Skip to main content

Telefoan:
058-234 30 48

Mail:
gdelangen@fryske-akademy.nl

Undersyksoutput
pure.knaw.nl

Langen, prof. dr. G.J. (Gilles) de

senior ûndersiker

Telefoan:
058-234 30 48

Mail:
gdelangen@fryske-akademy.nl

Undersyksoutput
pure.knaw.nl

Spesjalismen

terpenarcheology; midsiuwske archeology; delsettingsskiednis; archeologyske monumintesoarch

 

Projekten

Lân, adel en boeren yn midsiuwsk Fryslân (senior ûndersiker)

 

Biografy

Gilles de Langen (Grins, 1959) studearre nije skiednis en prehistoary oan 'e Ryksuniversiteit Grins, dêr't er yn 1992 ek promovearre. Sûnt 1998 is er provinsjaal archeolooch fan 'e provinsje Fryslân. Mei yngong fan 2011 is er ek wurksum as bysûnder heechlearaar Archeology fan it Noard-Nederlânske terpe- en wierdelânskip en as sadanich ferbûn oan it Grinzer Ynstitút foar Archeology (GIA). Sûnt 2015 wurket er foar twa dagen yn 'e wike by de Fryske Akademy as ûndersiker midsiuwske archeology.

 

Publikaasjes (seleksje)

(met Johan Nicolay en Daan Raemaekers) Een Terpencentrum met het oog op de toekomst. in: Van Wierden en Terpen. Nieuwsbrief van de Vereniging voor Terpenonderzoek 19 (juni 2014), 1-3.

(met Annet Nieuwhof, Hauke Jöns, Johan Nicolay en Annette Siegmüller) Leben mit dem Meer: Terpen, Wierden und Wurten/Leven met de zee: terpen, wierden en wurten, in: J.F. Kegler e.a. (red), Land van Ontdekkingen. Catalogus bij de tentoonstellingen. Aurich 2013, 146-155.

(met Henny Groenendijk en Wolfgang Schwartz: Zwischen Marsch und Geest): Leben und Arbeiten in den Moorgebieten/Tussen klei en zand: leven en werken in de veengebieden, in: J.F. Kegler e.a. (red), Land van Ontdekkingen. Catalogus bij de tentoonstellingen. Aurich 2013, 172-187.

(met Johan Nicolay) Bloeiend terpenonderzoek heeft goede vooruitzichten, in: Van Wierden en Terpen. Nieuwsbrief van de Vereniging voor Terpenonderzoek 18 (maart 2013), 1-4.

Vensters op Frisia. Over nut en noodzaak van het universitaire terpenonderzoek. Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 95, 9-46.

On the Origin and Shape of Medieval Villages and Towns in Friesland, the Netherlands: The Settlement Structure of Leeuwarden 450-1435 AD. Proceedings of the International Symposium Space, Culture and Regeneration of Cities in History. Tokyo 3-4 December 2012, Society of Urban and Territorial Histo-ry/Department of Architecture/University of Tokyo, 12-30

De gang naar een ander landschap. De ontginning van de (klei-op)veengebieden in Fryslân gedurende de late ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen (van ca. 200 v. Chr. tot ca. 1200 na Chr.), in: M.J.L.Th. Niekus (red.), Gevormd en omgevormd landschap. Van Prehistorie tot Middeleeuwen, Assen, 70-97.

Zicht op een dynamisch verleden. Het hoe en waarom van het huidige steilkantenonderzoek in Noord-Nederland. (= Voorwoord), in: J.A.W. Nicolay (red.) Terpbewoning in oostelijk Friesland. Twee opgravingen in het voormalige kweldergebied van Oostergo (Groninger Archaeological Studies 10), Groningen, 9-25.

(met J. Bazelmans, H. Groenendijk, J. Nicolay en A. Nieuwhof) De late prehistorie en protohistorie van holoceen Noord-Nederland, versie 2.0. Nationale Onderzoeksagenda Archeologie Hoofdstuk 12, Leeuwarden (uitgave Waddenacademie).

Langen, Gilles de, ‘De archeologie van vroeg- en vol-middeleeuws Leeuwarden’, in: R. Kunst e.a. (red.), Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland (Franeker 1999) 19-45.

Middeleeuws Friesland. De economische ontwikkeling van het gewest Oostergo in de volle Middeleeuwen (proefskrift RUG, Groningen 1992).