Skip to main content

Eveneminten

nov

30

Dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm FSA (Fryske Akademy) sil in lêzing jaan oer de Frysk-Britske ferbiningen, fan de ier-midsiuwske migraasje oan de iene kant, oant de ympakt fan in ferbûn Fikingwrâld oan de oare kant.

Mear lêze

dec

02

'Kansrijke verdienmodellen voor de Friese boer: een benadering vanuit de economische situatie op Friese melkveebedrijven en hun concurrentiepositie'.

Mear lêze

dec

02

Dizze (online) lêzing fan Mercator-ûndersiker Kircher makket diel út fan it Joint Seminar on Cross-Germanic Linguistics/ Séminaire Tournant de Linguistique Intergermanique.

Mear lêze

dec

11

Han Nijdam (Fryske Akademy) is foar de de lêzingenrige MuseumUniversiteit útnûge troch Campus Fryslân, Tresoar, Fries Museum en dbieb.

Mear lêze