Skip to main content

Eveneminten

sep

13

Jiergearkomste foar leden en stipers by de 81ste dies natalis fan de Fryske Akademy.

Mear lêze

okt

12

Op it Sieperda Symposium stiet it erfskip fan kening Redbad sintraal. Call for papers oant 15 maaie. Organisaasje: Frysk Genoatskip en Fryske Akademy.

Mear lêze