Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsberichten

sep

19

19 september 2019 - Beart Oosterhaven heeft een nieuwe 'mooie' Friese Top 100 samengesteld, opgedragen aan 'oertroubadour' Roel Slofstra.

Lees meer

sep

16

16 september 2019 - Oud-senator Hendrik ten Hoeve is op Akademydei tot lid benoemd, evenals acteursechtpaar Klaasje Postma en Freark Smink.

Lees meer

sep

05

5 september 2019 - Een Taskforce van deskundigen heeft het provinciebestuur aanbevelingen gedaan over de toekomst van de Fryske Akademy.

Lees meer

aug

26

26 augustus 2019 - Er komt een wetenschappelijke biografie van Tony Feitsma. Liuwe Westra is als biograaf bij het project betrokken.

Lees meer

jul

05

5 juli 2019 - Voor de nieuwe Friese spellingchecker heeft de Fryske Akademy een woordenlijst met ruim 450.000 woorden geleverd.

Lees meer

 

Bekijk meer nieuwsberichten

 

 

Evenementen

sep

26

Om Europeeske Taledei te fieren organisearret it EBLT by de Fryske Akademy in literêre moeting tusken Fryslân en Grinslân.

Lees meer

okt

12

Op het Sieperda Symposium staat het erfgoed van koning Redbad centraal. Organisatie: Fries Genootschap en Fryske Akademy.

Lees meer

okt

25

De dag is voor iedereen die zich direct of indirect bezig houdt met de taalkunde van het Fries.

Lees meer

nov

19

Eerste Akademylezingen van het winterseizoen 2019-2020 met bijdragen van Wiene van Hattum en Jan de Vries.

Lees meer

dec

03

Vierde conferentie over landschapsgeschiedenis van het Geschiedenisnetwerk Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Locatie: Aurich (D).

Lees meer

Bekijk meer evenementen

 

 

Wat wij doen

De Fryske Akademy richt zich op het wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, meertaligheid en regionale geschiedenis. Wij geven boeken en taalhulpmiddelen uit en organiseren symposia, lezingen en congressen.

De Fryske Akademy is opgericht in 1938 en sinds 1990 gelieerd aan de KNAW. 

Projecten

feb

01

Wij bieden betrouwbare cijfers en analyzes en identificeren kansen en bedreigingen voor de Agri & Food-sector in Fryslân.

Lees meer

jun

29

Voor een onderzoek zijn we op zoek naar bezitters van geboortelepels of andere sierlepels met een inscriptie. Heeft u er ook één? Meld het ons!

Lees meer

jul

07

Taalportaal is een Engelstalig digitaal naslagwerk waar alle grammaticale kennis van het Nederlands, Fries en Afrikaans is samengebracht.

Lees meer

Uitgaven

jul

01

Deze bundel brengt de beste artikelen van de in 2015 overleden historicus Wiebe Bergsma bijeen over de religieuze verscheidenheid van de vroegmoderne...

Lees meer

jan

28

Na jaren van intensieve arbeid is het Graet Hylper Wordebook klaar, met meer dan 1000 bladzijden! Bestellen kan o.a. via de Afûk-webshop.

Lees meer

jan

15

Tweede special van It Beaken in het kader van Friese literatuurstudies: veertien lezingen van de Tweede Friese Letterkundedagen (2018).

Lees meer

Leden van de Fryske Akademy

Als wetenschappelijk instituut heeft de Fryske Akademy al sinds haar oprichting leden. Akademyleden zijn personen uit de hele wereld die deze onderscheiding verdienen vanwege hun verdiensten op het terrein van de wetenschap, voor de Friese cultuur, of vanwege een groot enthousiasme voor de wetenschap of de Friese cultuur in het algemeen. Donateurs en leden van de Akademy kunnen het hele jaar door personen voordragen voor benoeming tot lid van de Fryske Akademy.

Lees meer over leden en lidmaatschap

Donateur worden?

De Fryske Akademy heeft een grote achterban van donateurs, die het werk van de Fryske Akademy een warm hart toedragen. Allemaal mensen die belangstelling hebben voor de Friese taal, cultuur en wetenschap. En die via werkgroepen en studiekringen ook zelf een bijdrage kunnen leveren aan het werk van de Fryske Akademy.

Op de hoogte en betrokken
Als donateur van de Fryske Akademy blijft u goed op de hoogte en wordt u uitgenodigd voor verschillende activiteiten: lezingen, symposia en uiteraard de jaarlijkse Akademydei in september.

Zo krijgen donateurs krijgen jaarlijks tweemaal het donateursblad Ut de Smidte thuisgestuurd. Als donateur heeft u de mogelijkheid kostenloos deel te nemen aan de activiteiten van werkgroepen en studiekringen van de Fryske Akademy. Donateurs kunnen vaak gratis of met korting deelnemen aan congressen en symposia.  

De Fryske Akademy heeft een ANBI-status. Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekken (volgende bestaande wettelijke regelingen).

Lees meer over het donateurschap

 

Subsidiënten