Spring naar hoofd-inhoud

Draag een nieuw Akademylid voor

Op de Akademydag 2023 kon directeur-bestuurder Nelleke IJssennagger-van der Pluijm vier nieuwe leden verwelkomen. Naast haar op de foto vlnr: Jacob Fokkema, Sietske Poepjes, Wim Benes en Hinne Wagenaar. (foto: Marieke Balk)

Als wetenschappelijk instituut heeft de Fryske Akademy al sinds haar oprichting leden. Akademyleden zijn personen van over de hele wereld, die die onderscheiding waard zijn op grond van hun verdiensten op het gebied van de Friese wetenschap, verdiensten voor de Friese cultuur, of een grote, aanhoudende belangstelling voor de wetenschap of de Friese cultuur in het algemeen.

Benoeming
Donateurs en leden van de Akademy kunnen het hele jaar door mensen voor benoeming tot lid van de Fryske Akademy voordragen. Op Akademydag worden nieuwe leden benoemd door de directeur-bestuurder, die bij de beoordeling van de voordracht wordt gesteund door de benoemingscommissie.

Indienen van voordrachten
Voor een benoeming op de Akademydag in 2024 (vrijdag 13 september) moeten voordrachten uiterlijk op zondag 31 maart 2024  zijn ingediend. Dat kan via een formulier op de website.

Als u niet zeker weet of iemand misschien op dit moment al lid van de Fryske Akademy is, kunt u dit vooraf navragen bij het secretariaat.