Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Nederlands

De Fryske Akademy: hét wetenschappelijk centrum van Fryslân

De Fryske Akademy is een ondernemend instituut dat wetenschappelijk onderzoek doet op het gebied van de Friese taal, cultuur, geschiedenis en samenleving.

Op deze website leest u onder andere over de doelstellingen van de Fryske Akademy en kunt u een deel van onze boeken en publicaties bekijken. Ook kunt u via deze website de deskundigen van ons Taalburo om taaladvies vragen.

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.

Taalweb Frysk

Taalweb Frysk gaat op 2 februari 2015 online. In de tussentijd wordt de Friese spelling op enkele punten aangepast. Lees hier meer.

Harlingen als zeehaven

De Werkgroep Maritieme Geschiedenis organiseert op zaterdagmiddag 31 januari 2015 het symposium 'Maritieme Geschiedenis van Harlingen'.

Lees meer

20ste Fries Filologencongres

Van 10-12 december hield de Fryske Akademy het 20ste Fries Filologencongres. Klik hier voor een foto-impressie.

Frysk Frysk