Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsberichten

dec

15

15 desimber 2017 – Direkteur-bestjoerder Hanno Brand fan de Fryske Akademy hâldt takom jier op yn dizze funksje.

Lees meer

dec

08

8 december 2017 - Vandaag wordt een boek van Ronald Plantinga en Marijn Molema over de Bolswarder Zuivelschool gepresenteerd voor alumni in...

Lees meer

dec

08

8 december 2017 - Vandaag verschijnt een essay van de Fryske Akademy over het 25-jarig bestaan van het adviesorgaan SER Noord-Nederland.

Lees meer

dec

05

5 december 2017 - De provincie Fryslân geeft een subsidie van € 200.000 aan een samenwerkingsverband van de VU en de Fryske Akademy.

Lees meer

dec

04

4 december 2017 - Samen met Siebren van der Zwaag en Reimer Strikwerda duikt de Akademy in de geschiedenis van de Friese veehandel.

Lees meer

 

Bekijk meer nieuwsberichten

 

 

Evenementen

dec

14

Lezing voor het Archeologisch Wurkferbân van geoloog Peter Vos (Deltares) over geolandschappelijk en archeologisch onderzoek in Noord-Nederland.

Lees meer

jan

06

Lezing voor het Genealogysk Wurkferbân van Annemarie Zijlstra over Schotanusatlassen en buitenplaatsen in Fryslân. In Café Wouters, 13.30 uur.

Lees meer

jan

19

De goed bezochte 'frouljuslêzingen' vieren dit winterseizoen hun 60-jarig jubileum met een bijzonder programma.

Lees meer

feb

15

Symposium en lancering van digitale kaarten van 19de-eeuwse Twentse boerderijen in HisGIS. Locatie: Museum Twentse Welle in Enschede.

Lees meer

feb

22

De 10de bijeenkomst van de Werkgroep Duits-Nederlandse Geschiedenis wordt gehouden op de Fryske Akademy op 22 en 23 februari 2018.

Lees meer

Bekijk meer evenementen

 

 

Wat wij doen

De Fryske Akademy richt zich op het wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, meertaligheid en regionale geschiedenis. Wij geven boeken en taalhulpmiddelen uit en organiseren symposia, lezingen en congressen.

De Fryske Akademy is opgericht in 1938 en sinds 1990 gelieerd aan de KNAW. 

Projecten

aug

10

Wij doen onderzoek naar economisch beleid in de krimpregio Noordoost-Fryslân en brengen jaarrapporten over economische trends uit.

Lees meer

jul

07

Taalportaal is een Engelstalig digitaal naslagwerk waar alle grammaticale kennis van het Nederlands, Fries en Afrikaans is samengebracht.

Lees meer

Uitgaven

aug

10

De geschiedschrijving van de Bolswarder Zuivelschool (1880-1995) kan via onderstaande link worden besteld voor € 25,00, incl. verzendkosten.

Lees meer

aug

10

Met de lijsten van bewapende mannen in Friesland (1552) en op Ameland (1558). Nu te koop bij uitgeverij Verloren en in de boekhandel.

Lees meer

Visitatierapport 2009-2014

De KNAW houdt het financieel en wetenschappelijk toezicht over de Fryske Akademy. In dat kader wordt eens in de zes jaar in opdracht van de KNAW een onderzoeksevaluatie van het instituut uitgevoerd door een externe visitatiecommissie. De meest recente visitatie vond plaats in november 2015.

Lees meer over de visitatie 2009-2014

Leden van de Fryske Akademy

Als wetenschappelijk instituut heeft de Fryske Akademy al sinds haar oprichting leden. Akademyleden zijn personen uit de hele wereld die deze onderscheiding verdienen vanwege hun verdiensten op het terrein van de wetenschap, voor de Friese cultuur, of vanwege een groot enthousiasme voor de wetenschap of de Friese cultuur in het algemeen. Donateurs en leden van de Akademy kunnen het hele jaar door personen voordragen voor benoeming tot lid van de Fryske Akademy.

Lees meer over leden en lidmaatschap

Donateur worden?

De Fryske Akademy heeft een grote achterban van donateurs, die het werk van de Fryske Akademy een warm hart toedragen. Allemaal mensen die belangstelling hebben voor de Friese taal, cultuur en wetenschap. En die via werkgroepen en studiekringen ook zelf een bijdrage kunnen leveren aan het werk van de Fryske Akademy.

Op de hoogte en betrokken
Als donateur van de Fryske Akademy blijft u goed op de hoogte en wordt u uitgenodigd voor verschillende activiteiten: lezingen, symposia en uiteraard de jaarlijkse Akademydei in september.

Zo krijgen donateurs krijgen jaarlijks tweemaal het donateursblad Ut de Smidte thuisgestuurd. Als donateur heeft u de mogelijkheid kostenloos deel te nemen aan de activiteiten van werkgroepen en studiekringen van de Fryske Akademy. Donateurs kunnen vaak gratis of met korting deelnemen aan congressen en symposia.  

De Fryske Akademy heeft een ANBI-status. Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekken (volgende bestaande wettelijke regelingen).

Lees meer over het donateurschap

 

Subsidiënten