Skip to main content

Eveneminten

maa

16

Mercator (Fryske Akademy), it Endangered Languages Archive (DE) en CIDLeS (PT) nûgje jo fan herten út foar dizze ynternasjonale konferinsje oer minderheidstalen yn 'e stêd.

Mear lêze

apr

11

De ledegearkomsten fan it Argeologysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy binne fergees tagonklik; lêzingen binne in fêst ûnderdiel.

Mear lêze