Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsberichten

mei

14

Voor de tweede keer op rij heeft Marije Buma van de Master Frankeskoalle uit Earnewâld het Lyts Frysk Diktee gewonnen!

Lees meer

mei

07

Wie een lezing wil houden op de 13de Dag van de Friese Taalkunde op vrijdag 25 oktober, kan tot 1 augustus een voorstel inzenden.

Lees meer

mei

02

'Tussen kust en kitsch' is een publiekslezing over vroeg middeleeuws Frisia door de ogen van Vikingen, het Oudfries en de hedendaagse onderzoeker.

Lees meer

apr

24

Met slechts 2,5 fouten heeft Nynke Duijff-Veenstra uit Damwâld het Gouden Dakje in de wacht gesleept bij het Grut Frysk Diktee.

Lees meer

apr

16

In november is de 1st Mercator International Conference. Voorstellen voor bijdragen kunnen ingediend worden tot 15 mei.

Lees meer

Bekijk meer nieuwsberichten.

 

Evenementen

mei

21

Tussen kust en kitsch. Vroegmiddeleeuws Frisia door de ogen van Vikingen, het Oudfries en de hedendaagse onderzoeker.

Lees meer

mei

23

It N.W. Posthumus Instituut en de Fryske Akademy organiseren de Posthumus Conferentie 2024, met als hoofdspreker prof. Nikolaus Wolf (Humboldt...

Lees meer

jun

03

Fryske Akademy is partner van RUG/Campus Fryslân bij de organisatie van de zomercursus over spraaktechnologie (3-7 juni).

Lees meer

jun

05

In de Week van de Uitwisseling zetten organisaties en bedrijven in Noord-Nederland de deuren open voor elkaars werknemers. Ook de Fryske Akademy doet...

Lees meer

jun

06

In het kader van Erasmus+ project Lingotell organiseertt Mercator een middag over het omzetten van traditionele verhalen in theater, orale...

Lees meer

Bekijk meer evenementen

 

Zegel Fryske Akademy

Fryske Akademy

Wij zijn hét academische onderzoeksinstituut voor de Friese casus, geworteld in de Friese maatschappij en opererend in de internationale wetenschappelijke wereld.

Wij maken het Friestalig en historisch erfgoed toegankelijk voor wetenschap, onderwijs en maatschappij en ontwikkelen digitale instrumenten en collecties voor innoverend onderzoek.

 

Onderzoeksoutput


Publicaties

Op het onderzoeksportaal PURE van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vindt u een overzicht van alle onderzoeksoutput en -activiteiten en links naar open access-publicaties van de Fryske Akademy.

Meer lezen


Taaldatabank Frisian.eu

Een website met een grote verscheidenheid aan (oud)Friese taalbronnen, zoals data, tools en diensten. Datasets kunnen worden gedownload, Json services zijn vrij beschikbaar. De onderliggende data wordt voortdurend onderhouden.

Meer lezen


Taalportaal

Taalportaal is een Engelstalig digitaal naslagwerk waarin alle grammaticale kennis van het Nederlands, Fries en Afrikaans bij elkaar gebracht is door onderzoekers uit Fryslân, Nederland en Zuid-Afrika.

Meer lezen­


Meer over onze onderzoeksoutput

 

 

Projecten


Frysker: Hulp bij schrijven in het Fries

Frysker.nl is een site met hulpmiddelen voor iedereen die Fries wil schrijven, zoals een vertaler, spellingscheck en woordenboeken. De eerste 30.000 woorden van het nieuwe Nederlands-Fries woordenboek staan ook op Frysker.

Meer lezen


Mercator Europees Kenniscentrum

Het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren is onderdeel van de Fryske Akademy en onderzoekt meertalig onderwijs en taalverwerving in Europa.

Meer lezen


Historisch Geografisch Informatiesysteem

In het oudste kadaster (1832) zijn op HisGIS.nl 3 miljoen percelen precies in kaart gebracht. Daarop sluiten kaartlagen aan - van luchtfoto’s tot vroegmoderne landmetersopnamen - die met elkaar te combineren zijn.

Meer lezen


Meer over onze onderzoeksthema's

 

Leden en donateurs van de Fryske Akademy

Als wetenschappelijk instituut heeft de Fryske Akademy al sinds haar oprichting leden. Akademyleden zijn personen uit de hele wereld, die deze onderscheiding verdienen op grond van verdiensten op het terrein van de wetenschap, verdiensten voor de Friese cultuur, of een groot langdurig enthousiasme voor de wetenschap of de Friese cultuur in het algemeen. Lees meer over de Leden en benoemingen.

 

De Fryske Akademy heeft een grote achterban van donateurs, die het werk van de Fryske Akademy een warm hart toedragen. Allemaal mensen die belangstelling hebben voor de Friese taal, cultuur en wetenschap. De Fryske Akademy heeft een ANBI-status. Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekken. Lees meer over het donateurschap.