Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Nederlands

De Fryske Akademy: hét wetenschappelijk centrum van Fryslân

De Fryske Akademy is een ondernemend instituut dat wetenschappelijk onderzoek doet op het gebied van de Friese taal, cultuur, geschiedenis en samenleving.

Op deze website leest u onder andere over de doelstellingen van de Fryske Akademy en kunt u een deel van onze boeken en publicaties bekijken. Ook kunt u via deze website de deskundigen van ons Taalburo om taaladvies vragen.

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.

14de Genealogische Contactdag

De veertiende editie van de Friese Genealogische Contactdag is op zaterdag 17 oktober 2015 in Tresoar (Leeuwarden). Meer info

Akademy-lezingen 2015-2016

De inschrijving voor de nieuwe serie Akademy-lezingen is open. Geef u op voor 15 oktober!

Meer informatie en opgave (Fries!)

Dag van de Friese taalkunde

Vrijdag 23 oktober in Tresoar (Leeuwarden): een dag voor wie bezig is met de taalkunde van het Fries. Lees meer.

Frysk Frysk