Skip to main content

Eveneminten

apr

23

Call for Papers Deadline extended to January 8, 2017. The first Frisian humanities conference will be from April 23-26, 2018.

Mear lêze

jul

19

Lêzing om 15.30 oere yn 'e Erfgoedkeamer fan Jeroen van de Weijer (Shenzhen University): Words are constructions, too.

Mear lêze

aug

25

Op de fyts om de âlde Middelsee hinne en ûnderweis kofje, bôle en in boeiend ferhaal. Doch mei mei de fytstocht fan ús wurkferbannen.

Mear lêze

sep

06

By de Fryske Akademy fertelt Jorieke Savelkouls om 14.30 oere hoe't bisten mei-inoar en mei minsken kommunisearje, en oer it 'ideale' Fryske hynder.

Mear lêze

sep

14

80 jier nei de oprjochting fan de Fryske Akademy strike wy op 'en nij del yn it Oranje Hotel yn Ljouwert.

Mear lêze