Spring naar hoofd-inhoud

Frysk Diktee

 

It Grut Frysk Diktee

Gnyskje, nútsjesmoar, twirrewyn, skroarjûn, noaskje en krûpelhintsje. Zomaar een paar woorden die kunnen voorkomen in het Grut Frysk Diktee (Groot Fries Dictee). In samenwerking met Omrop Fryslân, Afûk, it Taalsintrum Frysk (Cedin) en de Provinsje Fryslân organiseert de Fryske Akademy jaarlijks It Grut Frysk Diktee in de Statenzaal van het Provinciehuis. De tekst wordt geschreven door een bekende Fries, het evenement wordt gepresenteerd en uitgezonden door Omrop Fryslân.

 

Kwalificatiedictee

Iedereen die graag wil meedoen aan It Grut Frysk Diktee, moet zich daarvoor kwalificeren. In de maanden voorafgaand aan het evenement staat een kwalificatiedictee op de website van It Grut Frysk Diktee die iedereen mag maken. De beste twintig deelnemers bemachtigen een plek in de Statenzaal.

Naast de twintig kandidaten die zich kwalificeren, zullen ook vijf teams de strijd met elkaar aangaan. Dat zijn teams met bekende Friezen, met mensen uit een bepaalde beroepsgroep of studenten van een spcifieke opleiding. De winnaar gaat naar huis met het Gouden Dakje. 

 

Dicteeteksten

Kijk voor het nieuws over en de uitzendingen van It Grut Frysk Diktee ook bij Omrop Fryslân.

 

It Lyts Frysk Diktee

Wie kan het beste Fries schrijven van alle basisschoolkinderen in Friesland? Voor kinderen organiseren de Fryske Akademy, Afûk, it Taalsintrum Frysk (Cedin) en de Provinsje Fryslân in de lente It Lyts Frysk Diktee. De kwalificatie hiervoor vindt plaats op de scholen. Bij de laatste editie deden 50 leerlingen mee van 30 verschillende scholen. De finale is, evenals bij It Grut Frysk Diktee, in de Statenzaal van het Provinciehuis.

In 2023 maakte kinderboekenschrijfster Tialda Hogeveen de tekst van It Lyts Frysk Diktee, in 2022 werd de tekst geschreven door (kinderboeken)vertaalster Martsje de Jong.