Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Nederlands

De Fryske Akademy: hét wetenschappelijk centrum van Fryslân

De Fryske Akademy is een ondernemend instituut dat wetenschappelijk onderzoek doet op het gebied van de Friese taal, cultuur, geschiedenis en samenleving.

Op deze website leest u onder andere over de doelstellingen van de Fryske Akademy en kunt u een deel van onze boeken en publicaties bekijken. Ook kunt u via deze website de deskundigen van ons Taalburo om taaladvies vragen.

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.

Noordelijk geschiedenisnetwerk 

Historisch onderzoek aan weerszijden van de grens: dat is het streven van het door ons geïnitieerde Duits-Nederlandse Geschiedenisnetwerk.

'r-atics 5

Internationale taalkundeworkshop rondom de verschillende r-klanken (rhotics). Van 18 tot 20 mei 2016 in Leeuwarden. Meer info

Grut Frysk Diktee

Het Grut Frysk Diktee is op dinsdag 10 mei! Klik hier voor meer informatie.

Frysk Frysk