Spring naar hoofd-inhoud

Werkgroep Akademylezingen

De Akademylezingen (voorheen de frouljuslêzingen) is een reeks van zes publiekslezingen verspreid over het winterseizoen. Elk jaar slaagt de werkgroep Akademylezingen er weer in om een aantrekkelijke reeks te organiseren in samenwerking met de vrouwenorganisaties in Fryslân.

Er komen veel mensen op onze lezingen af. Het publiek komt voor een groot deel nog altijd uit de vrouwenorganisaties, maar de lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. De onderwerpen zijn actuele, educatieve, wetenschappelijke en algemeen-maatschappelijke thema's, waaraan sprekers elk op eigen wijze invulling kunnen geven.

Onze reeks lezingen wordt op twee locaties gehouden: De Koperen Tuin in Leeuwarden en It Haske in Joure.

 

Oprichtingsjaar

1957 (werkgroep sinds 2008)

 

Bestuur en contact

Voorzitter: Akkie Lindeboom (e-mail)
Secretaris:  Anneke de Vos
Leden: Fenna Stoel, Aukje Dijkstra, Jantsje Kalsbeek en Froukje Swierstra-Luimstra

  

Activiteiten

 

Akademylêzingen in het nieuws

  • Lees hier een artikel over de Akademylêzingen in de Leeuwarder Courant van 5 november 2015.

 

 

Jaarverslagen