Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsberichten

jan

05

Eind 2021 heeft de Fryske Akademy de eerste versie opgeleverd van een grammatica van het Fries van Saterfriesischen. Saterfries is het enige Fries dat nog over is van het Oost-Fries, dat vroeger werd gesproken tussen de Lauwers en de Wezer.

Lees meer

dec

14

De Fryske Akademy zoekt moedertaalsprekers van het Frysk dy willen meedoen aan een kort interview in het Frysk en Nederlands. Daarbij wordt spraak verzameld voor een onderzoek naar de herkenning van accenten.

Lees meer

dec

14

Word jij HisGIS citizen scientist? En help je mee het nog resterende gedeelte van het oudste kadaster van Nederland voor HisGIS te digitaliseren? Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers voor dit wetenschappelijk project van nationaal belang

Lees meer

dec

07

Eind november is het Genealogysk Jierboek 2021 gepresenteerd. In dit jaarboek bijdragen van Ida Verhaar - Parenteel van Gerrit Robberts Radijs, Jan de Vries - Blom fan Hylpen, Jan Borleffs - Het nageslacht van Hillebrand Croes uit Leeuwarden en Jan T. Anema – Hibma. De Fryske Rie foar Heraldyk sluit dit jaarboek wederom af en doet dit met – Wapenregistraties.

Lees meer

dec

03

De gedichten van de winnaars van de sinterklaasgedichtenwedstrijd staan online. Lokwinske Brecht Bolink fan de St. Gregoriusskoalle yn Blauhús, Erwin van den Bosch út Harkema en Titia Lindeboom út Minnertsgea.

Lees meer