Skip to main content

Eveneminten

sep

26

Om Europeeske Taledei te fieren organisearret it EBLT by de Fryske Akademy in literêre moeting tusken Fryslân en Grinslân.

Mear lêze

okt

12

Op it Sieperda Symposium stiet it erfskip fan kening Redbad sintraal. Organisaasje: Frysk Genoatskip en Fryske Akademy.

Mear lêze

okt

25

De dei is ornearre foar elkenien dy't direkt of yndirekt dwaande is mei de taalkunde fan it Frysk.

Mear lêze

nov

19

Earste Akademylêzingen fan it winterskoft 2019-2020 mei bydragen fan Wiene van Hattum en Jan de Vries.

Mear lêze

dec

03

Fjirde konferinsje oer lânskipsskiednis fan it Skiednisnetwurk foar Noard-Nederlând en Noardwest-Dútslân. Lokaasje: Auwerk (D).

Mear lêze