Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsberichten

okt

19

19 oktober – De nieuwste Beakenbundel brengt van zeven schrijvers bijdragen die werden gepresenteerd op de eerste Letterkundedei.

Lees meer

okt

09

9 oktober 2017 - Klassen worden steeds meertaliger. LANGSCAPE en Mercator organiseren een driedaags congres over meertaligheid in het onderwijs.

 

Lees meer

sep

21

21 september - Friese kinderen gebruiken 'tweetalige grammatica', laat Evelyn Bosma zien in haar proefschrift dat ze 2 oktober verdedigt.

Lees meer

sep

19

19 september 2017 – Lysbeth Jongbloed is benieuwd hoe Friezen om utens met taal omgaan op sociale media. Wilt u haar vragenlijst invullen?

Lees meer

sep

15

15 september 2017 - Foppe de Haan, Cisca Wijmenga en Rienk Wegener Sleeswijk zijn vandaag op Akademydei benoemd tot lid van de Fryske Akademy.

Lees meer

 

Bekijk meer nieuwsberichten

 

 

Evenementen

okt

26

Lezing van Piet van Cruyningen (WUR) over de moeizame geschiedenis van de bemaling van de Friese veengebieden.

Lees meer

okt

27

Frisisten treffen elkaar vrijdag 27 oktober op de Taalkundedei. Een tjokvolle dag met een plenaire lezing van Arjen Versloot en twee parallelsessies.

Lees meer

nov

21

De goed bezochte 'frouljuslêzingen' vieren dit winterseizoen hun 60-jarig jubileum met een bijzonder programma.

Lees meer

nov

23

Minisymposium in de Leeuwarder Kanselarij. Tegelijkertijd boekpresentatie van 'De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560'.

Lees meer

feb

15

Symposium en lancering van digitale kaarten van 19de-eeuwse Twentse boerderijen in HisGIS. Locatie: Museum Twentse Welle in Enschede.

Lees meer

Bekijk meer evenementen

 

 

Wat wij doen

De Fryske Akademy richt zich op het wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, meertaligheid en regionale geschiedenis. Wij geven boeken en taalhulpmiddelen uit en organiseren symposia, lezingen en congressen.

De Fryske Akademy is opgericht in 1938 en sinds 1990 gelieerd aan de KNAW. 

Projecten

aug

10

Wij doen onderzoek naar economisch beleid in de krimpregio Noordoost-Fryslân en brengen jaarrapporten over economische trends uit.

Lees meer

jul

07

Taalportaal is een Engelstalig digitaal naslagwerk waar alle grammaticale kennis van het Nederlands, Fries en Afrikaans is samengebracht.

Lees meer

Uitgaven

aug

10

Neem een abonnement op het wetenschappelijk tijdschrift van de Fryske Akademy. Het nieuwste nummer en eerdere jaargangen zijn hier te vinden.

Lees meer

aug

10

Dit Amelander woordenboek verscheen in november 2016 en is bijna uitverkocht. Alleen nog te koop op het eiland bij boekhandel Van den Brink in Nes.

Lees meer

Visitatierapport 2009-2014

De KNAW houdt het financieel en wetenschappelijk toezicht over de Fryske Akademy. In dat kader wordt eens in de zes jaar in opdracht van de KNAW een onderzoeksevaluatie van het instituut uitgevoerd door een externe visitatiecommissie. De meest recente visitatie vond plaats in november 2015.

Lees meer over de visitatie 2009-2014

Leden van de Fryske Akademy

Als wetenschappelijk instituut heeft de Fryske Akademy al sinds haar oprichting leden. Akademyleden zijn personen uit de hele wereld die deze onderscheiding verdienen vanwege hun verdiensten op het terrein van de wetenschap, voor de Friese cultuur, of vanwege een groot enthousiasme voor de wetenschap of de Friese cultuur in het algemeen. Donateurs en leden van de Akademy kunnen het hele jaar door personen voordragen voor benoeming tot lid van de Fryske Akademy.

Lees meer over leden en lidmaatschap

Donateur worden?

De Fryske Akademy heeft een grote achterban van donateurs, die het werk van de Fryske Akademy een warm hart toedragen. Allemaal mensen die belangstelling hebben voor de Friese taal, cultuur en wetenschap. En die via werkgroepen en studiekringen ook zelf een bijdrage kunnen leveren aan het werk van de Fryske Akademy.

Op de hoogte en betrokken
Als donateur van de Fryske Akademy blijft u goed op de hoogte en wordt u uitgenodigd voor verschillende activiteiten: lezingen, symposia en uiteraard de jaarlijkse Akademydei in september.

Zo krijgen donateurs krijgen jaarlijks tweemaal het donateursblad Ut de Smidte thuisgestuurd. Als donateur heeft u de mogelijkheid kostenloos deel te nemen aan de activiteiten van werkgroepen en studiekringen van de Fryske Akademy. Donateurs kunnen vaak gratis of met korting deelnemen aan congressen en symposia.  

De Fryske Akademy heeft een ANBI-status. Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekken (volgende bestaande wettelijke regelingen).

Lees meer over het donateurschap

 

Subsidiënten