Skip to main content

Latest news

Feb

22

22 febrewaris 2018 – Is Fryslân taret op in duorsume takomst? De Fryske Akademy sjocht 7 maart werom en foarút yn âld-suvelstêd Boalsert.

Read more

Feb

15

15 febrewaris 2018 - Yn it ramt fan Ljouwert-Fryslân 2018/Lân fan taal skriuwt de Fryske Akademy in dichtwedstriid út.

Read more

Jan

26

26 January 2018 – It all starts this weekend: the official opening of Leeuwarden-Fryslân European Capital of Culture. What are we going to do in 2018?...

Read more

Dec

18

18 December 2017 - Mercator Research Centre published its 50th Regional Dossier — on the Romansh language in Switzerland.

Read more

Jul

24

24 July 2017 - In 2018, we will organize the first Conference on Frisian Humanities, as a successor of the Philologists' Conference.

Read more

 

 

See more news articles

Events

Feb

22

The 10th meeting of the working group for German-Dutch History is held at the Fryske Akademy on 22 and 23 February 2018.

Read more

Apr

23

The first Frisian humanities conference will be from April 23-26, 2018, at "de Harmonie" in Ljouwert, the Netherlands. Call for papers deadline:...

Read more

See more events

 

 

What we do

The Fryske Akademy focuses on scientific research into the Frisian language, multilingualism and regional history. We publish books, develop language tools, and organize symposiums, lectures and conferences.

The Fryske Akademy was founded in 1938 and is affiliated with the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) since 1990. 

Projects

Aug

10

Wy dogge ûndersyk nei ekonomysk belied yn de krimpregio Noardeast-Fryslân en bringe jierrapporten oer ekonomyske trends út.

Read more

Jul

07

Taalportaal is in Ingelsktalich digitaal neislachwurk dêr't alle grammatikale kennis fan it Nederlânsk, Frysk en Afrikaansk byinoar brocht is.

Read more

Publications

Aug

10

De skiedskriuwing fan de Boalserter Suvelskoalle (1880-1995) kin fia ûndersteande link besteld wurde foar € 25,00, ynkl. ferstjoerkosten.

Read more

Aug

10

Mei de listen fan bewapene mannen yn Fryslân (1552) en op it Amelân (1558). No te keap by útjouwerij Verloren en yn 'e boekhannel.

Read more

Our activities in Leeuwarden-Fryslân 2018

What will the Fryske Akademy organize for visitors, for researchers and culture lovers in the European Capital of Culture year 2018?

Read more about our activities in the context of LF2018

Sponsors