Spring naar hoofd-inhoud

Letterkundig Netwerk

Het Letterkundig Netwerk (bestaande uit het eerdere Literair-Historisch Werkverband) houdt zich bezig met het bestuderen van de literatuur en literatuurgeschiedenis van Fryslân in de breedste zin.

 

Oprichtingsjaar

1951 (als Literêr-Histoarysk Wurkferbân)

 

Bestuur en contact

  Voorzitter: Eric Hoekstra (e-mail)
  Secretaris: Reinier Salverda (e-mail)

   

Wat doen wij allemaal?

Dit werkverband, indertijd opgericht door Ype Poortinga en G.A.G. Meerburg, verricht activiteiten zoals:

 • het verzorgen van Friese tekstuitgaven (bijv. J.C.P. Salverda, H.G. van der Veen en R.B. Windsma);
 • het samenstellen van bio- en bibliografieën van Friese schrijvers;
 • studie naar het Oera-Linda-Boek;
 • het ondersteunen van studenten;
 • een cartotheek samenstellen van bibliografieën van 19de-eeuwse publicaties; 
 • het organiseren van lezingen; op 7 oktober 2016 is de eerste Dag van de Friese Letterkunde georganiseerd. Op 23-25 april werd een driedaagse editie van dit letterkundig congres georganiseerd, als onderdeel van de 1st Conference on Frisian Humanities

Zie ook ons jaarverslag 2016 en 2018 (pdf).

 

 

Redactie Literêre Rigen 

De Redactie Literêre Rigen verzorgt uitgaven in de volgende literaire reeksen van de Fryske Akademy:

 • Magnus Rige, voor Midfriese teksten
 • Iduna Rige, voor negentiende-eeuwse teksten
 • Holder Rige, voor twintigste-eeuwse teksten
 • Minsken en Boeken, reeks bio- en bibliografische geschriften

De redactie bestaat uit:

  Voorzitter: Piter Boersma (e-mail)
  Secretaris: Janneke Spoelstra (e-mail)
  Ernst Bruinsma (Afûk)
  Goffe Jensma (Rijksuniversiteit Groningen)
  Jelle Krol (Tresoar)

  

Recente letterkundige activiteiten

 • In de reeks Minsken en Boeken verscheen een bloemlezing van de Friese en Nederlandse versen van Johannes Bernard Schepers (Grouw 1865 – Haarlem 1937), Zonder liefde leefde nooit een lied. Het boek kreeg als ondertitel mee: ‘Ik kaam fan blauwe Fryske marren’. De bloemlezing werd samengesteld door Tsjerk Veenstra uit Burgum. Hij schreef ook de inleiding en vertaalde de Friese versen in het Nederlands. Ook een aantal aquarellen en tekeningen van de dichter zijn in het boek opgenomen. 
 • Midfrysk Goud, een bloemlezing waarin gepoogd wordt het perspectief op Friese literatuur in de 17de eeuw bij te sturen, verscheen in 2015 bij uitgeverij Elikser. De uitgave verscheen in 2015 en werd door dr. Eric Hoekstra en prof. Reinier Salverda gepresenteerd op Akademydei van dat jaar.