Spring naar hoofd-inhoud

Externe beoordeling

De KNAW houdt het financieel en wetenschappelijk toezicht over de Fryske Akademy. In dat kader wordt eens in de zes jaar in opdracht van de KNAW een onderzoeksevaluatie van het instituut uitgevoerd. Een externe visitatiecommissie geeft dan een onafhankelijk en deskundig oordeel over de wetenschappelijke prestaties van de Fryske Akademy over de afgelopen zes jaar.  

De meest recente visitatie vond plaats in november 2015. Hieronder is alle documentatie van de twee laatste visitaties terug te vinden.

 

Evaluatiedossier 2009-2014 (2015)

Hieronder zijn als PDF te downloaden:

 

Evaluatiedossier 2002-2008 (2009)

Hieronder zijn als PDF te downloaden: