Skip to main content

Gearstald troch Beart Oosterhaven (Fryske Akademy).

 

Nû. – Artyst / Groep – Titel – Album

 

-1. Roel Slofstra – It gouden lûd fan de sinne – Moai yn septimber (1994)

-2. Doede Veeman – De twa roeken – Frustraesjebloes (1978)

-3. Hessel van der Wal – De lytse loege – Sa (2000)

-4. Bennie Huisman – De walfiskfarder – Fan ’e souder op ’e flier (1999)

-5. Jaap Louwes – In drinkliet – Fratsen (2001)

-6. Piter Wilkens – Ballade fan âld baas Freark en Cecilia Lind – It fûgeltsje yn myn gitaar       (2006)

-7. Frederike Kleefstra – Doe’t ik lyts wie – Hoe fyn ik wurden? (1996)

-8. Henk van der Hei mei de Hispel – Hoe kaamsto sa jong? – Spikers en nillen (1997)

-9. Fokke (Miedema) – Ik dream fan dij – Ik bin ik (1997)

-10. Marcel Smit & Gerbrich van Dekken – In part fan dy – Mear muzyk (2014)

 

-11. Roel Slofstra – Krúspunt – Moai yn septimber (1994)

-12. Adri de Boer – Salang lyn – Tinzen en fantasy (2000)

-13. Bauke van der Woude – It slyt mar net – It slyt mar net (1999)

-14. Doede Bleeker – Blyf nyt soa lang fut (myn liife jonge) – Omarmd op Texel (2007)

-15. Henk Bloemhoff – Vang de wiend – Dag Stellingwarvers! (2005)

-16. Nynke Laverman – De wite moarne – De maisfrou (2006)

-17. Brandewyn – Venus – Fammen Fantastiko (2016)

-18. Gerrit Breteler – Skansearre liet – Katarsis (2012)

-19. Gerbrich van Dekken – Eastermar – Bubbels (2011)

-20. Chickens Go Mad – Hee Jehannes – Rau, blau en gau (2001)

 

-21. Roel Slofstra – Pelle – Wis en wrachtich (2008)

-22. Leny Dijkstra – Prins fan 86 jier – Mei alle leafde (1996)

-23. Bricquebec – Wâldrinner – Lit ús mar rinne (1992)

-24. Alle artysten – Roffel op ’e himeldoar – In Frysk earbetoan oan Bob Dylan (2010)

-25. Douma en Douma & de dokters – Sliepe – Blond, bliid en blastich (2011)

-26. Gurbe Douwstra – Foar ivich farwol – Thús (2010)

-27. Irish Stew – Hur fader – De Jeneverkrúk (1995)

-28. Gerard & Grace – Triennen yn ’e himel – It sûzjen fan ’e stilte (2017)

-29. The Hangouts – Wylde hynders – Stones yn it Frysk (2013)

-30. Marjan Fennema – Ale Peringa – Tinzen (1999)

 

-31. Roel Slofstra – Unmacht – Poste Restante (2000)

-32. Sytse Haima – Wêrom is it sa’t it is? – Tsjin better witten yn? (2019)

-33. Healers – De skûte fan Skelte Tel – It is soms better as oars (2013)

-34. Harpo – Goejûn – De wûnderdokter (1998)

-35. Douwe Heeringa – Leafste, bliuw by my – Brel in Fries (1989)

-36. Klinkhamer – Yn ’e trein – Klinkhamer zinkt (1994)

-37. Irolt – It wite wiif – De Gudrun Sêge (1975)

-38. Chris Kalsbeek – Oan ’e dyk fan Keimptille – Friersk (2018)

-39. Kapriol – Fryske Pastorel – Niewelnacht Lieten (2015)

-40. Jehannes Kats Veenstra – Man yn it swart – Rare fûgel (2011)

 

-41. Roel Slofstra/Yetris – De ballade fan de moard te Doezum – De histoarje fan Eije Wykstra (2005 = 1980)

-42. Wiebe Kaspers – Galileo – Nei sa’n dei (2015)

-43. De Kast – It wetter waakst – Dreamflecht yn de tiid (2012)

-44. Kat yn ’t Seil – Oanspield – Kat yn ’t Seil / Liereliet (1991)

-45. Grytsje Kingma – By de see – Wytfear (2011)

-46. Ernst Langhout – Stilte foar de stoarm – Nea foar altyd (1995)

-47. Jaap Louwes – Earlik sein – Skobberdebonk (1995)

-48. Mariusz & de Muzikanten – Hasto it dien? – De nacht wachtet (2012)

-49. Meänder – De sânde weach – Ut ’e nacht [s.j.]

