Skip to main content

Skripsjepriis Fryske Akademy

The Fryske Akademy has a biennial award for the best master thesis in the field of Frisian language and culture. The Skripsjepriis was created on the occasion of the fiftieth anniversity of the Fryske Akademy in 1988, with the aim to encourage students in scientific education to focus their research on Frisian topics. The award consists of a sum on 1,000 (one thousand) euros.

 

Call: Skripsjepriis 2022-2024

University students can submit their Master's thesis for the Skripsjepriis until 1 June 2024. A few conditions are attached to submission:

 • The subject of the thesis should be in the field of Frisian studies, such as Frisian linguistics and literature, history, or social sciences.
 • The thesis must be written (and approved) after 1 June 2022 and before 1 June 2024.
 • Only university-level Master's theses can qualify for the Skripsjepriis.

 

 

Skripsjepriis Fryske Akademy
Martijn Kingma (left on the picture) won the Skripsjepriis 2020-2022. Aafke Bonnet-Bekkema (middle) received an honourable mention. On the right: managing director Nelleke IJssennagger-van der Pluijm. Photo: Marieke Balk

Submitting your thesis?

Theses that meet our conditions can be submitted until 1 June 2024. We prefer to receive a paper copy and a digital copy (pdf document). The paper copy can be sent to: 

 • Fryske Akademy
  Skripsjepriis
  PO Box 54
  8900 AB Leeuwarden
  The Netherlands

The digital copy can be mailed to: skripsjepriis@fryske-akademy.nl.

A scientific jury consisting of Akademy staff members will assess the papers. The decision of the jury is final and no correspondence will be entered into. Submitted material will not be returned.

 

Award ceremony Skripsjepriis

The Skripsjepriis for the academic years 2022-2024 will be awarded in the autumn of 2024.

 

 

Former winners of the Skripsjepriis

 

2020-2022 (útrikt 16 septimber 2022)
(Marco) Martijn Kingma, ' Phonetic Aspects of Centring Diphthongs in Frisian. The case of /iə/ and /ɪə/ ', Rijksuniversiteit Groningen, Masterscriptie European Linguistics, 2021.

Honorable mention:  Aafke Bonnet-Bekkema, ‘Sinterklaas moderniseert: traditiegetrouw vol verandering'. De viering van het ongeorganiseerde sinterklaasfeest in Leeuwarden, Groningen, Hoorn en regio's de Friese Wouden, het Hogeland, het Oldambt en West-Friesland in de periode 1875-1950. Open Universiteit Heerlen, Masterscriptie Kunst en Cultuurwetenschappen, 2020.

2018-2020 (útrikt 17 desimber 2020)
Sian Wierda, 'Het vrije volk van de heide. Armoede en cultuur onder de bevolking uit de heidenederzettingen in het Fries-Groningse grensgebied tussen 1850-1900', Rijksuniversiteit Groningen, Masterscriptie Geschiedenis, 2018.

2016-2018 (útrikt 14 septimber 2018)
Levi R. Damsma, 'Middelnederlandse invloeden in het Oudwestfriese Oud Schoutenrecht uit Codex Unia', Universiteit Gent, Master thesis Historische taal- en letterkunde, 2017.

2014-2016 (útrikt 7 oktober 2016)
Nienke Jet de Vries, 'Fan Selskip nei mienskip. De rol fan Fryske literatuer tusken 1844 en 1915 as ferbinende krêft fan de ta stân kommende Fryske mienskip', Rijksuniversiteit Groningen, Master thesis Fryske letterkunde, 2015.

2010-2014 (útrikt 12 septimber 2014)
Thomas M. van den Brink, ‘Op zoek naar een sluitende verklaring waarom Molkwerum vrijwel van de kaart verdween. De langetermijngevolgen van een sociaal-economische transitie op het landschap en de samenleving van Molkwerum (Zuidwest-Friesland) tussen 1700 en 1900’, Rijksuniversiteit Groningen, Master thesis Landschapsgeschiedenis, 2013.

2008-2010 (útrikt 12 septimber 2014)
Inge Heslinga, 'Leave Abonnee. Conflict tussen de Friese literaire tijdschriften De Tsjerne, Quatrebras en Asyl (1946-1968)', Rijksuniversiteit Groningen, Master thesis Kunsten, Cultuur en Media, 2008.

2006-2008 (útrikt 12 juny 2009)
Arjen Dijkstra, 'Het vinden van Oost en West in het Friesland van de zeventiende eeuw. De polemiek tussen Lieuwe Willemsz. Graaf (1652-1704) en Benhardus Fullenius Jr. (1640-1707)', Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Landschapsgeschiedenis, 2007.

2004-2006 (útrikt 19 april 2007)
Marijke Andringa, 'Sociaal-culturele planning in de Friese Wouden; Het ontwikkelingsgebied Oostelijk Friesland 1952-1960', Open Universiteit: Algemene Cultuurwetenschappen, 2006.

2002-2004 (útrikt 1 maart 2005)
Jelske Dijkstra, 'FRYSS – A first step towards Frisian TTS', Universiteit van Amsterdam, Taalwetenschap, Spraakcommunicatie en –technologie, 2004.

2000-2002 (útrikt 13 febrewaris 2003)
Anne Tjerk Popkema, 'Aldfryske wei-oantsjuttings; In ûndersyk nei it Aldfryske wurdfjild ‘ferkearsferbinings oer lân’', Rijksuniversiteit Groningen, Fryske taal- en letterkunde, 2002.

1998-2000 (útrikt 1 maart 2001)
Annelies van der Goot, 'Voortaan is alles betaald; Oproer in Friesland, 1847', Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen, 2000.

1996-1998 (útrikt 17 febrewaris 1999)
Johan Nicolay, 'Goudvondsten in het Noord-Nederlandse Terpengebied (450/500-650 n. Chr.). Politieke, religieuze en sociale aspecten van import, circulatie en depositie van goud', Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Archeologie, 1998.

1994-1996 (útrikt 19 febrewaris 1997)
Linda Huisman, 'Holwerd, een dijk van een dorp? Een onderzoek naar de leefbaarheid', Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, 1995.

1992-1994 (útrikt 7 maart 1995)
Onno Hellinga, 'Leven en werk van de Friese jurist, diplomaat en politicus Hessel Aysma (1527/28-1592)', Rijksuniversiteit Groningen, 1993.

1990-1992 (útrikt 19 maart 1993)
Anne Wegener Sleeswijk, 'Ondernemen in hennephandel en touwslagerij: de firma Hylke Jans Kingma, 1762-1782', Universiteit van Amsterdam, Afdeling Economische en Sociale Geschiedenis, 1992.

1988-1989 (útrikt 13 febrewaris 1990)
Bert Herberigs, 'De sociaal-economische omstandigheden van werklozen in Friesland', Landbouwuniversiteit Wageningen, 1989.