Spring naar hoofd-inhoud

Publieksboek Bolswarder Zuivelschool

Op vrijdag 8 december verschijnt het boek Weten is Kunnen, Kennis is Macht. Een geschiedenis van de Bolswarder Zuivelschool (1880-1995), geschreven door historici Ronald Plantinga en Marijn Molema. Het boek wordt gepresenteerd tijdens een symposium van alumni van de Zuivelschool.

De Bolswarder Zuivelschool behoort tot de wortels van Friese kenniseconomie. In een periode van ruim honderd jaar werden een paar duizend zuivelexperts, en later levensmiddelentechnologen opgeleid in de Friese Hanzestad. De opleiding stond hoog aangeschreven en had een sterke reputatie tot ver over de provinciegrenzen heen. De afgestudeerden kwamen overal in Nederland terecht op leidinggevende posities in de zuivel- en levensmiddelenindustrie.

De reputatie van de Zuivelschool vervulde de Bolswarders van trots. Het gaf Bolsward bovendien de dynamiek van een studentstad. De studenten hielden hun jaarlijkse ontgroening, organiseerden ludieke acties, en het kwam regelmatig voor dat een student trouwde met iemand uit Bolsward. Het was al met al niet verwonderlijk dat de Bolswarders zich hevig verzetten de terugkerende plannen om de school naar Leeuwarden te verplaatsen.

In het boek wordt aan de hand van archiefonderzoek, interviews en beeldmateriaal de geschiedenis van de school vertelt. Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door financiële steun van het Frysk Akademyfûns, Hogeschool Van Hall Larenstein, en stichting Cultuur FB Oranjewoud. De boekpublicatie is mogelijk gemaakt door gemeente Súdwest-Fryslân, Hendrick Nannes- en Catrijn Epes Stichting, Sint Anthony Gasthuis Bolsward en de stichting Sociëteit voor Studenten van technologische Opleidingen te Bolsward.

Het boek is te bestellen via www.zuivelschool.nl.

Ronald Plantinga is sociaal-economisch historicus en als promovendus verbonden aan de Fryske Akademy en de Rijksuniversiteit Groningen.

Marijn Molema is historicus van de negentiende en twintigste eeuw en is projectleider bij de Fryske Akademy.