Spring naar hoofd-inhoud

Evenementen

jul

01

Kerkhof en Nijdam verzorgen een minicursus Oudfries bij het honderdjarig bestaan van de opleiding Keltische Talen en Cultuur van de Universiteit Utrecht.

Lees meer

jul

09

Studieweek voor BA- en MA-studenten en PhD's, georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen, Oxford University, Fryske Akademy en Tresoar.

Lees meer

sep

08

De Fryske Akademy nodigt alle leden, donateurs en relaties van harte uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Akademydei, in 2023 onze 85e dies natalis!

Lees meer

okt

06

De tolfde Dag van de Friese taalkunde wordt georganiseerd door het Taalkundich Wurkferbân van de Fryske Akademy. Het programma volgt nog.

Lees meer