Spring naar hoofd-inhoud

Mededeling over opstappen RvT-leden

Twee leden van de Raad van Toezicht hebben hun ontslag ingediend: Jan-Meinte Postma en Hanneke Lens. In de Leeuwarder Courant van zaterdag 10 december wordt over het opstappen bericht.

Momenteel loopt er een evaluatie van de Raad van Toezicht, in opdracht van de KNAW en de Provincie Fryslân. Het standpunt van de KNAW, de Provincie en de Fryske Akademy is dat de commissie haar werk zonder tussentijdse bemoeienis of meningsvorming van anderen tot een goed einde moet kunnen brengen.

Daarom wachten KNAW, Provincie en Fryske Akademy het evaluatierapport af. Dat zal in de loop van januari 2017 verschijnen.