Spring naar hoofd-inhoud

Kustzone Zuid-Holland in HisGIS

Hans Mol bij de lancering van HisGIS 1832 Zuid-Holland Kustzone, 17 januari 2020. Foto: Jantsje Mol

Een nieuw stuk HisGIS is gereed gekomen: de kuststreek van Zuid-Holland. Afgelopen vrijdag is HisGIS 1832 Zuid-Holland Kustzone door de Zuid-Hollandse cultuurgedeputeerde Willy de Zoete gelanceerd op het provinciehuis in Den Haag.

Het Napoleontisch kadaster van 1832 is het afgelopen jaar gedigitaliseerd voor de kustzone van Zuid-Holland: dat is ruwweg het gebied tussen Rotterdam en Noordwijk, met inbegrip van de steden Leiden, Den Haag, Delft, Vlaardingen, Schiedam en Dordrecht. Het HisGIS-team van de Fryske AKadem en het KNAW Humanities Cluster heeft dit uitgevoerd in opdracht van de provincie Zuid-Holland.

De Zuid-Hollandse steden Rotterdam en Leiden waren al beschikbaar in HisGIS. De provincie wordt voor zover mogelijk nog uitgebreid. Dordrecht en omgeving, Pijnacker en Hillegom, die niet in het oorspronkelijke dekkingsplan zaaten, zijn al gevectoriseerd – dus op perceelniveau zichtbaar – en worden op korte termijn van registerdata voorzien.

Naar aanleiding van het openstellen van HisGIS 1832 Zuid-Holland Kustzone vond er op het provinciehuis een klein symposium plaats over het belang van het beschikbaar worden van het oudste kadaster van Nederland in GIS, met bijdragen van o.a. Hans Mol en Thomas Vermaut (HisGIS), Jaap Evert Abrahamse (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) en Roos van Oosten (Universiteit Leiden).

Historische TomTom

Het HisGIS-project koppelt historische informatie aan gedigitaliseerde kaarten. His staat voor historisch en GIS voor Geografisch Informatiesysteem. Een heel alledaagse GIS is de TomTom, maar met HisGIS kan je tijdreizen door het verleden van Nederland. De fundering ervan bestaat uit het gedigitaliseerde oudste kadaster, dat in de Franse tijd is gestart en in 1832 in werking trad. Het Napoleontisch kadaster is te beschouwen als de eerste systematische en complete inventarisatie van bodem, bezit en kapitaal.

De HisGIS-website werd in 2005 door de Fryske Akademy gelanceerd en is opgezet per gewest en stad. De meeste provincies en een aantal grote steden heeft HisGIS al op perceelniveau in kaart gebracht. Op termijn moet het systeem heel Nederland omvatten. Omdat alle bestanden vrij beschikbaar zijn of komen voor onderzoek, worden bijvoorbeeld ook de verschillende Time Machines in Nederland op HisGIS gebouwd. De kaarten en Time Machines zijn via een publieksviewer ook voor algemeen gebruik ontsloten op www.hisgis.nl.

Ga naar:

Zie ook: