Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsberichten

jul

18

18 juli 2016 - De Fryske Akademy heeft vandaag haar nieuwe website gelanceerd. Het was ondertussen ook wel de hoogste tijd voor een nieuw jasje.

Lees meer

jul

15

15 juli 2016 - Postdoctoraal onderzoeker Marjoleine Sloos krijgt een Veni-beurs voor haar onderzoek naar taalregels en tweetaligheid onder Friezen.

Lees meer

jun

18

18 juni 2016 - Sociolinguïst Van de Velde vraagt meer aandacht in taalbeleid voor het gesproken Fries. Vandaag licht hij zichzelf toe in de LC.

 

Lees meer

mei

20

20 mei 2016 - I.s.m. hogeschool Van Hall Larenstein zal de Fryske Akademy onderzoek doen naar de vroegere zuivelschool in Bolsward.

Lees meer

mei

17

17 mei 2016 - Drie dagen lang wordt de Fryske Akademy geheel gedomineerd door r-klanken. Onderzoekers uit de hele wereld strijken neer voor 'r-atics...

Lees meer

Bekijk meer nieuwsberichten

 

 

Evenementen

sep

08

Openingscongres over Friesland in het onderzoek van de KNAW-instituten. Wetenschappers geven lezingen over boeiende Friese thema's.

Lees meer

sep

09

Akademydei 2016 – dit jaar in het Natuurmuseum Fryslân – staat voor een groot deel in het teken van architectuur en de herbestemming van gebouwen.

Lees meer

sep

22

Op 22 en 23 september is de Fryske Akademy gastheer van een internationale conferentie over middeleeuwse rechtsgeschiedenis.

Lees meer

okt

07

Lezingen en discussie op het terrein van de Friese letterkunde staan centraal op de eerste Letterkundedag.

Lees meer

okt

21

Van student tot emeritus, frisisten treffen elkaar vrijdag 21 oktober op de achtste Taalkundedag.

Lees meer

nov

18

De 59ste reeks Akademylezingen van de Fryske Akademy begint op vrijdag 18 november 2016 en biedt weer een breed palet aan interessante sprekers.

Lees meer

Wat wij doen

De Fryske Akademy richt zich op het wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, meertaligheid en regionale geschiedenis. Wij geven boeken en taalhulpmiddelen uit en organiseren symposia, lezingen en congressen.

De Fryske Akademy is opgericht in 1938 en sinds 1990 gelieerd aan de KNAW. 

Projecten

jul

07

Taalportaal is een Engelstalig digitaal naslagwerk waar alle grammaticale kennis van het Nederlands, Fries en Afrikaans is samengebracht.

Lees meer

jul

07

Het Geschiedenisnetwerk stimuleert de samenwerking op het terrein van regionale geschiedenis en erfgoed in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland.

Lees meer

Uitgaven

jun

27

Alle informatie over het wetenschappelijk tijdschrift van de Fryske Akademy is nu online op één plek te vinden. De meest recente jaargangen worden...

Lees meer

Visitatierapport 2009-2014

De KNAW houdt het financieel en wetenschappelijk toezicht over de Fryske Akademy. In dat kader wordt eens in de zes jaar in opdracht van de KNAW een onderzoeksevaluatie van het instituut uitgevoerd door een externe visitatiecommissie. De meest recente visitatie vond plaats in november 2015.

Lees meer over de visitatie 2009-2014

Leden van de Fryske Akademy

Als wetenschappelijk instituut heeft de Fryske Akademy al sinds haar oprichting leden. Akademyleden zijn personen uit de hele wereld die deze onderscheiding verdienen vanwege hun verdiensten op het terrein van de wetenschap, voor de Friese cultuur, of vanwege een groot enthousiasme voor de wetenschap of de Friese cultuur in het algemeen. Donateurs en leden van de Akademy kunnen het hele jaar door personen voordragen voor benoeming tot lid van de Fryske Akademy.

Lees meer over leden en lidmaatschap

Donateur worden?

De Fryske Akademy heeft een grote achterban van donateurs, die het werk van de Fryske Akademy een warm hart toedragen. Allemaal mensen die belangstelling hebben voor de Friese taal, cultuur en wetenschap. En die via werkgroepen en studiekringen ook zelf een bijdrage kunnen leveren aan het werk van de Fryske Akademy.

Op de hoogte en betrokken
Als donateur van de Fryske Akademy blijft u goed op de hoogte en wordt u uitgenodigd voor verschillende activiteiten: lezingen, symposia en uiteraard de jaarlijkse Akademydei in september.

Zo krijgen donateurs krijgen jaarlijks tweemaal het donateursblad Ut de Smidte thuisgestuurd. Als donateur heeft u de mogelijkheid kostenloos deel te nemen aan de activiteiten van werkgroepen en studiekringen van de Fryske Akademy. Donateurs kunnen vaak gratis of met korting deelnemen aan congressen en symposia.  

De Fryske Akademy heeft een ANBI-status. Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekken (volgende bestaande wettelijke regelingen).

Lees meer over het donateurschap

 

Subsidiënten