Spring naar hoofd-inhoud

50ste Dossier over het Reto-Romaans

“The Romansh language in education in Switzerland” is het vijftigste Regionale Dossier dat Mercator, het kenniscentrum voor meertaligheid van de Fryske Akademy, uitbrengt.

De auteur van het 50ste dossier is Manfred Gross, hoofd van het Institute of Multilingualism van de University of Teacher Education in het Zwitserse kanton Graubünden. Gross is een kenner van de Reto-Romaanse taal. Matthias Grünert van de Universiteit van Fribourg heeft ook waardevolle bijdragen aan het dossier geleverd.

Het publiceren van Regionale Dossiers is een van de kernactiviteiten van Mercator: elk dossier brengt het onderwijs van een minderheidstaal in een specifieke regio in Europa en daarbuiten in kaart. Alle dossiers hebben een vaste structuur, waardoor de kwaliteit en kwaliteit van onderwijs in de verschillende talen goed met elkaar zijn te vergelijken. De inhoud van de dossiers is waardevol voor beleidsmakers, onderzoekers, docenten, studenten en journalisten, maar ook nuttig voor leken die geïnteresseerd zijn in het onderwijs van minderheidstalen. Dit jaar zijn de dossiers tot nu toe al meer dan 18 duizend keer gedownload.

Mercator streeft ernaar om steeds weer nieuwe talen te dekken en bestaande dossiers te actualiseren. De eerstvolgende dossiers behandelen o.a. het Hongaars in Oekraïne, het Mongools in China, het Deens in Duitsland en geactualiseerde dossiers over het Gaelic in het Verenigd Koninkrijk, de Finse talen in Zweden en het Occitaans in Frankrijk.

Om ons vijftigste dossier te vieren, hebben we een nieuw middel ontwikkeld om de Mercator-dossiers te selecteren op de website: via een ingesloten kaart.

 

Download: