Skip to main content

News articles

Sep

17

Wat soe it moai wêze dat dyn telefoan Frysk ferstiet en prate kin! Takomstmuzyk? Der wurdt al oan wurke en wy hawwe dyn stipe derby nedich!

Read more

Jul

01

1 July 2021 - The 11th Conference on Frisian Linguistics is on Friday 19 November 2021. We invite everyone to participate. CfP deadline: 1 September.

Read more