Spring naar hoofd-inhoud

Time Machine Sneek online

Foto: Meije Gildemacher

Wil je weten waar de vroegere Snekers hebben gewoond? Of waar het huis van je overgrootvader uit Balk heeft gestaan? Dat is na te gaan in de Time Machine van de Fryske Akademy. Van Sneek, Sloten, Balk en Joure zal er dan voor de periode 1750-1900 veel informatie over huizen en hun bewoners op digitale historische kaarten beschikbaar komen. De website werd officieel gelanceerd op vrijdag 29 maart om 15.00 uur in het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek door wethouder Frans Veltman van gemeente De Fryske Marren.

Na Dokkum en Leeuwarden heeft de Fryske Akademy Sneek, Sloten, Balk en Joure verwerkt in Redbot, het digitaliseringsprogramma voor cultureel erfgoed van de provincie Fryslân. Voor de presentatie in de Time Machine zijn van deze steden en 'vlekken' gegevens uit oude belastingregisters, volkstellingen, bevolkingsadministraties en het kadaster verzameld en met elkaar verbonden. Door een huis of perceel op de kaart aan te klikken verschijnen alle gegevens tegelijkertijd in beeld. Projectleider Hans Mol: "Lange en omslachtige zoektochten behoren straks tot het verleden. Het vinden van informatie over mensen, maar ook over hun beroep, vermogen, geloof en geboorteplaats is nu veel gemakkelijker."

Lokale vrijwilligers
De Time Machine is tot stand gekomen in samenwerking met lokale vrijwilligers. De data van Sneek en Joure zijn verzameld door Karel Gildemacher, die ook de oude huisnummers heeft gekoppeld. Johan Groenewoud heeft dit op vergelijkbare wijze gedaan voor de gegevens van Balk. Deze informatie staat al op zijn website (www.langsdeluts.nl), waarmee vanuit HisGIS (www.hisgis.nl) een directe link is gemaakt. Sloten is bewerkt door medewerkers van de Fryske Akademy zelf. Het HISGIS-team van de Fryske Akademy heeft verder veel historische data van de betrokken partijen geïntegreerd met eigen nieuwe data en kaarten. Zo zal naast de bestaande oudste kadastrale percelen van 1832 ook het herziene kadaster van 1887 beschikbaar komen.

Ga naar: