Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsberichten

mei

18

De Keetje Hodshon Prijs 2021 is toegekend aan dr. Evelyn Bosma voor haar proefschrift.

Lees meer

maa

25

De kaarten uit 1832 van de Noord-Hollandse kust, mei de informatie over perceeleigenaaren en de hoogte van de betaalde belasting, staan nu op HisGIS.

Lees meer

maa

24

24 maart 2021 - De game BabelAR is beschikbaar! Met BabelAR zien leerlingen de waarde van hun (thuis)talen en activeren ze hun talenkennis.

Lees meer

jan

22

22 januari 2021 - De Fryske Akademy en het Fries Sociaal Planbureau gaan samen de 'Brede Welvaart' in het Veenweidegebied onderzoeken.

Lees meer

Bekijk meer nieuwsberichten of evenementen

 

Evenementen

jun

24

Historicus dr. Ronald de Graaf houdt een onlinelezing over zijn nieuwste boek.

Lees meer

jun

28

FA/Mercator-ûndersiker Kircher wurket mei oan de Erasmus+ ENROPE Intensive Study Week #3 fan de Universitat Ramon Llull - Barcelona (ES).

Lees meer

jul

05

Fryske Akademy-ûndersikers IJssennagger en Nijdam wurkje mei oan de 'Old Frisian Summer School' fan de universiteiten fan Grins & Oxford (UK).

Lees meer

jul

10

FA/Mercator ûndersiker Kircher en kollega's (Universities McGill & Concordia) sprekke tegearre op de konferinsje 'ISB13', University of Warsaw (PL).

Lees meer

Wat wij doen

De Fryske Akademy richt zich op het wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, meertaligheid en regionale geschiedenis. Wij geven boeken en taalhulpmiddelen uit en organiseren symposia, lezingen en congressen.

De Fryske Akademy is opgericht in 1938 en sinds 1990 gelieerd aan de KNAW. 

Projecten

jan

30

Taalweb Frysk is een website met hulpmiddelen voor iedereen die Fries wil schrijven, zoals spellingcheckers en woordenboeken.

Lees meer

feb

01

Wij bieden betrouwbare cijfers en analyzes en identificeren kansen en bedreigingen voor de Agri & Food-sector in Fryslân.

Lees meer

jul

07

Taalportaal is een Engelstalig digitaal naslagwerk waar alle grammaticale kennis van het Nederlands, Fries en Afrikaans is samengebracht.

Lees meer

Uitgaven

jul

01

Deze bundel brengt de beste artikelen van de in 2015 overleden historicus Wiebe Bergsma bijeen over de religieuze verscheidenheid van de vroegmoderne...

Lees meer

jan

28

Na jaren van intensieve arbeid is het Graet Hylper Wordebook klaar, met meer dan 1000 bladzijden! Bestellen kan o.a. via de Afûk-webshop.

Lees meer

jan

15

Speciaal nummer It Beaken over de 'Friese vrijheid': een serie artikels naar aanleiding van het 500-jarig jubileum van het Friese vrijheidsprivilege.

Lees meer

Leden van de Fryske Akademy

Als wetenschappelijk instituut heeft de Fryske Akademy al sinds haar oprichting leden. Akademyleden zijn personen uit de hele wereld die deze onderscheiding verdienen vanwege hun verdiensten op het terrein van de wetenschap, voor de Friese cultuur, of vanwege een groot enthousiasme voor de wetenschap of de Friese cultuur in het algemeen. Donateurs en leden van de Akademy kunnen het hele jaar door personen voordragen voor benoeming tot lid van de Fryske Akademy.

Lees meer over leden en lidmaatschap

Donateur worden?

De Fryske Akademy heeft een grote achterban van donateurs, die het werk van de Fryske Akademy een warm hart toedragen. Allemaal mensen die belangstelling hebben voor de Friese taal, cultuur en wetenschap. En die via werkgroepen en studiekringen ook zelf een bijdrage kunnen leveren aan het werk van de Fryske Akademy.

Op de hoogte en betrokken
Als donateur van de Fryske Akademy blijft u goed op de hoogte en wordt u uitgenodigd voor verschillende activiteiten: lezingen, symposia en uiteraard de jaarlijkse Akademydei in september.

Zo krijgen donateurs krijgen jaarlijks tweemaal het donateursblad Ut de Smidte thuisgestuurd. Als donateur heeft u de mogelijkheid kostenloos deel te nemen aan de activiteiten van werkgroepen en studiekringen van de Fryske Akademy. Donateurs kunnen vaak gratis of met korting deelnemen aan congressen en symposia.  

De Fryske Akademy heeft een ANBI-status. Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekken (volgende bestaande wettelijke regelingen).

Lees meer over het donateurschap

 

Subsidiënten