Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Nederlands

De Fryske Akademy: hét wetenschappelijk centrum van Fryslân

De Fryske Akademy is een ondernemend instituut dat wetenschappelijk onderzoek doet op het gebied van de Friese taal, cultuur, geschiedenis en samenleving.

Op deze website leest u onder andere over de doelstellingen van de Fryske Akademy en kunt u een deel van onze boeken en publicaties bekijken. Ook kunt u via deze website de deskundigen van ons Taalburo om taaladvies vragen.

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.

Akademy-dei 2015

Een lezing van Jouke de Vries over de 11de RUG-faculteit in Leeuwarden, muziek van Kapriol'! en veel meer op 11 september aanstaande. Zie onze uitnodiging.

Akademy-lezingen 2015-2016

De inschrijving voor de nieuwe serie Akademy-lezingen is open. Geef u op voor 15 oktober!

Meer informatie en opgave (Fries!)

dr. Wiebe Bergsma (1955-2015)

Onze gewaardeerde collega historicus Wiebe Bergsma is op zondag 28 juni 2015 plotseling overleden. Wij denken aan hem terug als een enthousiast, scherpzinnig en toegewijd wetenschapper.

Frysk Frysk