Spring naar hoofd-inhoud

Letterkundig Netwerk

Het Letterkundig Netwerk (bestaande uit het eerdere Literair-Historisch Werkverband) houdt zich bezig met het bestuderen van de literatuur en literatuurgeschiedenis van Fryslân in de breedste zin.

 

Oprichtingsjaar

1951 (als Literêr-Histoarysk Wurkferbân)

 

Bestuur en contact

Voorzitter: Eric Hoekstra (e-mail)
Secretaris: Reinier Salverda (e-mail)

 

Wat doen wij allemaal?

Dit werkverband, indertijd opgericht door Ype Poortinga en G.A.G. Meerburg, verricht activiteiten zoals:

 • het verzorgen van Friese tekstuitgaven (bijv. J.C.P. Salverda, H.G. van der Veen en R.B. Windsma);
 • het samenstellen van bio- en bibliografieën van Friese schrijvers;
 • studie naar het Oera-Linda-Boek;
 • het ondersteunen van studenten;
 • een cartotheek samenstellen van bibliografieën van 19de-eeuwse publicaties; 
 • het organiseren van lezingen; op 7 oktober 2016 is de eerste Dag van de Friese Letterkunde georganiseerd. Op 23-25 april werd een driedaagse editie van dit letterkundig congres georganiseerd, als onderdeel van de 1st Conference on Frisian Humanities

Zie ook ons jaarverslagen 2016, 2018 en 2019 (pdf).

 

 

Redactie Literêre Rigen 

De Redactie Literêre Rigen verzorgt uitgaven in de volgende literaire reeksen van de Fryske Akademy:

 • Magnus Rige, voor Midfriese teksten
 • Iduna Rige, voor negentiende-eeuwse teksten
 • Holder Rige, voor twintigste-eeuwse teksten
 • Minsken en Boeken, reeks bio- en bibliografische geschriften

De redactie bestaat uit:

Voorzitter: Piter Boersma (e-mail)
Secretaris: Janneke Spoelstra (e-mail)
Ernst Bruinsma (Afûk)
Goffe Jensma (gepensioneerd Rijksuniversiteit Groningen)
André Looijinga (Fryske Akademy/Universiteit van Amsterdam)
Meindert Reitsma (Tresoar)

  

Recente letterkundige activiteiten

 • In de reeks Minsken en Boeken verscheen een bloemlezing van de gedichten van Waling Dykstra, Duvelskeunster (2019), samengesteld door Abe de Vries. In 2015 kwam in dezelfde reeks een bloemlezing uit van de Friese en Hollandse versen van Johannes Bernard Schepers, Zonder liefde leefde nooit een lied, samengesteld door Tsjerk Veenstra.  
 • Midfrysk Goud, een bloemlezing waarin gepoogd wordt het perspectief op Friese literatuur in de 17de eeuw bij te sturen, verscheen in 2015 bij uitgeverij Elikser. De uitgave verscheen in 2015 en werd door dr. Eric Hoekstra en prof. Reinier Salverda gepresenteerd op Akademydei van dat jaar.