Spring naar hoofd-inhoud

Mercator's activities:

Research at Mercator

Undersyk

It Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen is ferneamd yn Europa as ûnôfhinklik ynstitút, rjochte op ûnderwiis en belied op it mêd fan minderheidstalen. Belanghawwers en beliedsmakkers binne by Mercator te plak foar ynformaasje en advys basearre op akademysk ûndersyk. 

Mercator sammelet ynformaasje út hiel Europa en dielen fan Ruslân en wurket derby gear mei lokale deskundigen, ynstituten en universiteiten. Foarbylden fan fraachstikken dy't Mercator ûndersiket:

Mercator's Regional Dossiers

Sharing Knowledge

Mercator Research Centre shares and disseminates collected knowledge, online and via its publications:

  • The Mercator Regional Dossiers, written by experts from all over Europe, describe in-depth language education and legislation of less-used languages in Europe;
  • Research reports, based on Mercator's research projects, are freely downloadable;
  • Via the Mercator Network Newsletter, Mercator shares news with more than 2000 subscribers, all over Europe, about less used languages in Europe and about upcoming events;
  • The Mercator library contains over 6500 books and articles concerning less used languages and multilingualism.

Mercator Research Centre continuously works towards new ways to improve knowledge dissemination:

  • Mercator is currently developing an online platform offering information about education and policy of less used languages
Mercator's network in 2016

Bringing people together

Mercator Research Centre is an academic platform where experts and policy makers in the fields of minority language education and policy can meet and exchange knowledge:

  • Mercator Research Centre organizes conferences, seminars and workshops, where academics and educational experts and teachers meet and exchange knowledge and experiences.
  • Together with the Mercator Network, Mercator Research Centre runs projects, such as the LEARNMe Project (2012-2016), which provided policy guidelines, based on research and best practices, for the education of less used languages;
  • With its Database of Experts, Mercator increases the visibility of academics in the field of less used languages, and offers an overview of European expertise in this field of study.
  • Mercator offers an online platform, called the Network of Schools, where European schools that teach less-used languages, discuss challenges, and share ideas;
  • Mercator interviews experts in the fields of minority language policy and education - what do they work on, and what drives them? - and shares these interviews online via the Expert in the Spotlight section.  

Read more about our international partnerships.