Spring naar hoofd-inhoud

Vier nieuwe leden voor Fryske Akademy

Directeur-bestuurder Nelleke IJssennagger-van der Pluijm met de nieuwbenoemde leden vlnr: Jacob Fokkema, Sietske Poepjes, Wim Benes en Hinne Wagenaar. (foto: Marieke Balk)

Bij de Akademydag van vrijdag 8 september 2023 zijn vier nieuwe Akademyleden benoemd: Hinne Wagenaar, Sietske Poepjes, Wim Benes en Jacob Fokkema. De leden zijn benoemd op grond van hun bijzondere bijdrage op het gebied van de wetenschap of de samenleving ten aanzien van de Friese taal en cultuur.

HInne Wagenaar (61, wonend te Hilaard, geboren te Nijemirdum) - Een eigen theologie, het eigene van Fryslân en de Friese identiteit, en dat verbinden met de wereld van kerk en geloof, staat centraal in het leven van Wagenaar. Dat uit zich onder andere in een reeks belangrijke wetenschappelijke publicaties over de Friese zendingsgeschiedenis en in het opzetten van een postacademische cursus Geloven in Friesland voor voorgangers en pastores. Voor zijn rol als ambassadeur van het Friese verhaal en een Friese spiritualiteit, met oog voor mens, geschiedenis en meertaligheid, voor zijn rol als verbinder van mens, gemeenschap en cultuur, en voor zijn rol als aanjager van een volwaardig gebruik van het Fries naast andere talen die hier worden gebruikt in het domein van kerk en geloof, en in het bijzonder voor Nijkleaster, wordt Wagenaar lid.

Sietske Poepjes (44, woonachtig te Makkum, geboren te Harlingen) - Oud-gedeputeerde Poepjes heeft zich ingezet voor een taalbeleid met ambitie en concrete doelen. Ze zet zich in voor het Fries als ambassadeur, een motivator en een aanjager. Waar ze komt, draagt ze de Friese taal en cultuur uit. Zij motiveert de samenleving in het groot en in het klein om de taal te gebruiken en de cultuur vorm te geven op een eigentijdse manier.

Wim Benes (57, woonachtig te Leeuwarden, geboren te Harlingen) - Dat de Friese taal en cultuur niet zonder digitale hulpmiddelen kunnen spreekt voor zich.  Als een van de eersten begreep Benes hoe we niet alleen via het scherm communiceren, maar ook hoe sterk het scherm met ons communiceert. Wim Benes heeft ervoor gezorgd dat die nieuwe begrippen al in een vroeg stadium ook in het Fries op ons af kwamen. Door zijn inspanningen, in samenwerking met de Fryske Akademy en andere organisaties, ontstond de prachtige Friese verzameling ingesproken zinnen voor CommonVoice, toen CommonVoice nog enkel in het Engels bestond.

Jacob Fokkema (75, woonachtig te Schiedam, geboren te Leeuwarden) - Gepromoveerd in recordtijd na zijn afstuderen op een moeilijk proefschrift, daarop volgend internationale carrière, werd Fokkema uiteindelijk als rector magnificus bij zijn alma mater in Delft. Jacob Fokkema zat in de wetenschapscommissie van de Fryske Akademy en was later voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij zette zich in voor de gehele wetenschappelijke infrastructuur in Fryslân, stond aan de wieg van de University Campus Fryslân. Ook bij het internationaal kennisinstituut Wetsus heeft hij het nodige werk verzet, en bovendien is hij lid van de Raad van Advies van het bestuur van de stichting Academie van Franeker.