Skip to main content

Eveneminten

mai

21

Tusken kust en kitsch. Ier midsiuwsk Frisia troch de eagen fan Fikingen, it Aldfrysk en de hjoeddeistige ûndersiker.

Mear lêze

mai

23

It N.W. Posthumus Instituut en de Fryske Akademy organisearje de Posthumus Conference 2024, mei as haadsprekker prof. Nikolaus Wolf (Humboldt Universität Berlyn).

Mear lêze

jun

03

Fryske Akademy is partner fan RUG/Campus Fryslân by de organisaasje fan de simmerskoalle oer spraaktechnology (3-7 juny).

Mear lêze

jun

05

Yn de Wike fan de Utwikseling sette organisaasjes en bedriuwen yn Noard-Nederlân de doarren iepen foar inoars wurknimmers. Ek de Fryske Akademy docht mei.

Mear lêze