Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsberichten

mei

14

14 mei 2018 - De online historische woordenboeken van het INT zijn onlangs in een nieuw jasje gestoken - en daarmee ook het WFT.

Lees meer

mei

10

10 mei 2018 – De Fryske Akademy organiseert vanaf 25 mei een voorleesmarathon van het Frysk Hânwurdboek, gekoppeld aan een goed doel.

Lees meer

mei

08

9 mei 2018 - In het Wommelser kaaspakhuis is vandaag "Van melkrijder tot fabrieksdirecteur" gepresenteerd, een groepsportret van de Friese zuivel.

Lees meer

mei

08

8 mei 2018 - Vroeg tweetalig zijn in Fries-Nederlands is geen garantie voor het succesvol leren van het Engels als derde taal.

Lees meer

apr

23

23 april 2018 ‒ In een zangbundel gedrukt in Amsterdam in 1643 vond prof. Arjen Versloot een scabreus liefdeslied, in een taal die Fries oogt.

Lees meer

 

Bekijk meer nieuwsberichten

 

 

Evenementen

mei

25

Opening van het zomerseizoen in de Akademytuin en voorleesmarathon van het Frysk Hânwurdboek. Vrijdagmiddag 25 mei vanaf 15.00 uur.

Lees meer

mei

26

Jaarsymposium WMS over de geschiedenis van het zeevaartonderwijs, op zaterdag 26 mei in de Maritieme Academie Harlingen.

Lees meer

jun

03

Het grootste evenement voor familiegeschiedenis is dit jaar in Leeuwarden. Met diverse lezingen en bijdragen, ook van de Fryske Akademy.

Lees meer

jun

08

De zin en onzin van taal- en dialectpromotie staat centraal op de 13de streektaalconferentie van de SND in Leeuwarden.

Lees meer

jun

21

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal verdwijnt, maar in Fryslân maken wij op 21 juni met zoveel mogelijk mensen in de openlucht het Frysk Diktee.

Lees meer

Bekijk meer evenementen

 

 

Wat wij doen

De Fryske Akademy richt zich op het wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, meertaligheid en regionale geschiedenis. Wij geven boeken en taalhulpmiddelen uit en organiseren symposia, lezingen en congressen.

De Fryske Akademy is opgericht in 1938 en sinds 1990 gelieerd aan de KNAW. 

Projecten

aug

10

Wij doen onderzoek naar economisch beleid in de krimpregio Noordoost-Fryslân en brengen jaarrapporten over economische trends uit.

Lees meer

jul

07

Taalportaal is een Engelstalig digitaal naslagwerk waar alle grammaticale kennis van het Nederlands, Fries en Afrikaans is samengebracht.

Lees meer

Uitgaven

aug

10

De geschiedschrijving van de Bolswarder Zuivelschool (1880-1995) kan via onderstaande link worden besteld voor € 25,00, incl. verzendkosten.

Lees meer

aug

10

Met de lijsten van bewapende mannen in Friesland (1552) en op Ameland (1558). Nu te koop bij uitgeverij Verloren en in de boekhandel.

Lees meer

Onze activiteiten in Culturele Hoofdstad 2018

Wat brengt de Fryske Akademy voor inwoners en bezoekers, voor onderzoekers en cultuurliefhebbers in het Culturele Hoofdstadjaar 2018?

Lees meer over onze activiteiten in het kader van LF2018

Leden van de Fryske Akademy

Als wetenschappelijk instituut heeft de Fryske Akademy al sinds haar oprichting leden. Akademyleden zijn personen uit de hele wereld die deze onderscheiding verdienen vanwege hun verdiensten op het terrein van de wetenschap, voor de Friese cultuur, of vanwege een groot enthousiasme voor de wetenschap of de Friese cultuur in het algemeen. Donateurs en leden van de Akademy kunnen het hele jaar door personen voordragen voor benoeming tot lid van de Fryske Akademy.

Lees meer over leden en lidmaatschap

Donateur worden?

De Fryske Akademy heeft een grote achterban van donateurs, die het werk van de Fryske Akademy een warm hart toedragen. Allemaal mensen die belangstelling hebben voor de Friese taal, cultuur en wetenschap. En die via werkgroepen en studiekringen ook zelf een bijdrage kunnen leveren aan het werk van de Fryske Akademy.

Op de hoogte en betrokken
Als donateur van de Fryske Akademy blijft u goed op de hoogte en wordt u uitgenodigd voor verschillende activiteiten: lezingen, symposia en uiteraard de jaarlijkse Akademydei in september.

Zo krijgen donateurs krijgen jaarlijks tweemaal het donateursblad Ut de Smidte thuisgestuurd. Als donateur heeft u de mogelijkheid kostenloos deel te nemen aan de activiteiten van werkgroepen en studiekringen van de Fryske Akademy. Donateurs kunnen vaak gratis of met korting deelnemen aan congressen en symposia.  

De Fryske Akademy heeft een ANBI-status. Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekken (volgende bestaande wettelijke regelingen).

Lees meer over het donateurschap

 

Subsidiënten