Spring naar hoofd-inhoud

Evenementen

jan

31

Slotsymposium over de Sonttolregisters met lezingen van Siem van der Woude, Ida Nijenhuis, Hanno Brand, e.a. Locatie: Campus Fryslân.

Lees meer

feb

01

Lezing van Elly Pacanda-Bolier over de mennonieten van het Witveen/Wytfean bij Rottevalle. Bijeenkomst van het Genealogysk Wurkferbân.

Lees meer

maa

04

Oratie van hoogleraar sociolinguïstiek Hans Van de Velde aan de Universiteit Utrecht op woensdag 4 maart 2020. Opgave kan via de website.

Lees meer

maa

28

Jaarsymposium van de WMS heeft als thema de Friese houtvaart op Scandinavië en de Oostzee. Locatie: Fries Scheepvaart Museum, Sneek. Meer info volgt.

Lees meer