Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsberichten

sep

28

Historisch taalkundige dr. Alex Kerkhof geeft op 7 oktober een lezing in het kader van het Weekend van de Wetenschap: 'Waar komt 'Tsiis' vandaan?'

Lees meer

sep

25

Dat nije sprekkers Frysk prate kinne, betsjut net automatysk dat sy de taal ek brûke. Dat konkludearje Kircher, Kutlu en Vellinga nei wiidweidich...

Lees meer

sep

22

Mercator en het Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) nodigen u uit voor een gesprek over taaldiversiteit in de rechtbank: hoe zit dat eigenlijk?

Lees meer

sep

20

Heb jij een hbo- of universitaire opleiding op het gebied van taal, meertaligheid en/of onderwijs en werk je graag in teamverband aan regionale én...

Lees meer

sep

15

Voor de workshop 'Coastal wilderness and cultural landscape?' kunnen tot 1 oktober voorstellen voor lezingen worden ingediend.

Lees meer

Bekijk meer nieuwsberichten.

 

Evenementen

okt

06

De twaalfde Dag van de Friese taalkunde wordt georganiseerd door het Taalkundich Wurkferbân van de Fryske Akademy. De toegang is gratis.

Lees meer

okt

06

Fryske Akademy en Neerlandistiek.nl nodigen u uit voor de lancering van Frisistyk.nl, een nieuw online tijdschrift gewijd aan de Friese taal- en...

Lees meer

okt

07

Sietze van der Meulen en Rinse Spits houden deze middag respectievelijk een lezing over 'Boerenfamilies op het snijvlak van zilver en genealogie' en...

Lees meer

okt

07

"Where does 'Tsiis' come from?", historical linguist Dr Alex Kerkhof likes to tell us more about what agricultural words teach us about the distant...

Lees meer

okt

25

It Wikiwomen-team van Mercator/ Fryske Akademy zal met Ierse en Baskische scholen en Wikipedia-organisaties de projectvoortgang bespreken.

Lees meer

Bekijk meer evenementen

 

Zegel Fryske Akademy

Fryske Akademy

Wij zijn hét academische onderzoeksinstituut voor de Friese casus, geworteld in de Friese maatschappij en opererend in de internationale wetenschappelijke wereld.

Wij maken het Friestalig en historisch erfgoed toegankelijk voor wetenschap, onderwijs en maatschappij en ontwikkelen digitale instrumenten en collecties voor innoverend onderzoek.

 

Onderzoeksoutput


Publicaties

Op het onderzoeksportaal PURE van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vindt u een overzicht van alle onderzoeksoutput en -activiteiten en links naar open access-publicaties van de Fryske Akademy.

Meer lezen


Taaldatabank Frisian.eu

Een website met een grote verscheidenheid aan (oud)Friese taalbronnen, zoals data, tools en diensten. Datasets kunnen worden gedownload, Json services zijn vrij beschikbaar. De onderliggende data wordt voortdurend onderhouden.

Meer lezen


Taalportaal

Taalportaal is een Engelstalig digitaal naslagwerk waarin alle grammaticale kennis van het Nederlands, Fries en Afrikaans bij elkaar gebracht is door onderzoekers uit Fryslân, Nederland en Zuid-Afrika.

Meer lezen­


Meer over onze onderzoeksoutput

 

 

Projecten


Frysker: Hulp bij schrijven in het Fries

Frysker.nl is een site met hulpmiddelen voor iedereen die Fries wil schrijven, zoals een vertaler, spellingscheck en woordenboeken. De eerste 30.000 woorden van het nieuwe Nederlands-Fries woordenboek staan ook op Frysker.

Meer lezen


Mercator Europees Kenniscentrum

Het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren is onderdeel van de Fryske Akademy en onderzoekt meertalig onderwijs en taalverwerving in Europa.

Meer lezen


Historisch Geografisch Informatiesysteem

In het oudste kadaster (1832) zijn op HisGIS.nl 3 miljoen percelen precies in kaart gebracht. Daarop sluiten kaartlagen aan - van luchtfoto’s tot vroegmoderne landmetersopnamen - die met elkaar te combineren zijn.

Meer lezen


Meer over onze onderzoeksthema's

 

Leden en donateurs van de Fryske Akademy

Als wetenschappelijk instituut heeft de Fryske Akademy al sinds haar oprichting leden. Akademyleden zijn personen uit de hele wereld, die deze onderscheiding verdienen op grond van verdiensten op het terrein van de wetenschap, verdiensten voor de Friese cultuur, of een groot langdurig enthousiasme voor de wetenschap of de Friese cultuur in het algemeen. Lees meer over de Leden en benoemingen.

 

De Fryske Akademy heeft een grote achterban van donateurs, die het werk van de Fryske Akademy een warm hart toedragen. Allemaal mensen die belangstelling hebben voor de Friese taal, cultuur en wetenschap. De Fryske Akademy heeft een ANBI-status. Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekken. Lees meer over het donateurschap.