Skip to main content

Eveneminten

jun

16

Mercator (Fryske Akademy) en de universiteiten fan Graz, Bologna en Newcastle nûgje jo fan herten út foar harren konferinsje yn Graz.

Mear lêze

jun

16

Organisearre troch Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, mei û.o. Han Nijdam ('Das Landrecht in den Niederlanden') en Oebele Vries ('Landrechte und Landrecht aus westfriesischer Sicht').

Mear lêze

jun

24

Op sneon 24 juny organisearret de Fryske Akademy in kongres oer it Sealterfrysk, de 'Tag der Saterfriesen/ Dai fon do Seelter'.

Mear lêze

jun

27

Liuwe Westra (Fryske Akademy), Arjen Dijkstra en Hanneke Hoekstra oer it belang fan de biografy as tagong ta de skiednis fan de (Fryske) Beweging.

Mear lêze