Spring naar hoofd-inhoud

Nieuw boek: Geleefd Geloof

Deze zomer verscheen een prachtig boek, waarin de Friese middeleeuwen centraal staan: Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen,1250-1580. Het boek, fraai uitgevoerd met meer dan 150 kleurenfoto’s, laat verschillende manieren zien hoe leken hun geloof vorm gaven. De vele honderden romaanse en gotische kerken die het noordelijk terpenlandschap sieren, vormen daar slechts een deel van. Welke rol die kerken in het leven van alledag speelden, wordt nu pas duidelijk gemaakt. Andere aspecten, vaak voor het eerst belicht, zijn de vele pijpaarden beeldjes van vooral het kindje Jezus en van Maria en hun plaats in de huisgodsdienst. Tientallen pelgrimsinsignes laten zien dat Friezen alle hoeken van Europa met bedevaarten vereerden. Nonnen vervaardigden kleurrijk geïllumineerde getijdenboeken, die vervolgens intensief door hun lekenopdrachtgevers gebruikt werden. Hel en hemel spelen een onverwacht grote rol in de rechtsteksten en het rechtsleven van die tijd.

 

Het boek, geredigeerd door FA-gastonderzoeker Rolf Bremmer en Anneke Mulder-Bakker (RUG), is afgelopen 2 juli feestelijk gepresenteerd in Tresoar in Leeuwarden. Verschillende sprekers droegen daaraan bij, o.a. Marjoleine de Vos, auteur van diverse boeken over middeleeuwse Groninger kerken en redacteur kunst bij de NRC. Eerste exemplaren werden aangeboden aan zowel de directeur van de Stichting Oude Groninger Kerken als die van de Stifting Alde Fryske Tsjerken. De presentatie is te zien op YouTube.