Spring naar hoofd-inhoud

Evenementen

okt

06

De twaalfde Dag van de Friese taalkunde wordt georganiseerd door het Taalkundich Wurkferbân van de Fryske Akademy. De toegang is gratis.

Lees meer

okt

06

Fryske Akademy en Neerlandistiek.nl nodigen u uit voor de lancering van Frisistyk.nl, een nieuw online tijdschrift gewijd aan de Friese taal- en letterkunde.

Lees meer

okt

07

Sietze van der Meulen en Rinse Spits houden deze middag respectievelijk een lezing over 'Boerenfamilies op het snijvlak van zilver en genealogie' en 'Vreemd wordt eigen'. Toegang gratis.

Lees meer

okt

25

It Wikiwomen-team van Mercator/ Fryske Akademy zal met Ierse en Baskische scholen en Wikipedia-organisaties de projectvoortgang bespreken.

Lees meer