Spring naar hoofd-inhoud

Scriptieprijs Fryske Akademy

De Fryske Akademy heeft een tweejaarlijkse prijs voor het beste scriptieonderzoek op het terrein van de Friese taal en cultuur. Deze Skripsjepriis werd ingesteld bij het vijftigjarige jubileum van de Fryske Akademy in 1988, met als doel om studenten die wetenschappelijk onderwijs volgen te stimuleren om hun onderzoek op Friese thema's te richten. De prijs bestaat uit een bedrag van 1000 (duizend) euro.

 

Oproep: Scriptieprijs 2022-2024

Universitaire studenten kunnen tot 1 juni 2024 hun masterscriptie inzenden voor de Skripsjepriis. Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan inzending:

  • Het onderwerp van de scriptie moet op het terrein van de Friese taal en cultuur liggen, zoals Friese taal- en letterkunde, geschiedenis of sociale wetenschappen.
  • De scriptie moet zijn geschreven (en goedgekeurd door de opleiding) na 1 juni 2022 en vóór 1 juni 2024.
  • Alleen WO-Masterscripties kunnen in aanmerking komen voor de Skripsjepriis.

 

 

Skripsjepriis Fryske Akademy
Martijn Kingma (links) was de winnaar van de Skripsjepriis 2020-2022. Aafke Bonnet-Bekkema (midden) kreeg in eervolle vermelding. Op de foto staat ook directeur-bestuurder Nelleke IJssennagger-van der Pluijm. Foto: Marieke Balk

Jouw scriptie insturen?

Scripties die aan onze voorwaarden voldoen, kunnen tot 1 juni 2024 worden ingezonden. Wij ontvangen graag een papieren exemplaar en een digitaal exemplaar (pdf-document). Het papieren exemplaar kan worden opgestuurd naar: 

  • Fryske Akademy
    Skripsjepriis
    Postbus 54
    8900 AB Leeuwarden

Het digitale exemplaar kan worden gemaild naar: skripsjepriis@fryske-akademy.nl.

Een wetenschappelijke jury, samengesteld uit Akademymedewerkers, zal de scripties beoordelen. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd en het ingezonden exemplaar van de scriptie wordt niet geretourneerd.

 

Uitreiking Skripsjepriis

De Skripsjepriis voor de academische jaren 2022-2024 zal worden uitgereikt in het najaar van 2024.

 

 

Oud-laureaten van de Skripsjepriis

 

2020-2022 (útrikt 16 septimber 2022)
(Marco) Martijn Kingma, ' Phonetic Aspects of Centring Diphthongs in Frisian. The case of /iə/ and /ɪə/ ', Rijksuniversiteit Groningen, Masterscriptie European Linguistics, 2021.

Eervolle vermelding: Aafke Bonnet-Bekkema, ‘Sinterklaas moderniseert: traditiegetrouw vol verandering'. De viering van het ongeorganiseerde sinterklaasfeest in Leeuwarden, Groningen, Hoorn en regio's de Friese Wouden, het Hogeland, het Oldambt en West-Friesland in de periode 1875-1950. Open Universiteit Heerlen, Masterscriptie Kunst en Cultuurwetenschappen, 2020.

2018-2020 (útrikt 17 desimber 2020)
Sian Wierda, 'Het vrije volk van de heide. Armoede en cultuur onder de bevolking uit de heidenederzettingen in het Fries-Groningse grensgebied tussen 1850-1900', Rijksuniversiteit Groningen, Masterscriptie Geschiedenis, 2018.

2016-2018 (útrikt 14 septimber 2018)
Levi R. Damsma, 'Middelnederlandse invloeden in het Oudwestfriese Oud Schoutenrecht uit Codex Unia', Universiteit Gent, Master thesis Historische taal- en letterkunde, 2017.

2014-2016 (útrikt 7 oktober 2016)
Nienke Jet de Vries, 'Fan Selskip nei mienskip. De rol fan Fryske literatuer tusken 1844 en 1915 as ferbinende krêft fan de ta stân kommende Fryske mienskip', Rijksuniversiteit Groningen, Master thesis Fryske letterkunde, 2015.

2010-2014 (útrikt 12 septimber 2014)
Thomas M. van den Brink, ‘Op zoek naar een sluitende verklaring waarom Molkwerum vrijwel van de kaart verdween. De langetermijngevolgen van een sociaal-economische transitie op het landschap en de samenleving van Molkwerum (Zuidwest-Friesland) tussen 1700 en 1900’, Rijksuniversiteit Groningen, Master thesis Landschapsgeschiedenis, 2013.

2008-2010 (útrikt 12 septimber 2014)
Inge Heslinga, 'Leave Abonnee. Conflict tussen de Friese literaire tijdschriften De Tsjerne, Quatrebras en Asyl (1946-1968)', Rijksuniversiteit Groningen, Master thesis Kunsten, Cultuur en Media, 2008.

2006-2008 (útrikt 12 juny 2009)
Arjen Dijkstra, 'Het vinden van Oost en West in het Friesland van de zeventiende eeuw. De polemiek tussen Lieuwe Willemsz. Graaf (1652-1704) en Benhardus Fullenius Jr. (1640-1707)', Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Landschapsgeschiedenis, 2007.

2004-2006 (útrikt 19 april 2007)
Marijke Andringa, 'Sociaal-culturele planning in de Friese Wouden; Het ontwikkelingsgebied Oostelijk Friesland 1952-1960', Open Universiteit: Algemene Cultuurwetenschappen, 2006.

2002-2004 (útrikt 1 maart 2005)
Jelske Dijkstra, 'FRYSS – A first step towards Frisian TTS', Universiteit van Amsterdam, Taalwetenschap, Spraakcommunicatie en –technologie, 2004.

2000-2002 (útrikt 13 febrewaris 2003)
Anne Tjerk Popkema, 'Aldfryske wei-oantsjuttings; In ûndersyk nei it Aldfryske wurdfjild ‘ferkearsferbinings oer lân’', Rijksuniversiteit Groningen, Fryske taal- en letterkunde, 2002.

1998-2000 (útrikt 1 maart 2001)
Annelies van der Goot, 'Voortaan is alles betaald; Oproer in Friesland, 1847', Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen, 2000.

1996-1998 (útrikt 17 febrewaris 1999)
Johan Nicolay, 'Goudvondsten in het Noord-Nederlandse Terpengebied (450/500-650 n. Chr.). Politieke, religieuze en sociale aspecten van import, circulatie en depositie van goud', Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Archeologie, 1998.

1994-1996 (útrikt 19 febrewaris 1997)
Linda Huisman, 'Holwerd, een dijk van een dorp? Een onderzoek naar de leefbaarheid', Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, 1995.

1992-1994 (útrikt 7 maart 1995)
Onno Hellinga, 'Leven en werk van de Friese jurist, diplomaat en politicus Hessel Aysma (1527/28-1592)', Rijksuniversiteit Groningen, 1993.

1990-1992 (útrikt 19 maart 1993)
Anne Wegener Sleeswijk, 'Ondernemen in hennephandel en touwslagerij: de firma Hylke Jans Kingma, 1762-1782', Universiteit van Amsterdam, Afdeling Economische en Sociale Geschiedenis, 1992.

1988-1989 (útrikt 13 febrewaris 1990)
Bert Herberigs, 'De sociaal-economische omstandigheden van werklozen in Friesland', Landbouwuniversiteit Wageningen, 1989.