Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsberichten

sep

21

21 september - Friese kinderen gebruiken 'tweetalige grammatica', laat Evelyn Bosma zien in haar proefschrift dat ze 2 oktober verdedigt.

Lees meer

sep

19

19 september 2017 – Lysbeth Jongbloed is benieuwd hoe Friezen om utens met taal omgaan op sociale media. Wilt u haar vragenlijst invullen?

Lees meer

sep

15

15 september 2017 - Foppe de Haan, Cisca Wijmenga en Rienk Wegener Sleeswijk zijn vandaag op Akademydei benoemd tot lid van de Fryske Akademy.

Lees meer

aug

07

7 augustus 2017 - Meer dan 50 brieven schreef Erasmus aan Friezen. Dubbelnummer van It Beaken over de betekenis van de humanist voor Friesland.

Lees meer

aug

01

1 augustus 2017 - De oude binnenstad van Hoorn is beschikbaar gekomen in HisGIS, samen met andere delen van West-Friesland.

Lees meer

 

Bekijk meer nieuwsberichten

 

 

Evenementen

sep

21

Lezing om 15.30 in de Erfgoedkamer van Eric Hoeksrta over een onderwerp dat te belangrijk is om aan fysici en theologen over te laten.

Lees meer

sep

30

Hoe autonoom kunnen regio's in Europa zijn? Dat is een van de vragen op het symposium 'Friese Vrijheid in een modern Europees perspectief'.

Lees meer

okt

02

Verdediging proefschrift 'Bilingualism and cognition: the acquisition of Frisian and Dutch' door Evelyn Bosma op het stadhuis van Leeuwarden.

Lees meer

okt

07

Wensen en noden van sprekers van lokale taalvariëteiten in Fryslân staan centraal op 7 oktober in Oude Bildtzijl.

Lees meer

okt

11

Lezing van historisch letterkundige Lotte Jensen op de Fryske Akademy in het kader van Studium Generale Leeuwarden. Toegang is gratis.

Lees meer

Bekijk meer evenementen

 

 

Wat wij doen

De Fryske Akademy richt zich op het wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, meertaligheid en regionale geschiedenis. Wij geven boeken en taalhulpmiddelen uit en organiseren symposia, lezingen en congressen.

De Fryske Akademy is opgericht in 1938 en sinds 1990 gelieerd aan de KNAW. 

Projecten

aug

10

Wij doen onderzoek naar economisch beleid in de krimpregio Noordoost-Fryslân en brengen jaarrapporten over economische trends uit.

Lees meer

jul

07

Taalportaal is een Engelstalig digitaal naslagwerk waar alle grammaticale kennis van het Nederlands, Fries en Afrikaans is samengebracht.

Lees meer

Uitgaven

aug

10

Neem een abonnement op het wetenschappelijk tijdschrift van de Fryske Akademy. Het nieuwste nummer en eerdere jaargangen zijn hier te vinden.

Lees meer

aug

10

Dit Amelander woordenboek verscheen in november 2016 en is bijna uitverkocht. Alleen nog te koop op het eiland bij boekhandel Van den Brink in Nes.

Lees meer

Visitatierapport 2009-2014

De KNAW houdt het financieel en wetenschappelijk toezicht over de Fryske Akademy. In dat kader wordt eens in de zes jaar in opdracht van de KNAW een onderzoeksevaluatie van het instituut uitgevoerd door een externe visitatiecommissie. De meest recente visitatie vond plaats in november 2015.

Lees meer over de visitatie 2009-2014

Leden van de Fryske Akademy

Als wetenschappelijk instituut heeft de Fryske Akademy al sinds haar oprichting leden. Akademyleden zijn personen uit de hele wereld die deze onderscheiding verdienen vanwege hun verdiensten op het terrein van de wetenschap, voor de Friese cultuur, of vanwege een groot enthousiasme voor de wetenschap of de Friese cultuur in het algemeen. Donateurs en leden van de Akademy kunnen het hele jaar door personen voordragen voor benoeming tot lid van de Fryske Akademy.

Lees meer over leden en lidmaatschap

Donateur worden?

De Fryske Akademy heeft een grote achterban van donateurs, die het werk van de Fryske Akademy een warm hart toedragen. Allemaal mensen die belangstelling hebben voor de Friese taal, cultuur en wetenschap. En die via werkgroepen en studiekringen ook zelf een bijdrage kunnen leveren aan het werk van de Fryske Akademy.

Op de hoogte en betrokken
Als donateur van de Fryske Akademy blijft u goed op de hoogte en wordt u uitgenodigd voor verschillende activiteiten: lezingen, symposia en uiteraard de jaarlijkse Akademydei in september.

Zo krijgen donateurs krijgen jaarlijks tweemaal het donateursblad Ut de Smidte thuisgestuurd. Als donateur heeft u de mogelijkheid kostenloos deel te nemen aan de activiteiten van werkgroepen en studiekringen van de Fryske Akademy. Donateurs kunnen vaak gratis of met korting deelnemen aan congressen en symposia.  

De Fryske Akademy heeft een ANBI-status. Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekken (volgende bestaande wettelijke regelingen).

Lees meer over het donateurschap

 

Subsidiënten