Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsberichten

jun

19

19 juni 2018 – Het aantal werkzoekenden in Noordoost-Fryslân is in 2017 met een derde gedaald, blijkt uit de Economische Vitaliteitsscan.

Lees meer

jun

18

18 juni 2018 - Vanwege de slechte weersvoorspelling voor aankomende donderdag, wordt het Grut Frysk Diktee verzet naar woensdag 27 juni.

Lees meer

jun

15

15 juni 2018 - De lijvige uitgave Wat is Recht? van Henk Meijering en Han Nijdam is vandaag gepresenteerd op de Allersmaborg te Ezinge.

Lees meer

jun

09

9 juni 2018 - 'Leaf wurdboek' van Stellingwerfse schrijver en dichter Harmen Houtman is het winnende gedicht van onze gedichtenwedstrijd.

Lees meer

mei

30

30 mei 2018 - De uitbreiding met Gelderland betekent dat HisGIS meer dan de helft van Nederland in kaart heeft gebracht.

Lees meer

 

Bekijk meer nieuwsberichten

 

 

Evenementen

mei

25

Van vrijdag 25 mei tot en met zaterdag 22 september: voorleesmarathon van het Frysk Hânwurdboek en zomeractiviteiten in de Akademytuin.

Lees meer

jun

27

COLING-symposium in samenwerking met RUG/Campus Fryslân over het gebruik van digitale technologie in minderheidstalen zoals het Fries.

Lees meer

jun

27

In Fryslân maken wij op 21 juni met zoveel mogelijk mensen in de openlucht het Grut Frysk Diktee, dit jaar geschreven door Welmoed Sijtsma.

Lees meer

jun

28

In de Akademyuin vertelt Jorieke Savelkouls om 14.30 uur hoe dieren met elkaar en met mensen communiceren en over het 'ideale' Friese paard.

Lees meer

jul

19

Lezing om 15.30 in de Erfgoedkamer van Jeroen van de Weijer (Shanghai International Studies University): Words are constructions, too.

Lees meer

Bekijk meer evenementen

 

 

Wat wij doen

De Fryske Akademy richt zich op het wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, meertaligheid en regionale geschiedenis. Wij geven boeken en taalhulpmiddelen uit en organiseren symposia, lezingen en congressen.

De Fryske Akademy is opgericht in 1938 en sinds 1990 gelieerd aan de KNAW. 

Projecten

aug

10

Wij doen onderzoek naar economisch beleid in de krimpregio Noordoost-Fryslân en brengen jaarrapporten over economische trends uit.

Lees meer

jul

07

Taalportaal is een Engelstalig digitaal naslagwerk waar alle grammaticale kennis van het Nederlands, Fries en Afrikaans is samengebracht.

Lees meer

Uitgaven

aug

10

De geschiedschrijving van de Bolswarder Zuivelschool (1880-1995) kan via onderstaande link worden besteld voor € 25,00, incl. verzendkosten.

Lees meer

aug

10

Met de lijsten van bewapende mannen in Friesland (1552) en op Ameland (1558). Nu te koop bij uitgeverij Verloren en in de boekhandel.

Lees meer

Onze activiteiten in Culturele Hoofdstad 2018

Wat brengt de Fryske Akademy voor inwoners en bezoekers, voor onderzoekers en cultuurliefhebbers in het Culturele Hoofdstadjaar 2018?

Lees meer over onze activiteiten in het kader van LF2018

Leden van de Fryske Akademy

Als wetenschappelijk instituut heeft de Fryske Akademy al sinds haar oprichting leden. Akademyleden zijn personen uit de hele wereld die deze onderscheiding verdienen vanwege hun verdiensten op het terrein van de wetenschap, voor de Friese cultuur, of vanwege een groot enthousiasme voor de wetenschap of de Friese cultuur in het algemeen. Donateurs en leden van de Akademy kunnen het hele jaar door personen voordragen voor benoeming tot lid van de Fryske Akademy.

Lees meer over leden en lidmaatschap

Donateur worden?

De Fryske Akademy heeft een grote achterban van donateurs, die het werk van de Fryske Akademy een warm hart toedragen. Allemaal mensen die belangstelling hebben voor de Friese taal, cultuur en wetenschap. En die via werkgroepen en studiekringen ook zelf een bijdrage kunnen leveren aan het werk van de Fryske Akademy.

Op de hoogte en betrokken
Als donateur van de Fryske Akademy blijft u goed op de hoogte en wordt u uitgenodigd voor verschillende activiteiten: lezingen, symposia en uiteraard de jaarlijkse Akademydei in september.

Zo krijgen donateurs krijgen jaarlijks tweemaal het donateursblad Ut de Smidte thuisgestuurd. Als donateur heeft u de mogelijkheid kostenloos deel te nemen aan de activiteiten van werkgroepen en studiekringen van de Fryske Akademy. Donateurs kunnen vaak gratis of met korting deelnemen aan congressen en symposia.  

De Fryske Akademy heeft een ANBI-status. Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekken (volgende bestaande wettelijke regelingen).

Lees meer over het donateurschap

 

Subsidiënten