Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsberichten

maa

12

12 maart 2018 - Voor een onderzoek naar gesproken Fries roepen wij families uit de vroegere gemeente Boarnsterhim op om zich te melden.

Lees meer

maa

05

5 maart 2018 - De jubileumeditie van Akademylezingen wordt op 13 maart afgesloten in De Harmonie, met o.a. Evelien Tonkens en Tet Rozendal.

Lees meer

feb

22

22 februari 2018 – Is Fryslân klaar voor een duurzame toekomst? De Fryske Akademy kijkt op 7 maart terug en vooruit in oud-zuivelstad Bolsward.

Lees meer

feb

15

15 februari 2018 - In het kader van Leeuwarden-Fryslân/Lân fan taal 2018 schrijft de Fryske Akademy een dichtwedstrijd uit.

Lees meer

jan

26

26 januari 2018 - Dit weekend is de opening van Leeuwarden-Fryslân als Culturele Hoofdstad van Europa. Wat brengt de Fryske Akademy in 2018?

Lees meer

 

Bekijk meer nieuwsberichten

 

 

Evenementen

maa

16

Inleiding en rondleiding door de Leeuwarder Dairy Campus. Aanvang: 14.00 uur. Activiteit van het Landbouwkundig Werkverband.

Lees meer

apr

23

Het eerste Fries Geesteswetenschappelijk Congres is van 23 t/m 26 april 2018 in de Leeuwarder Harmonie. Deadline call for papers: 8 december 2017.

Lees meer

mei

14

Promotie van Mirjam Günther op 14 mei om 14.30 uur in de Martinikerk te Franeker.

Lees meer

jun

08

De zin en onzin van taal- en dialectpromotie staat centraal op de 13de streektaalconferentie van de SND in Leeuwarden.

Lees meer

jun

21

Het Groot Dictee verdwijnt, maar in Fryslân maken op 21 juni zoveel mogelijk mensen in de open lucht het Frysk Diktee.

Lees meer

Bekijk meer evenementen

 

 

Wat wij doen

De Fryske Akademy richt zich op het wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, meertaligheid en regionale geschiedenis. Wij geven boeken en taalhulpmiddelen uit en organiseren symposia, lezingen en congressen.

De Fryske Akademy is opgericht in 1938 en sinds 1990 gelieerd aan de KNAW. 

Projecten

aug

10

Wij doen onderzoek naar economisch beleid in de krimpregio Noordoost-Fryslân en brengen jaarrapporten over economische trends uit.

Lees meer

jul

07

Taalportaal is een Engelstalig digitaal naslagwerk waar alle grammaticale kennis van het Nederlands, Fries en Afrikaans is samengebracht.

Lees meer

Uitgaven

aug

10

De geschiedschrijving van de Bolswarder Zuivelschool (1880-1995) kan via onderstaande link worden besteld voor € 25,00, incl. verzendkosten.

Lees meer

aug

10

Met de lijsten van bewapende mannen in Friesland (1552) en op Ameland (1558). Nu te koop bij uitgeverij Verloren en in de boekhandel.

Lees meer

Onze activiteiten in Culturele Hoofdstad 2018

Wat brengt de Fryske Akademy voor inwoners en bezoekers, voor onderzoekers en cultuurliefhebbers in het Culturele Hoofdstadjaar 2018?

Lees meer over onze activiteiten in het kader van LF2018

Leden van de Fryske Akademy

Als wetenschappelijk instituut heeft de Fryske Akademy al sinds haar oprichting leden. Akademyleden zijn personen uit de hele wereld die deze onderscheiding verdienen vanwege hun verdiensten op het terrein van de wetenschap, voor de Friese cultuur, of vanwege een groot enthousiasme voor de wetenschap of de Friese cultuur in het algemeen. Donateurs en leden van de Akademy kunnen het hele jaar door personen voordragen voor benoeming tot lid van de Fryske Akademy.

Lees meer over leden en lidmaatschap

Donateur worden?

De Fryske Akademy heeft een grote achterban van donateurs, die het werk van de Fryske Akademy een warm hart toedragen. Allemaal mensen die belangstelling hebben voor de Friese taal, cultuur en wetenschap. En die via werkgroepen en studiekringen ook zelf een bijdrage kunnen leveren aan het werk van de Fryske Akademy.

Op de hoogte en betrokken
Als donateur van de Fryske Akademy blijft u goed op de hoogte en wordt u uitgenodigd voor verschillende activiteiten: lezingen, symposia en uiteraard de jaarlijkse Akademydei in september.

Zo krijgen donateurs krijgen jaarlijks tweemaal het donateursblad Ut de Smidte thuisgestuurd. Als donateur heeft u de mogelijkheid kostenloos deel te nemen aan de activiteiten van werkgroepen en studiekringen van de Fryske Akademy. Donateurs kunnen vaak gratis of met korting deelnemen aan congressen en symposia.  

De Fryske Akademy heeft een ANBI-status. Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekken (volgende bestaande wettelijke regelingen).

Lees meer over het donateurschap

 

Subsidiënten