1718. Lees meer...

Meertaligheid en sociale media

Ons kenniscentrum Mercator organiseert in samenwerking met SOAS een international expert seminar op 28-29 november in Leeuwarden. Aanmelden kan nog t/m 14 november.

 

 

Frysk Frysk