Spring naar hoofd-inhoud

Lieske Salverda wint Grut Frysk Diktee

Lieske Salverda uit Gytsjerk heeft het Grut Frysk Diktee (Groot Fries Dictee) 2017 gewonnen dat in de Statenzaal van het Provinciehuis in Leeuwarden werd gehouden. Van de 35 deelnemers die zich hadden gekwalificeerd, kwam Salverda met 7,5 fouten als beste uit de bus. Ze was zeer ingenomen met de uitslag.

De eerste prijs bestond uit een ‘Gouden dakje’ en een pen met inscriptie. Tweede werd de Akkrumse  Agatha Hijlkema mei 8 fouten en op de derde plaats flaters en op de derde plaats eindigden drie deelnemers met 8,5 fouten, Freerk Postmus uit Vollenhove, Grytsje Kingma uit Sint Johannesga en de Earnewâldster Rikele Hollema.

De tekst van Tet Rozendal, met als titel ‘De Kening’, ging over de liefde tussen mens en paard. De ‘Kening’ is Jasper 366, het Friese paard dat eerder dit jaar het publiek bij de paardenkeuring ‘deftig stappend’ vermaakte. De deelnemers aan het dictee haden moeite met woorden als ‘wilewaarlich’ (stomme r), ‘skjintme’ (niet met ie, maar mei ji) en een zin als ‘Yn de leafde moat men der oan de hoasbannen ta troch brûze, dwers troch it gat fan ’e gevel’ (ruig, lichtzinnig en wild leven en in een keer raak!).

Bekende Friezen

De dames deden het goed dit jaar, want ook bij de bekende Friezen was het een vrouw die won. Schrijfster Hilda Talsma maakte met 16 fouten het dictee het beste en kreeg daarvoor ‘Laaien dakje’. Verder deden ook parasportvrouw van het jaar Alyda Norbruis, troubadour Frerik de Swetser, Tryater-acteurs Brecht Wassenaar en Romke Gabe Draaijer, skûtsje-tweeling Harmen en Sytze Brouwer, presentator Willem de Vries alias Willem Waldpyk, zangeres Marit Talens en Omrop Fryslân-presentatrice Afke Boven mee aan het dictee.

Voor de mensen die zich niet hadden gekwalificeerd, of die gewoon benieuwd waren naar hoe Fries schrijven hen vergaan zou, kon het dictee op Omrop Fryslân tv, internet en via de app gevolgd worden. Voor het eerst kon er dit jaar live meegeschreven worden via de website www.fryskdiktee.nl. Maar uiteraard kon er ook – net als de deelnemers in de Statenzaal – met pen op papier worden meegedaan. Wie het dictee nog eens wil bekijken of nalezen, kan terecht op www.fryskdiktee.nl.

De organisatie van het dictee lag in handen van de Afûk, het Centrum Meertaligheid (Cedin), de Fryske Akademy, Omrop Fryslân en de Provincie Fryslân. Het dictee werd dit jaar voor de vijftiende keer gehouden; in 2018 is er weer een editie.