Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsberichten

dec

02

Voor het Fries van Saterland is nu een sterk uitgebreide grammatica van meer dan 55.000 woorden beschikbaar: 'Sprachlehre des Saterfriesischen 2022'.

Lees meer

nov

28

In dit onderzoeksproject naar theater en festivals is Mercator (Fryske Akademy) geassocieerd partner van de universiteiten van Groningen, Falmouth en...

Lees meer

nov

25

Frysker is vernieuwd. De website met taalhulpmiddelen voor het Fries heeft naast een Friese nu ook een Engelse en Nederlandse interface.

Lees meer

nov

23

De Fryske Akademy biedt in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam één promotieplaats voor vier jaar op het gebied van de Friese taal en...

Lees meer

nov

21

Janneke Spoelstra heeft een interview gehouden met dichter/schrijver Aggie van der Meer voor het project ‘interviewbundel Friese dichteressen’.

Lees meer

Bekijk meer nieuwsberichten.

 

Evenementen

dec

11

Han Nijdam (Fryske Akademy) is voor de lezingenreeks MuseumUniversiteit uitgenodigd door Campus Fryslân, Tresoar, Fries Museum en dbieb.

Lees meer

dec

11

Prof. dr. Hans Mol (Fryske Akademy) geeft een speciaal hoorcollege voor kinderen in de reeks MuseumJeugdUniversiteit.

Lees meer

jan

17

Prof. dr. Hans Mol (Middeleeuwse geschiedenis, Fryske Akademy): ‘HisGis yn de praktyk’ / / Dr. Liuwe Westra (Fryske Akademy): ‘Libben en striid fan...

Lees meer

feb

02

De ledegearkomsten fan it Argeologysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy binne fergees tagonklik; lêzingen binne in fêst ûnderdiel.

Lees meer

feb

27

LANGSCAPE & ENROPE, waarvan Mercator deel uitmaakt, nodigen beginnende onderzoekers uit om samen in Berlijn meertalige onderwijspraktijken te...

Lees meer

Bekijk meer evenementen

 

Zegel Fryske Akademy

Fryske Akademy

Wij zijn hét academische onderzoeksinstituut voor de Friese casus, geworteld in de Friese maatschappij en opererend in de internationale wetenschappelijke wereld

Wij maken het Friestalig en historisch erfgoed toegankelijk voor wetenschap, onderwijs en maatschappij en ontwikkelen digitale instrumenten en collecties voor innoverend onderzoek.

 

Projecten


Frysker: Hulp bij schrijven in het Fries

Frysker.nl is een site met hulpmiddelen voor iedereen die Fries wil schrijven, zoals een vertaler, spellingscheck en woordenboeken. De eerste 30.000 woorden van het nieuwe Nederlands-Fries woordenboek staan ook op Frysker.

Meer lezen


Mercator Europees Kenniscentrum

Het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren is onderdeel van de Fryske Akademy en onderzoekt meertalig onderwijs en taalverwerving in Europa.

Meer lezen


Historisch Geografisch Informatiesysteem

In het oudste kadaster (1832) zijn op HisGIS.nl 3 miljoen percelen precies in kaart gebracht. Daarop sluiten kaartlagen aan - van luchtfoto’s tot vroegmoderne landmetersopnamen - die met elkaar te combineren zijn.

Meer lezen


Meer over onze onderzoeksthema's

 

Onderzoeksoutput


Taaldatabank Frisian.eu

Een website met een grote verscheidenheid aan (oud)Friese taalbronnen, zoals data, tools en diensten. Datasets kunnen worden gedownload, Json services zijn vrij beschikbaar. De onderliggende data wordt voortdurend onderhouden.

Meer lezen


Friese Agri & Foodscan

Het doel van de Friese Agri & Foodscan was om betrouwbare cijfers en analyses te bieden, kansen en bedreigingen voor de Agri & Foodsector te identificeren en methodes voor regionaal onderzoek te ontwikkelen.

Meer lezen


Taalportaal

Taalportaal is een Engelstalig digitaal naslagwerk waarin alle grammaticale kennis van het Nederlands, Fries en Afrikaans bij elkaar gebracht is door onderzoekers uit Fryslân, Nederland en Zuid-Afrika.

Meer lezen­


Meer over onze onderzoeksoutput

 

Leden en donateurs van de Fryske Akademy

Als wetenschappelijk instituut heeft de Fryske Akademy al sinds haar oprichting leden. Akademyleden zijn personen uit de hele wereld, die deze onderscheiding verdienen op grond van verdiensten op het terrein van de wetenschap, verdiensten voor de Friese cultuur, of een groot langdurig enthousiasme voor de wetenschap of de Friese cultuur in het algemeen. Lees meer over de Leden en benoemingen.

 

De Fryske Akademy heeft een grote achterban van donateurs, die het werk van de Fryske Akademy een warm hart toedragen. Allemaal mensen die belangstelling hebben voor de Friese taal, cultuur en wetenschap. De Fryske Akademy heeft een ANBI-status. Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekken. Lees meer over het donateurschap.

 

 

Subsidiënten