Spring naar hoofd-inhoud

Donateur worden

 

De Fryske Akademy heeft een grote achterban van donateurs, die het werk van de Fryske Akademy een warm hart toedragen. Allemaal mensen die belangstelling hebben voor de Friese taal, cultuur en wetenschap. En die via werkgroepen en studiekringen ook zelf een bijdrage kunnen leveren aan het werk van de Fryske Akademy.  

 

Op de hoogte en betrokken

Als donateur van de Fryske Akademy blijft u goed op de hoogte en wordt u uitgenodigd voor verschillende activiteiten: lezingen, symposia en uiteraard de jaarlijkse Akademydei in september.  

Zo krijgen donateurs jaarlijks tweemaal het donateursblad Ut de Smidte thuisgestuurd. Als donateur heeft u de mogelijkheid kostenloos deel te nemen aan de activiteiten van werkgroepen en studiekringen van de Fryske Akademy. Donateurs kunnen vaak gratis of met korting deelnemen aan congressen en symposia.  

De Fryske Akademy heeft een ANBI-status. Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekken (volgende bestaande wettelijke regelingen).

 

Aanmelden

Voor € 25,00 per jaar bent u al donateur. Studenten wordt het donateurschap aangeboden voor € 20,00. Stuur een e-mail met uw contactgegevens naar fa@fryske-akademy.nl, dan nemen wij spoedig contact met u op. Wilt u in de titel van de e-mail 'Nieuwe donateur' schrijven? 

 

Donateursbijdrage 2023

Bent u al donateur van de Fryske Akademy? En moet u uw donateursbijdrage van 2023 nog betalen?

  • Ga naar de betaalpagina voor het betalen van uw donateursbijdrage van 2023