Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsberichten

jul

10

11 juli 2017 - Inwoners van Fryslân zijn minder Frieszinnig en meer meertalig geworden, zo blijkt uit de taalsurvey van de Fryske Akademy.

Lees meer

jul

06

6 juli 2017 – De website dictionaryportal.eu, waar woordenboeken in verscheidene Europese talen zijn te vinden, is nu ook in het Fries beschikbaar.

Lees meer

jun

22

22 juni 2017 – Provincie Fryslân geeft de Fryske Akademy steun om meer studie te doen naar meertaligheid in het Friese onderwijs.

Lees meer

jun

14

14 juni 2017 - Provincie Fryslân trekt 659.106 euro uit voor het ontwikkelen van een nieuw online Nederlands-Fries woordenboek.

Lees meer

mei

19

19 mei 2017 – Burgemeester Waanders opende vandaag HisGIS Dokkum, dat twee eeuwen bewonersgegevens online beschikbaar maakt.

Lees meer

 

Bekijk meer nieuwsberichten

 

 

Evenementen

sep

15

Boeiende lezingen over ons historisch onderzoek staan centraal op ons 79ste dies natalis. Locatie: kerk De Fontein in Leeuwarden.

Lees meer

okt

02

Verdediging proefschrift 'Bilingualism and cognition: the acquisition of Frisian and Dutch' door Evelyn Bosma op het stadhuis van Leeuwarden.

Lees meer

okt

12

Kenniscentrum Mercator organiseert de jaarconferentie van het onderzoeksnetwerk Langscape, van 12 t/m 14 oktober 2017 in Leeuwarden.

Lees meer

okt

27

Frisisten treffen elkaar vrijdag 27 oktober op de Taalkundedag. Wil je een lezing geven? Graag aanmelden vóór 1 augustus.

Lees meer

nov

21

De goed bezochte 'frouljuslêzingen' vieren dit winterseizoen hun 60-jarig jubileum met een bijzonder programma.

Lees meer

Bekijk meer evenementen

 

 

Wat wij doen

De Fryske Akademy richt zich op het wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, meertaligheid en regionale geschiedenis. Wij geven boeken en taalhulpmiddelen uit en organiseren symposia, lezingen en congressen.

De Fryske Akademy is opgericht in 1938 en sinds 1990 gelieerd aan de KNAW. 

Projecten

jul

07

Taalportaal is een Engelstalig digitaal naslagwerk waar alle grammaticale kennis van het Nederlands, Fries en Afrikaans is samengebracht.

Lees meer

jul

07

Hoe tweetalig moet je zijn om er cognitief voordeel te hebben? Evelyn Bosma doet onderzoek bij Fries-Nederlandse tweetalige kinderen.

Lees meer

Uitgaven

aug

09

Dit woordenboek van het Amelands, gebaseerd op het werk van Anton Oud, verschijnt 15 november 2016. De intekenprijs bij de Afûk is tot dan € 35,00.

Lees meer

jun

27

Neem een abonnement op het wetenschappelijk tijdschrift van de Fryske Akademy. Het nieuwste nummer en eerdere jaargangen zijn hier te vinden.

Lees meer

Visitatierapport 2009-2014

De KNAW houdt het financieel en wetenschappelijk toezicht over de Fryske Akademy. In dat kader wordt eens in de zes jaar in opdracht van de KNAW een onderzoeksevaluatie van het instituut uitgevoerd door een externe visitatiecommissie. De meest recente visitatie vond plaats in november 2015.

Lees meer over de visitatie 2009-2014

Leden van de Fryske Akademy

Als wetenschappelijk instituut heeft de Fryske Akademy al sinds haar oprichting leden. Akademyleden zijn personen uit de hele wereld die deze onderscheiding verdienen vanwege hun verdiensten op het terrein van de wetenschap, voor de Friese cultuur, of vanwege een groot enthousiasme voor de wetenschap of de Friese cultuur in het algemeen. Donateurs en leden van de Akademy kunnen het hele jaar door personen voordragen voor benoeming tot lid van de Fryske Akademy.

Lees meer over leden en lidmaatschap

Donateur worden?

De Fryske Akademy heeft een grote achterban van donateurs, die het werk van de Fryske Akademy een warm hart toedragen. Allemaal mensen die belangstelling hebben voor de Friese taal, cultuur en wetenschap. En die via werkgroepen en studiekringen ook zelf een bijdrage kunnen leveren aan het werk van de Fryske Akademy.

Op de hoogte en betrokken
Als donateur van de Fryske Akademy blijft u goed op de hoogte en wordt u uitgenodigd voor verschillende activiteiten: lezingen, symposia en uiteraard de jaarlijkse Akademydei in september.

Zo krijgen donateurs krijgen jaarlijks tweemaal het donateursblad Ut de Smidte thuisgestuurd. Als donateur heeft u de mogelijkheid kostenloos deel te nemen aan de activiteiten van werkgroepen en studiekringen van de Fryske Akademy. Donateurs kunnen vaak gratis of met korting deelnemen aan congressen en symposia.  

De Fryske Akademy heeft een ANBI-status. Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekken (volgende bestaande wettelijke regelingen).

Lees meer over het donateurschap

 

Subsidiënten