-50. Nanne & Ankie – De fiver fan myn bestean – Mei de guozzen mei (2004)

 

-51. Roel Slofstra – It lot fan Tea – Liedjes uit Friesland (1995)

-52. NNB – Cliffs of Moher – Tekene foar it libben (2014)

-53. Jan de Vries – Saterdegoffen – Sieleroersels (2013)

-54. Ritske Numan – Hear, bliuw my nei – Gesangen. Oersettings Fedde Schurer (2005)

-55. Oerémis – De nacht (yn it doarp) – Gjin nocht (2002)

-56. Om ’e Noard – De dream – Maskerade (1999)

-57. Onno (Loonstra) – Earste simmer mei dy – Earste simmer mei dy (2017)

-58. Mariusz & de Muzikanten – Langjend nei dy – Swart langstme [Te ferskinen]

-59. Rients Gratama – Russysk doarp – 70 jier Rients (2002)

-60. Grytz & Grize – Unberikber – Twa (2013)

 

-61. Roel Slofstra – Mimering – Liedjes uit Friesland (1995)

-62. Oudega & De Groot – Reade Romke – Unwaarsfûgels (2009)

-63. Eddy Dykstra – Underweis – Underweis / An Emigrated Son (1998)

-64. Sido Martens – De partisaan – In Frysk earbetoan oan Leonard Cohen (2008)

-65. Pigmeat – Salang’t myn auto riden bliuwt – Joadelahidihido! & … Hop! Hop! (2005)

-66. Pilatus Pas – It galmjen fan de kroech – A night with Pilatus Pas (2009)

-67. Pierewaayer – Bytsje ferstân – Troch waar en wyn (2007)

-68. Reboelje – Nûmerke 12 – Magysk Teater (1991)

-69. Sadelrûkers – Hé, hé, hé – Tiid foar wat oars (1999)

-70. Sake – Denk aan dij – Súderplein (2015)

 

-71. Roel Slofstra – Mata Hari – Liedjes uit Friesland (1995)

-72. Sebeare – Ein as in nij begjin – Net te leauwen blau (2006)

-73. The Bounty Hunters – In part fan dy – Noardewyn Live (15 juny 2018)

-74. Souldada – Oer de grins – Oer de grins (2011)

-75. Syb (van der Ploeg) – Eachferblynjend – Hillich fjoer (2008)

-76. Stanza – Wat in gelok – Dûnsje oer it Waad (2006)

-77. Stiet as Quo – Ik bin net blyn – Stiet as Quo (2012)

-78. Strange Onions – Idealen – Smelle Ie (2003)

-79. Strawelte – Moaie eagen – Roech as tou! (2008)

-80. Swee – Sûnder dy – Lok (2006)

 

-81. Roel Slofstra – Heroades en de doper – Skepping (2015 = It goede libben (1974))

-82. Inez Timmer – Lyts Marieke – Inez (2013)

-83. Swiet & Bjuster – De loft is donker – Club Swiet & Bjuster (1998)

-84. Meindert Talma – Sibbele Hietkamp (de bonte hond) – Kriebelvisje (2003)

-85 Tigers fan Greonterp – Grut Lankum – Tigers fan Greonterp (2017)

-86. Treflik – Tiden – Tabee (2007)

-87. Tsjettel – Oan ’e kant fan ’e mar – Casanova (2007)

-88. Turns 43 – Lit my deryn – Lyckle (1999)

-89. Doede Veeman – Lytse poppe – It is in spul [s.j.]

-90. Joop Veenstra – De winter is dea – Oare kant de strjitte (1995)

 

-91. Roel Slofstra – David dûnset – In spyltuech bin ik (2015 = 1969)

-92. Sipke Visser – Fleane – Mei wurden net te sizzen (2004)

-93. Rebound Boogie Band – Foor de wyn – Slingerhaan (2005)

-94. Sytse van der Werf – Hjerst – Ljocht en Skaad (2005)

-95. Wiegels Wjukkelmasine – Frijheid – Wiegels Wjukkelmasine (1991)

-96. Piter Wilkens – Tichter by dy – Nocht & Wilkens (2000)

-97. Mannemoed – Doarp – Stimmingen [s.j.]

-98 Camerata Trajectina – Ontsleyn hert – Gysbert Japix Lieten | Liederen (2003)

-99. Ljoubjr – Nachtswimmers – Blauwe moanne (2010)

-100. Roel Slofstra/Yetris – It liet fan it treurige ferhaal – De histoarje fan Eije Wykstra (2005   = 1980)