Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsberichten

aug

08

Op uitnodiging van Fryske Akademy, Studium Generale en RuG/Campus Fryslân vertelt hoogleraar Ellemers over vruchtbare samenwerkingen in organisaties.

Lees meer

aug

03

Mercator onderzoekers Charlie Robinson-Jones & Ydwine R. Scarse hebben een rapport geschreven over taaltechnologische middelen voor het Fries.

Lees meer

aug

01

Het Friesch Dagblad ging in gesprek met Fryske Akademy-onderzoeker Alex Kerkhof over het Oudfries en de meertalige geschiedenis van Nederland.

Lees meer

jul

27

De Fryske Akademy is één van de partners van het nieuwe onderzoekscentrum BirdEyes, opgezet door hoogleraar Theunis Piersma.

Lees meer

Bekijk meer nieuwsberichten of evenementen

 

Evenementen

aug

29

Mercator/ Fryske Akademy onderzoeker Ydwine Scarse presinteert 'The dynamics between recognition, policy and practice concerning West-Frisian in the...

Lees meer

sep

01

Op uitnodiging van Fryske Akademy, Studium Generale en RuG/Campus Fryslân vertelt hoogleraar Ellemers over vruchtbare samenwerkingen in organisaties.

Lees meer

sep

14

Van 14-16 september bent u welkom op de 2e Conference on Frisian Humanities in Ljouwert/ Leeuwarden. Thema: Veerkracht.

Lees meer

sep

16

De jaarbijeenkomst voor onze leden, donateurs en relaties. Met interessante presentaties en de benoeming van nieuwe leden. Welkom. Meer info volgt.

Lees meer

Wat wij doen

De Fryske Akademy richt zich op het wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, meertaligheid en regionale geschiedenis. Wij geven boeken en taalhulpmiddelen uit en organiseren symposia, lezingen en congressen.

De Fryske Akademy is opgericht in 1938 en sinds 1990 gelieerd aan de KNAW. 

Projecten


Frysker: Hulp bij schrijven in het Fries

Frysker.nl is een site met hulpmiddelen voor iedereen die Fries wil schrijven, zoals een vertaler, spellingscheck en woordenboeken. De eerste 30.000 woorden van het nieuwe Nederlands-Fries woordenboek staan ook op Frysker.

Meer lezen


Mercator Europees Kenniscentrum

Het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren is onderdeel van de Fryske Akademy en onderzoekt meertalig onderwijs en taalverwerving in Europa.

Meer lezen


Historisch Geografisch Informatiesysteem

In het oudste kadaster (1832) zijn op HisGIS.nl 3 miljoen percelen precies in kaart gebracht. Daarop sluiten kaartlagen aan - van luchtfoto’s tot vroegmoderne landmetersopnamen - die met elkaar te combineren zijn.

Meer lezen


Meer over onze onderzoeksthema's

 

Onderzoeksoutput


Taaldatabank Frisian.eu

Een website met een grote verscheidenheid aan (oud)Friese taalbronnen, zoals data, tools en diensten. Datasets kunnen worden gedownload, Json services zijn vrij beschikbaar. De onderliggende data wordt voortdurend onderhouden.

Meer lezen


Friese Agri & Foodscan

Het doel van de Friese Agri & Foodscan was om betrouwbare cijfers en analyses te bieden, kansen en bedreigingen voor de Agri & Foodsector te identificeren en methodes voor regionaal onderzoek te ontwikkelen.

Meer lezen


Taalportaal

Taalportaal is een Engelstalig digitaal naslagwerk waarin alle grammaticale kennis van het Nederlands, Fries en Afrikaans bij elkaar gebracht is door onderzoekers uit Fryslân, Nederland en Zuid-Afrika.

Meer lezen­


Meer over onze onderzoeksoutput

 

Leden en donateurs van de Fryske Akademy

Als wetenschappelijk instituut heeft de Fryske Akademy al sinds haar oprichting leden. Akademyleden zijn personen uit de hele wereld, die deze onderscheiding verdienen op grond van verdiensten op het terrein van de wetenschap, verdiensten voor de Friese cultuur, of een groot langdurig enthousiasme voor de wetenschap of de Friese cultuur in het algemeen. Lees meer over de Leden en benoemingen.

 

De Fryske Akademy heeft een grote achterban van donateurs, die het werk van de Fryske Akademy een warm hart toedragen. Allemaal mensen die belangstelling hebben voor de Friese taal, cultuur en wetenschap. De Fryske Akademy heeft een ANBI-status. Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekken. Lees meer over het donateurschap.

 

 

Subsidiënten