Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsberichten

dec

06

6 december 2018 - Zojuist verschenen is een nieuw Beaken-nummer, met bijdragen van Jarich Hoekstra, Ferenc Postma en Riemer Reinsma.

Lees meer

dec

06

6 december 2018 - Als eerbetoon aan oertroubadour Roel Slofstra heeft Beart Oosterhaven een 'Mooie' Friese Top 100 samengesteld.

Lees meer

dec

03

3 december 2018 - Minister Ollongren en commissaris Brok ondertekenden afgelopen vrijdag de nieuwe Bestuursafspraak Friese taal en cultuur.

Lees meer

nov

22

22 november 2018 - Arjen Versloot en Eric Hoekstra onderzochten waarom bepaalde onregelmatige verschijnselen in taal langer bewaard zijn dan andere.

Lees meer

nov

20

20 november 2018 - Gisteren en vandaag brachten leerkrachten uit Noord-Friesland (Duitsland) een bezoek aan de provincie Fryslân.

Lees meer

 

Bekijk meer nieuwsberichten

 

 

Evenementen

dec

18

Lezing van Daan van Esch (Google) over het bouwen van taaltechnologie bij het wereldwijd bekende IT-bedrijf. Locatie: Fryske Akademy, aanvang 14.00...

Lees meer

jan

19

De traditionele visserij op de Zuiderzee en het Wad staat centraal op het jaarsymposium maritieme geschiedenis in Leeuwarden, 19 januari 2019.

Lees meer

jan

22

Rechtbankpresident Maria van de Schepop en journalist Mirjam Vossen geven elk een Akademylezing in Leeuwarden en Joure.

Lees meer

maa

15

Presentaties van Marike Lancel en Hinrich Slobbe op de laatste Akademylêzingen van dit seizoen in Leeuwarden en Joure.

Lees meer

mei

22

De 17de International Conference on Minority Languages (ICML XVII) is van 22 t/m 24 mei 2019 in Leeuwarden. De call for papers is geopend.

Lees meer

Bekijk meer evenementen

 

 

Wat wij doen

De Fryske Akademy richt zich op het wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, meertaligheid en regionale geschiedenis. Wij geven boeken en taalhulpmiddelen uit en organiseren symposia, lezingen en congressen.

De Fryske Akademy is opgericht in 1938 en sinds 1990 gelieerd aan de KNAW. 

Projecten

jun

29

Het BHC is een corpus voor onderzoekers en studenten die de fonetiek, fonologie, variatie en verandering in het gesproken Fries willen bestuderen.

Lees meer

aug

10

Wij doen onderzoek naar economisch beleid in de krimpregio Noordoost-Fryslân en brengen jaarrapporten over economische trends uit.

Lees meer

jul

07

Taalportaal is een Engelstalig digitaal naslagwerk waar alle grammaticale kennis van het Nederlands, Fries en Afrikaans is samengebracht.

Lees meer

Uitgaven

jun

29

Het nieuwste nummer van It Beaken is een speciaalnummer over de ramp van 1666 op Vlieland en Terschelling. Oudere nummers zijn online beschikbaar.

Lees meer

aug

10

De geschiedschrijving van de Bolswarder Zuivelschool (1880-1995) kan via onderstaande link worden besteld voor € 25,00, incl. verzendkosten.

Lees meer

aug

10

Met de lijsten van bewapende mannen in Friesland (1552) en op Ameland (1558). Nu te koop bij uitgeverij Verloren en in de boekhandel.

Lees meer

Onze activiteiten in Culturele Hoofdstad 2018

Wat brengt de Fryske Akademy voor inwoners en bezoekers, voor onderzoekers en cultuurliefhebbers in het Culturele Hoofdstadjaar 2018?

Lees meer over onze activiteiten in het kader van LF2018

Leden van de Fryske Akademy

Als wetenschappelijk instituut heeft de Fryske Akademy al sinds haar oprichting leden. Akademyleden zijn personen uit de hele wereld die deze onderscheiding verdienen vanwege hun verdiensten op het terrein van de wetenschap, voor de Friese cultuur, of vanwege een groot enthousiasme voor de wetenschap of de Friese cultuur in het algemeen. Donateurs en leden van de Akademy kunnen het hele jaar door personen voordragen voor benoeming tot lid van de Fryske Akademy.

Lees meer over leden en lidmaatschap

Donateur worden?

De Fryske Akademy heeft een grote achterban van donateurs, die het werk van de Fryske Akademy een warm hart toedragen. Allemaal mensen die belangstelling hebben voor de Friese taal, cultuur en wetenschap. En die via werkgroepen en studiekringen ook zelf een bijdrage kunnen leveren aan het werk van de Fryske Akademy.

Op de hoogte en betrokken
Als donateur van de Fryske Akademy blijft u goed op de hoogte en wordt u uitgenodigd voor verschillende activiteiten: lezingen, symposia en uiteraard de jaarlijkse Akademydei in september.

Zo krijgen donateurs krijgen jaarlijks tweemaal het donateursblad Ut de Smidte thuisgestuurd. Als donateur heeft u de mogelijkheid kostenloos deel te nemen aan de activiteiten van werkgroepen en studiekringen van de Fryske Akademy. Donateurs kunnen vaak gratis of met korting deelnemen aan congressen en symposia.  

De Fryske Akademy heeft een ANBI-status. Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekken (volgende bestaande wettelijke regelingen).

Lees meer over het donateurschap

 

Subsidiënten