Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsberichten

mei

25

De Fryske Akademy is in verband met Hemelvaartdag gesloten op donderdag 26 en vrijdag 27 mei. Maandag 30 mei gaan we weer aan de slag.

Lees meer

mei

18

Het Grut Frysk Diktee 2022 is gewonnen door Lútsen Bakker uit Groningen. Hij had slechts een halve fout in zijn dictee.

Lees meer

mei

17

Wij hebben een vacature voor een softwareontwikkelaar voor 38 uur per week.

Lees meer

mei

15

Titus Brandsma is op 15 mei heilig verklaard. Hij heeft veel gedaan voor Fryslân en het Fries en stond aan de wieg van de Fryske Akademy.

Lees meer

Bekijk meer nieuwsberichten of evenementen

 

Evenementen

mei

28

De tún fan de Fryske Akademy is op sneon 28 maaie (en snein 29 maaie) it dekôr foar optredens fan it Fries Straatfestival en Uitgesteld Geluk.

Lees meer

jun

21

Simon Coupland, is als onderzoeker verbonden aan Cambridge University. In juni is Coupland als gastonderzoeker bij de Fryske Akademy aan het werk. Op...

Lees meer

sep

14

Van 14 tot en met 16 septimber vindt de tweede conferentie van de Friese geesteswetenschappen plaats. Thema: Veerkracht.

Lees meer

Wat wij doen

De Fryske Akademy richt zich op het wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, meertaligheid en regionale geschiedenis. Wij geven boeken en taalhulpmiddelen uit en organiseren symposia, lezingen en congressen.

De Fryske Akademy is opgericht in 1938 en sinds 1990 gelieerd aan de KNAW. 

Projecten

jan

30

Taalweb Frysk is een website met hulpmiddelen voor iedereen die Fries wil schrijven, zoals spellingcheckers en woordenboeken.

Lees meer

feb

01

Wij bieden betrouwbare cijfers en analyzes en identificeren kansen en bedreigingen voor de Agri & Food-sector in Fryslân.

Lees meer

jul

07

Taalportaal is een Engelstalig digitaal naslagwerk waar alle grammaticale kennis van het Nederlands, Fries en Afrikaans is samengebracht.

Lees meer

Uitgaven

jul

01

Deze bundel brengt de beste artikelen van de in 2015 overleden historicus Wiebe Bergsma bijeen over de religieuze verscheidenheid van de vroegmoderne...

Lees meer

jan

28

Na jaren van intensieve arbeid is het Graet Hylper Wordebook klaar, met meer dan 1000 bladzijden! Bestellen kan o.a. via de Afûk-webshop.

Lees meer

jan

15

Speciaal nummer It Beaken over de 'Friese vrijheid': een serie artikels naar aanleiding van het 500-jarig jubileum van het Friese vrijheidsprivilege.

Lees meer

Leden van de Fryske Akademy

Als wetenschappelijk instituut heeft de Fryske Akademy al sinds haar oprichting leden. Akademyleden zijn personen uit de hele wereld die deze onderscheiding verdienen vanwege hun verdiensten op het terrein van de wetenschap, voor de Friese cultuur, of vanwege een groot enthousiasme voor de wetenschap of de Friese cultuur in het algemeen. Donateurs en leden van de Akademy kunnen het hele jaar door personen voordragen voor benoeming tot lid van de Fryske Akademy.

Lees meer over leden en lidmaatschap

Donateur worden?

De Fryske Akademy heeft een grote achterban van donateurs, die het werk van de Fryske Akademy een warm hart toedragen. Allemaal mensen die belangstelling hebben voor de Friese taal, cultuur en wetenschap. En die via werkgroepen en studiekringen ook zelf een bijdrage kunnen leveren aan het werk van de Fryske Akademy.

Op de hoogte en betrokken
Als donateur van de Fryske Akademy blijft u goed op de hoogte en wordt u uitgenodigd voor verschillende activiteiten: lezingen, symposia en uiteraard de jaarlijkse Akademydei in september.

Zo krijgen donateurs krijgen jaarlijks tweemaal het donateursblad Ut de Smidte thuisgestuurd. Als donateur heeft u de mogelijkheid kostenloos deel te nemen aan de activiteiten van werkgroepen en studiekringen van de Fryske Akademy. Donateurs kunnen vaak gratis of met korting deelnemen aan congressen en symposia.  

De Fryske Akademy heeft een ANBI-status. Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekken (volgende bestaande wettelijke regelingen).

Lees meer over het donateurschap

 

Subsidiënten