Skip to main content

Nijsberjochten

jun

14

Yn in rapport fan de Europeeske Kommisje wurde 6 Mercatorprojekten útljochte as kreatyf en ynnovatyf ynternasjonaal gearwurkingsprojekt.

Mear lêze

jun

14

Fantasyskriuwer Kirsty Campbell hat foar har nijste boek gebrûk makke fan twa wittenskiplike stúdzjes nei Friezen yn de midsiuwen.

Mear lêze

jun

12

It team fan it ynternasjonale OWL+ projekt freget dosinten Frysk om te helpen by it testen fan aktiviteiten.

Mear lêze

jun

10

Tolve auteurs, ûnder wa Han Nijdam en Alex Kerkhof, beskriuwe in provinsjale skiednis dêr't it belang fan boppe de eigen regio útgiet.

Mear lêze

jun

10

De Ryksuniversiteit Grins biedt in promoasjeplak fan 48 moannen (fulltime, 1,0 fte) op it mêd fan de moderne Fryske en Nederlânske literatuer.

Mear lêze