Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsberichten

dec

04

Mercator/ Fryske Akademy wordt coördinator van Read with MEE, een samenwerkingsproject met onderzoeksinstituten uit Ierland, Spanje, België en...

Lees meer

nov

20

Dr. Han Nijdam van de Fryske Akademy en dr. Johan Nicolai van de Rijksuniversiteit Groningen, begeleiden een onderzoek naar Wapens en wapenuitrusting...

Lees meer

nov

13

De Ostfriesische Landschaft en het Niedersächsische Landesarchiv, organiseren samen met de Fryske Akademy de Dag van de Oostfriese geschiedenis.

Lees meer

nov

10

Classicus André Looijenga en historicus Dirk Jan Muntendam zijn geïnstalleerd als nieuwe herauten bij de Fryske Rie foar Heraldyk.

Lees meer

nov

03

​​​​​​​De tijd van rijmen en dichten komt weer aan als Sinterklaas binnenkort voet aan wal zet. Bij het dichten en rijmen is straks hulp beschikbaar.

Lees meer

Bekijk meer nieuwsberichten.

 

Evenementen

dec

15

Ir. Henk Westhoek (programmaleider/ senior researcher landbouw en voedsel, Planbureau voor de Leefomgeving) spreekt over het EU-beleid van boer tot...

Lees meer

jan

19

Jurgen Tiekstra en Herman van Vliet zijn de sprekers op deze tweede dag in de nieuwe reeks Akademylezingen.

Lees meer

feb

03

Het thema van deze editie: 'Friezen in de gewestelijke admiraliteiten (16de-18de eeuw). Bevelhebbers, bemanningen en bestuurders'. Meer informatie...

Lees meer

maa

12

Michiel Galama en Janneke Spoelstra zijn de sprekers op deze derde en laatste dag in de nieuwe reeks Akademylezingen.

Lees meer

Bekijk meer evenementen

 

Zegel Fryske Akademy

Fryske Akademy

Wij zijn hét academische onderzoeksinstituut voor de Friese casus, geworteld in de Friese maatschappij en opererend in de internationale wetenschappelijke wereld.

Wij maken het Friestalig en historisch erfgoed toegankelijk voor wetenschap, onderwijs en maatschappij en ontwikkelen digitale instrumenten en collecties voor innoverend onderzoek.

 

Onderzoeksoutput


Publicaties

Op het onderzoeksportaal PURE van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vindt u een overzicht van alle onderzoeksoutput en -activiteiten en links naar open access-publicaties van de Fryske Akademy.

Meer lezen


Taaldatabank Frisian.eu

Een website met een grote verscheidenheid aan (oud)Friese taalbronnen, zoals data, tools en diensten. Datasets kunnen worden gedownload, Json services zijn vrij beschikbaar. De onderliggende data wordt voortdurend onderhouden.

Meer lezen


Taalportaal

Taalportaal is een Engelstalig digitaal naslagwerk waarin alle grammaticale kennis van het Nederlands, Fries en Afrikaans bij elkaar gebracht is door onderzoekers uit Fryslân, Nederland en Zuid-Afrika.

Meer lezen­


Meer over onze onderzoeksoutput

 

 

Projecten


Frysker: Hulp bij schrijven in het Fries

Frysker.nl is een site met hulpmiddelen voor iedereen die Fries wil schrijven, zoals een vertaler, spellingscheck en woordenboeken. De eerste 30.000 woorden van het nieuwe Nederlands-Fries woordenboek staan ook op Frysker.

Meer lezen


Mercator Europees Kenniscentrum

Het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren is onderdeel van de Fryske Akademy en onderzoekt meertalig onderwijs en taalverwerving in Europa.

Meer lezen


Historisch Geografisch Informatiesysteem

In het oudste kadaster (1832) zijn op HisGIS.nl 3 miljoen percelen precies in kaart gebracht. Daarop sluiten kaartlagen aan - van luchtfoto’s tot vroegmoderne landmetersopnamen - die met elkaar te combineren zijn.

Meer lezen


Meer over onze onderzoeksthema's

 

Leden en donateurs van de Fryske Akademy

Als wetenschappelijk instituut heeft de Fryske Akademy al sinds haar oprichting leden. Akademyleden zijn personen uit de hele wereld, die deze onderscheiding verdienen op grond van verdiensten op het terrein van de wetenschap, verdiensten voor de Friese cultuur, of een groot langdurig enthousiasme voor de wetenschap of de Friese cultuur in het algemeen. Lees meer over de Leden en benoemingen.

 

De Fryske Akademy heeft een grote achterban van donateurs, die het werk van de Fryske Akademy een warm hart toedragen. Allemaal mensen die belangstelling hebben voor de Friese taal, cultuur en wetenschap. De Fryske Akademy heeft een ANBI-status. Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekken. Lees meer over het donateurschap.