Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsberichten

maa

18

18 maart 2019 - De Wurkgroep Maritime Skiednis presenteerden gistermiddag de digitale uitgave van he4t 18de-eeuwse Scheepsboek Hempenius.

Lees meer

maa

07

7 maart 2019 - In Tsjechië wordt 15.000 euro uitgetrokken voor het schrijven van een boek over geschiedenis van de Friese literatuur.

Lees meer

maa

05

5 maart 2019 - Een in opdracht van de Taalunie gemaakt rapport geeft een overzicht van Fries-Nederlandse taalcontactvariëteiten.

Lees meer

maa

04

4 maart 2019 - Sinds gisteren is de Leeuwarden Time Machine online, een innovatieve uitbreiding van het portaal HisGIS.

Lees meer

jan

28

28 januari 2019 - Al een poos werkt Marjoleine Sloos aan een replicatie van het onderzoek dat Tony Feitsma in de jaren 1980 deed.

Lees meer

 

Bekijk meer nieuwsberichten

 

 

Evenementen

maa

29

Presentatie van het meer dan duizend pagina's tellend Hindelooper woordenboek, op vrijdagmiddag 29 maart 2019 in De Foeke te Hindeloopen.

Lees meer

maa

29

De congresdag over de toekomst van de Friese taal- en letterkunde is helaas volgereserveerd. Aanmelden is niet meer mogelijk!

Lees meer

apr

11

Kennis en innovatie voor de toekomst van veenweidegebieden. Symposium in samenwerking met het netwerk Veenweide Fryslân.

Lees meer

mei

22

De 17de International Conference on Minority Languages (ICML XVII) is van 22 t/m 24 mei 2019 in Leeuwarden. De call for papers is geopend.

Lees meer

jun

12

De 10de International Conference on Historical Lexicography and Lexicology (ICHLL) wordt georganiseerd in Leeuwarden, 12-14 juni 2019.

Lees meer

Bekijk meer evenementen

 

 

Wat wij doen

De Fryske Akademy richt zich op het wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, meertaligheid en regionale geschiedenis. Wij geven boeken en taalhulpmiddelen uit en organiseren symposia, lezingen en congressen.

De Fryske Akademy is opgericht in 1938 en sinds 1990 gelieerd aan de KNAW. 

Projecten

feb

01

Wij bieden betrouwbare cijfers en analyzes en identificeren kansen en bedreigingen voor de Agri & Food-sector in Fryslân.

Lees meer

jun

29

Voor een onderzoek zijn we op zoek naar bezitters van geboortelepels of andere sierlepels met een inscriptie. Heeft u er ook één? Meld het ons!

Lees meer

jul

07

Taalportaal is een Engelstalig digitaal naslagwerk waar alle grammaticale kennis van het Nederlands, Fries en Afrikaans is samengebracht.

Lees meer

Uitgaven

jan

28

Na jaren van intensieve arbeid verschijnt op 29 maart het Graet Hylper Wordebook, op meer dan 1000 bladzijden! Intekenprijs tot 1 maart 2019: 50 euro.

Lees meer

jan

15

Een geschiedschrijving van de zuivelfabrieken in Fryslân door Marijn Molema en Peter Karstkarel, met beeld uit de collectie van Ronald Visser.

Lees meer

aug

10

Met de lijsten van bewapende mannen in Friesland (1552) en op Ameland (1558). Nu te koop bij uitgeverij Verloren en in de boekhandel.

Lees meer

Leden van de Fryske Akademy

Als wetenschappelijk instituut heeft de Fryske Akademy al sinds haar oprichting leden. Akademyleden zijn personen uit de hele wereld die deze onderscheiding verdienen vanwege hun verdiensten op het terrein van de wetenschap, voor de Friese cultuur, of vanwege een groot enthousiasme voor de wetenschap of de Friese cultuur in het algemeen. Donateurs en leden van de Akademy kunnen het hele jaar door personen voordragen voor benoeming tot lid van de Fryske Akademy.

Lees meer over leden en lidmaatschap

Donateur worden?

De Fryske Akademy heeft een grote achterban van donateurs, die het werk van de Fryske Akademy een warm hart toedragen. Allemaal mensen die belangstelling hebben voor de Friese taal, cultuur en wetenschap. En die via werkgroepen en studiekringen ook zelf een bijdrage kunnen leveren aan het werk van de Fryske Akademy.

Op de hoogte en betrokken
Als donateur van de Fryske Akademy blijft u goed op de hoogte en wordt u uitgenodigd voor verschillende activiteiten: lezingen, symposia en uiteraard de jaarlijkse Akademydei in september.

Zo krijgen donateurs krijgen jaarlijks tweemaal het donateursblad Ut de Smidte thuisgestuurd. Als donateur heeft u de mogelijkheid kostenloos deel te nemen aan de activiteiten van werkgroepen en studiekringen van de Fryske Akademy. Donateurs kunnen vaak gratis of met korting deelnemen aan congressen en symposia.  

De Fryske Akademy heeft een ANBI-status. Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekken (volgende bestaande wettelijke regelingen).

Lees meer over het donateurschap

 

Subsidiënten