Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsberichten

sep

14

14 september 2018 - Sjoerd Bootsma, Sytse Buwalda, Douwe Draaisma en Joop Koopmans zijn vandaag tot lid benoemd.

Lees meer

sep

14

14 september 2018 - Levi Damsma is winnaar van de Skripsjepriis 2016-2018. Zijn scriptie voltooide hij aan de Universiteit van Gent.

Lees meer

sep

14

14 september 2018 - De Akademy krijgt een kleinere staf, zegt interim-bestuurder Smink vandaag op Akademydei.

Lees meer

aug

13

13 augustus 2018 - Het pand van de vroegere levertraanfabriek Draisma van Valkenburg is verkocht. Vandaag is de koopakte gepasseerd.

Lees meer

jul

02

2 juli 2018 - Zojuist verschenen is een nummer van It Beaken over de Engelse furie op Vlieland en Terschelling, verzorgd door het WMS.

Lees meer

 

Bekijk meer nieuwsberichten

 

 

Evenementen

mei

25

Van vrijdag 25 mei tot en met zaterdag 22 september: voorleesmarathon van het Frysk Hânwurdboek en zomeractiviteiten bij de Fryske Akademy.

Lees meer

sep

21

Literaire wandeling gefundeerd op de oorlogsroman van Steven de Jong laat duistere kanten van Leeuwarden zien. Speeldata: 7, 15, 21, 22 september.

Lees meer

sep

22

Literaire wandeling gefundeerd op de oorlogsroman van Steven de Jong laat duistere kanten van Leeuwarden zien. Speeldata: 7, 15, 21, 22 september.

Lees meer

sep

22

Presentatie van het boek over de wereldreis (1909-1911) van de gezusters Addie en Jo van Slooten, om 15.00 uur in het HCL.

Lees meer

sep

25

Oratie van bijzonder hoogleraar prof.dr. Hanno Brand. Locatie: Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 16.15 uur.

Lees meer

Bekijk meer evenementen

 

 

Wat wij doen

De Fryske Akademy richt zich op het wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, meertaligheid en regionale geschiedenis. Wij geven boeken en taalhulpmiddelen uit en organiseren symposia, lezingen en congressen.

De Fryske Akademy is opgericht in 1938 en sinds 1990 gelieerd aan de KNAW. 

Projecten

jun

29

Het BHC is een corpus voor onderzoekers en studenten die de fonetiek, fonologie, variatie en verandering in het gesproken Fries willen bestuderen.

Lees meer

aug

10

Wij doen onderzoek naar economisch beleid in de krimpregio Noordoost-Fryslân en brengen jaarrapporten over economische trends uit.

Lees meer

jul

07

Taalportaal is een Engelstalig digitaal naslagwerk waar alle grammaticale kennis van het Nederlands, Fries en Afrikaans is samengebracht.

Lees meer

Uitgaven

jun

29

Het nieuwste nummer van It Beaken is een speciaalnummer over de ramp van 1666 op Vlieland en Terschelling. Oudere nummers zijn online beschikbaar.

Lees meer

aug

10

De geschiedschrijving van de Bolswarder Zuivelschool (1880-1995) kan via onderstaande link worden besteld voor € 25,00, incl. verzendkosten.

Lees meer

aug

10

Met de lijsten van bewapende mannen in Friesland (1552) en op Ameland (1558). Nu te koop bij uitgeverij Verloren en in de boekhandel.

Lees meer

Onze activiteiten in Culturele Hoofdstad 2018

Wat brengt de Fryske Akademy voor inwoners en bezoekers, voor onderzoekers en cultuurliefhebbers in het Culturele Hoofdstadjaar 2018?

Lees meer over onze activiteiten in het kader van LF2018

Leden van de Fryske Akademy

Als wetenschappelijk instituut heeft de Fryske Akademy al sinds haar oprichting leden. Akademyleden zijn personen uit de hele wereld die deze onderscheiding verdienen vanwege hun verdiensten op het terrein van de wetenschap, voor de Friese cultuur, of vanwege een groot enthousiasme voor de wetenschap of de Friese cultuur in het algemeen. Donateurs en leden van de Akademy kunnen het hele jaar door personen voordragen voor benoeming tot lid van de Fryske Akademy.

Lees meer over leden en lidmaatschap

Donateur worden?

De Fryske Akademy heeft een grote achterban van donateurs, die het werk van de Fryske Akademy een warm hart toedragen. Allemaal mensen die belangstelling hebben voor de Friese taal, cultuur en wetenschap. En die via werkgroepen en studiekringen ook zelf een bijdrage kunnen leveren aan het werk van de Fryske Akademy.

Op de hoogte en betrokken
Als donateur van de Fryske Akademy blijft u goed op de hoogte en wordt u uitgenodigd voor verschillende activiteiten: lezingen, symposia en uiteraard de jaarlijkse Akademydei in september.

Zo krijgen donateurs krijgen jaarlijks tweemaal het donateursblad Ut de Smidte thuisgestuurd. Als donateur heeft u de mogelijkheid kostenloos deel te nemen aan de activiteiten van werkgroepen en studiekringen van de Fryske Akademy. Donateurs kunnen vaak gratis of met korting deelnemen aan congressen en symposia.  

De Fryske Akademy heeft een ANBI-status. Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekken (volgende bestaande wettelijke regelingen).

Lees meer over het donateurschap

 

Subsidiënten