Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsberichten

mei

14

14 mei 2019 – Van 21 t/m 24 mei praten wetenschappers en beleidsmakers in Leeuwarden over uitdagingen en kansen van minderheidstalen.

Lees meer

mei

06

6 mei 2019 - Hans Van de Velde is met ingang van 1 mei benoemd tot hoogleraar sociolinguïstiek aan de Universiteit Utrecht voor een dag per week.

Lees meer

mei

02

2 mei 2019 - De 10de Dag van de Friese Taalkunde is op vrijdag 25 oktober 2019. Wij roepen iedereen op om zich te melden voor lezing.

Lees meer

apr

16

16 april 2019 – Grieteke Schrama van basisschool Mooitaki uit Bitgummole kan het beste Fries schrijven van alle basisschoolleerlingen.

Lees meer

apr

15

15 april 2019 - Wij krijgen regelmatig vragen over de installatie en werking van onze spellingcheckers. Hier wat tips voor onze taalhulpmiddelen.

Lees meer

 

Bekijk meer nieuwsberichten

 

 

Evenementen

mei

22

De 17de International Conference on Minority Languages (ICML XVII) is van 22 t/m 24 mei 2019 in Leeuwarden. De call for papers is geopend.

Lees meer

mei

28

De HisGIS Time Machine wordt aangevuld met Bolsward, Harlingen, Hindeloopen, IJlst, Stavoren en Workum. In het Pottebakkershûs in Workum, 20.00 uur.

Lees meer

jun

12

De 10de International Conference on Historical Lexicography and Lexicology (ICHLL) wordt georganiseerd in Leeuwarden, 12-14 juni 2019.

Lees meer

jun

14

Presentatie van een bundel opstellen van de in 2015 overleden historicus Bergsma die het verdienen nogmaals onder bredere aandacht te komen.

Lees meer

jun

26

Registratie is open voor ICLaVE|10 (Leeuwarden, 26-28 juni 2019), een belangrijk forum voor onderzoek naar taalvariatie in Europa.

Lees meer

Bekijk meer evenementen

 

 

Wat wij doen

De Fryske Akademy richt zich op het wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, meertaligheid en regionale geschiedenis. Wij geven boeken en taalhulpmiddelen uit en organiseren symposia, lezingen en congressen.

De Fryske Akademy is opgericht in 1938 en sinds 1990 gelieerd aan de KNAW. 

Projecten

feb

01

Wij bieden betrouwbare cijfers en analyzes en identificeren kansen en bedreigingen voor de Agri & Food-sector in Fryslân.

Lees meer

jun

29

Voor een onderzoek zijn we op zoek naar bezitters van geboortelepels of andere sierlepels met een inscriptie. Heeft u er ook één? Meld het ons!

Lees meer

jul

07

Taalportaal is een Engelstalig digitaal naslagwerk waar alle grammaticale kennis van het Nederlands, Fries en Afrikaans is samengebracht.

Lees meer

Uitgaven

jan

28

Na jaren van intensieve arbeid is op 29 maart het Graet Hylper Wordebook verschenen, met meer dan 1000 bladzijden! Bestellen kan o.a. via de...

Lees meer

jan

15

Een geschiedschrijving van de zuivelfabrieken in Fryslân door Marijn Molema en Peter Karstkarel, met beeld uit de collectie van Ronald Visser.

Lees meer

aug

10

Met de lijsten van bewapende mannen in Friesland (1552) en op Ameland (1558). Nu te koop bij uitgeverij Verloren en in de boekhandel.

Lees meer

Leden van de Fryske Akademy

Als wetenschappelijk instituut heeft de Fryske Akademy al sinds haar oprichting leden. Akademyleden zijn personen uit de hele wereld die deze onderscheiding verdienen vanwege hun verdiensten op het terrein van de wetenschap, voor de Friese cultuur, of vanwege een groot enthousiasme voor de wetenschap of de Friese cultuur in het algemeen. Donateurs en leden van de Akademy kunnen het hele jaar door personen voordragen voor benoeming tot lid van de Fryske Akademy.

Lees meer over leden en lidmaatschap

Donateur worden?

De Fryske Akademy heeft een grote achterban van donateurs, die het werk van de Fryske Akademy een warm hart toedragen. Allemaal mensen die belangstelling hebben voor de Friese taal, cultuur en wetenschap. En die via werkgroepen en studiekringen ook zelf een bijdrage kunnen leveren aan het werk van de Fryske Akademy.

Op de hoogte en betrokken
Als donateur van de Fryske Akademy blijft u goed op de hoogte en wordt u uitgenodigd voor verschillende activiteiten: lezingen, symposia en uiteraard de jaarlijkse Akademydei in september.

Zo krijgen donateurs krijgen jaarlijks tweemaal het donateursblad Ut de Smidte thuisgestuurd. Als donateur heeft u de mogelijkheid kostenloos deel te nemen aan de activiteiten van werkgroepen en studiekringen van de Fryske Akademy. Donateurs kunnen vaak gratis of met korting deelnemen aan congressen en symposia.  

De Fryske Akademy heeft een ANBI-status. Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekken (volgende bestaande wettelijke regelingen).

Lees meer over het donateurschap

 

Subsidiënten