Skip to main content

Eveneminten

apr

23

Call for Papers Deadline extended to January 8, 2017. The first Frisian humanities conference will be from April 23-26, 2018.

Mear lêze

maa

17

Lêzing fan Frits van der Kuip en Willem Visser yn it ramt fan de Akademy Seminars-rige. Plak: Erfgoedkeamer, Fryske Akademy. Tiid: 15.30 oere.

Mear lêze

jun

08

De sin en ûnsin fan taal- en dialektpromoasje stiet sintraal op 'e 13de streektaalkonferinsje fan 'e SND yn Ljouwert.

Mear lêze

jun

21

It Groot Dictee der Nederlandse Taal ferdwynt, mar yn Fryslân meitsje wy op 21 juny mei safolle mooglik minsken yn 'e iepenloft it Grut Frysk Diktee.

Mear lêze

sep

14

80 jier nei de oprjochting fan de Fryske Akademy strike wy op 'en nij del yn it Hampshire Oranje Hotel yn Ljouwert.

Mear lêze