Spring naar hoofd-inhoud
Bijzondere school (Oostermeer, 1934). Collectie Rienk Nicolai

Schoolmeesters in Friesland (1600-1950)

Op deze pagina is een grote hoeveelheid gegevens toegankelijk gemaakt die door Hartman Sannes (1890-1956) is verzameld over de hoofden van de scholen in Friesland tussen circa 1600 en 1950. 

De aantekeningen van Sannes zijn per grietenij (gemeente) geordend en bevatten onder andere informatie over de salarissen van de schoolmeesters, de namen van hun echtgenotes en kinderen, de namen van eerdere en eventueel volgende plaatsen waar zij werkzaam waren, enz.

Een deel van het materiaal is eerder verschenen in regionale kranten, maar wordt nu aangevuld met correcties en opmerkingen van Sannes zelf. Een ander deel is nog niet eerder gepubliceerd. Sinds augustus 2008 staat het voor publicatie gereed gemaakte materiaal online op onze website.

Er is geen naamregister op de bestanden gemaakt; het materiaal is evenwel zo geordend dat de meeste gebruikers de weg wel kunnen vinden. Waarschijnlijk is wel bekend in welke plaats iemand als schoolmeester is geweest en is de desbetreffende persoon zo gemakkelijk terug te vinden.


De bestanden zijn per gemeente opgeslagen in een eigen PDF-bestand; daarbinnen is voor elk dorp een aparte bladwijzer gemaakt.

Reacties en opmerkingen kunnen worden gemails naar Peter van der Meer (e-mail).