Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsberichten

sep

23

23 september 2016 – Bij de restauratie van de kerk van Terkaple is een niet-alledaagse vondst gedaan, meldt onze grafschriftencommissie.

Lees meer

sep

09

9 september 2016 - Saskia Bak, Jannewietske de Vries, Cees Buisman en Johannes Boonstra zijn vandaag tot Akademylid benoemd.

Lees meer

sep

07

9 september 2016 – Prinses Laurentien heeft vanmiddag de vernieuwde gebouwen van de Fryske Akademy officieel geopend.

Lees meer

sep

02

2 september 2016 – Vandaag hebben de grotere Friese taalinstanties het Taalconvenant ondertekend in het kader van het KH2018-programma Lân fan Taal.

Lees meer

aug

24

24 augustus 2016 – Het eerste onderzoek uit een reeks van vier studies naar economisch beleid in de regio Noordoost-Fryslân is gepubliceerd.

Lees meer

Bekijk meer nieuwsberichten

 

 

Evenementen

sep

22

Op 22 en 23 september is de Fryske Akademy gastheer van een internationale conferentie over middeleeuwse rechtsgeschiedenis.

Lees meer

okt

07

Lezingen en discussie op het terrein van de Friese letterkunde staan centraal op de eerste Letterkundedag.

Lees meer

okt

21

Van student tot emeritus, frisisten treffen elkaar vrijdag 21 oktober op de achtste Taalkundedag.

Lees meer

nov

18

De 59ste reeks Akademylezingen van de Fryske Akademy begint op vrijdag 18 november 2016 en biedt weer een breed palet aan interessante sprekers.

Lees meer

dec

16

Een team van historici groef naar de wortels van de Friese kenniseconomie. Dit nieuwe onderzoek wordt gepresenteerd in het Leeuwarder WTC.

Lees meer

Wat wij doen

De Fryske Akademy richt zich op het wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, meertaligheid en regionale geschiedenis. Wij geven boeken en taalhulpmiddelen uit en organiseren symposia, lezingen en congressen.

De Fryske Akademy is opgericht in 1938 en sinds 1990 gelieerd aan de KNAW. 

Projecten

jul

07

Taalportaal is een Engelstalig digitaal naslagwerk waar alle grammaticale kennis van het Nederlands, Fries en Afrikaans is samengebracht.

Lees meer

jul

07

Het Geschiedenisnetwerk stimuleert de samenwerking op het terrein van regionale geschiedenis en erfgoed in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland.

Lees meer

Uitgaven

jun

27

Alles over het wetenschappelijk tijdschrift van de Fryske Akademy is nu online op één plek te vinden, met de meest recente jaargangen in PDF.

Lees meer

Visitatierapport 2009-2014

De KNAW houdt het financieel en wetenschappelijk toezicht over de Fryske Akademy. In dat kader wordt eens in de zes jaar in opdracht van de KNAW een onderzoeksevaluatie van het instituut uitgevoerd door een externe visitatiecommissie. De meest recente visitatie vond plaats in november 2015.

Lees meer over de visitatie 2009-2014

Leden van de Fryske Akademy

Als wetenschappelijk instituut heeft de Fryske Akademy al sinds haar oprichting leden. Akademyleden zijn personen uit de hele wereld die deze onderscheiding verdienen vanwege hun verdiensten op het terrein van de wetenschap, voor de Friese cultuur, of vanwege een groot enthousiasme voor de wetenschap of de Friese cultuur in het algemeen. Donateurs en leden van de Akademy kunnen het hele jaar door personen voordragen voor benoeming tot lid van de Fryske Akademy.

Lees meer over leden en lidmaatschap

Donateur worden?

De Fryske Akademy heeft een grote achterban van donateurs, die het werk van de Fryske Akademy een warm hart toedragen. Allemaal mensen die belangstelling hebben voor de Friese taal, cultuur en wetenschap. En die via werkgroepen en studiekringen ook zelf een bijdrage kunnen leveren aan het werk van de Fryske Akademy.

Op de hoogte en betrokken
Als donateur van de Fryske Akademy blijft u goed op de hoogte en wordt u uitgenodigd voor verschillende activiteiten: lezingen, symposia en uiteraard de jaarlijkse Akademydei in september.

Zo krijgen donateurs krijgen jaarlijks tweemaal het donateursblad Ut de Smidte thuisgestuurd. Als donateur heeft u de mogelijkheid kostenloos deel te nemen aan de activiteiten van werkgroepen en studiekringen van de Fryske Akademy. Donateurs kunnen vaak gratis of met korting deelnemen aan congressen en symposia.  

De Fryske Akademy heeft een ANBI-status. Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekken (volgende bestaande wettelijke regelingen).

Lees meer over het donateurschap

 

Subsidiënten