Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsberichten

nov

07

7 november 2019 - Interim-directeur Smink is blij met het besluit van de provincie om de Akademy met een miljoen euro extra te ondersteunen.

Lees meer

nov

04

4 november 2019 - De Speakaboo-app voor logopedisten krijgt een Friese adaptatie. Hiermee wordt klankverwerving bij Friestalige kinderen onderzocht.

Lees meer

okt

21

21 oktober 2019 - Het eerste Beakennummer van 2019 brengt een serie artikels over de betekenis van de 'Friese vrijheid' langs de eeuwen.

Lees meer

okt

07

7 oktober 2019 - Zojuist verschenen in onze literaire reeks Minsken en Boeken is een bloemlezing uit de gedichten van Waling Dykstra.

Lees meer

okt

03

3 oktober 2019 – De laatste Economische Vitaliteitsscan maakt de balans op: de maatschappij in Noordoost-Fryslân is zowel kwetsbaar als kansrijk.

Lees meer

 

Bekijk meer nieuwsberichten

 

 

Evenementen

nov

19

Eerste Akademylezingen van het winterseizoen 2019-2020 met bijdragen van Wiene van Hattum en Jan de Vries.

Lees meer

nov

19

Aanvang: 19.45 uur bij de Fryske Akademy, Leeuwarden.

Lees meer

nov

30

Bijeenkomst van het Genealogysk Wurkferbân, met presentatie van het Genealogysk Jierboek 2019. Aanvang: 13.30 uur, locatie: Tresoar.

Lees meer

dec

03

Vierde conferentie over landschapsgeschiedenis van het Geschiedenisnetwerk Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Locatie: Aurich (D).

Lees meer

jan

17

Tweede Akademylezingen van het winterseizoen 2019-2020 met bijdragen van Bearn Bilker en Jonathan Bos.

Lees meer

Bekijk meer evenementen

 

 

Wat wij doen

De Fryske Akademy richt zich op het wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, meertaligheid en regionale geschiedenis. Wij geven boeken en taalhulpmiddelen uit en organiseren symposia, lezingen en congressen.

De Fryske Akademy is opgericht in 1938 en sinds 1990 gelieerd aan de KNAW. 

Projecten

feb

01

Wij bieden betrouwbare cijfers en analyzes en identificeren kansen en bedreigingen voor de Agri & Food-sector in Fryslân.

Lees meer

jun

29

Voor een onderzoek zijn we op zoek naar bezitters van geboortelepels of andere sierlepels met een inscriptie. Heeft u er ook één? Meld het ons!

Lees meer

jul

07

Taalportaal is een Engelstalig digitaal naslagwerk waar alle grammaticale kennis van het Nederlands, Fries en Afrikaans is samengebracht.

Lees meer

Uitgaven

jul

01

Deze bundel brengt de beste artikelen van de in 2015 overleden historicus Wiebe Bergsma bijeen over de religieuze verscheidenheid van de vroegmoderne...

Lees meer

jan

28

Na jaren van intensieve arbeid is het Graet Hylper Wordebook klaar, met meer dan 1000 bladzijden! Bestellen kan o.a. via de Afûk-webshop.

Lees meer

jan

15

Speciaal nummer It Beaken over de 'Friese vrijheid': een serie artikels naar aanleiding van het 500-jarig jubileum van het Friese vrijheidsprivilege.

Lees meer

Leden van de Fryske Akademy

Als wetenschappelijk instituut heeft de Fryske Akademy al sinds haar oprichting leden. Akademyleden zijn personen uit de hele wereld die deze onderscheiding verdienen vanwege hun verdiensten op het terrein van de wetenschap, voor de Friese cultuur, of vanwege een groot enthousiasme voor de wetenschap of de Friese cultuur in het algemeen. Donateurs en leden van de Akademy kunnen het hele jaar door personen voordragen voor benoeming tot lid van de Fryske Akademy.

Lees meer over leden en lidmaatschap

Donateur worden?

De Fryske Akademy heeft een grote achterban van donateurs, die het werk van de Fryske Akademy een warm hart toedragen. Allemaal mensen die belangstelling hebben voor de Friese taal, cultuur en wetenschap. En die via werkgroepen en studiekringen ook zelf een bijdrage kunnen leveren aan het werk van de Fryske Akademy.

Op de hoogte en betrokken
Als donateur van de Fryske Akademy blijft u goed op de hoogte en wordt u uitgenodigd voor verschillende activiteiten: lezingen, symposia en uiteraard de jaarlijkse Akademydei in september.

Zo krijgen donateurs krijgen jaarlijks tweemaal het donateursblad Ut de Smidte thuisgestuurd. Als donateur heeft u de mogelijkheid kostenloos deel te nemen aan de activiteiten van werkgroepen en studiekringen van de Fryske Akademy. Donateurs kunnen vaak gratis of met korting deelnemen aan congressen en symposia.  

De Fryske Akademy heeft een ANBI-status. Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekken (volgende bestaande wettelijke regelingen).

Lees meer over het donateurschap

 

Subsidiënten