Spring naar hoofd-inhoud

Oproep voor masterscripties over Friese taal en cultuur

Universitaire studenten kunnen hun masterscriptie insturen voor de Skripsjepriis 2020-2022 fan de Fryske Akademy. Het beste scriptieonderzoek op het gebied van de Friese taal en cultuur wordt beloond met duizend euro. De prijs wordt een keer per twee jaar uitgereikt.

Masterscripties kunnen tot  1 juni 2022 worden ingestuurd voor de Skripsjepriis, daarvoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het onderwerp van de scriptie moet liggen op het gebied van de Friese taal en cultuur, zoals Friese taal- en letterkunde, geschiedenis of sociale wetenschappen. De scriptie moet geschreven zijn (en goedgekeurd door de opleiding) na 1 juni 2020 en voor 1 juni 2022. Alleen WO-Masterscripties kunnen in aanmerking komen voor de Skripsjepriis.

Een wetenschappelijke jury, samengesteld uit  Akademymedewerkers, beoordeelt de scripties. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd en het ingestuurde exemplaar van de scriptie wordt niet geretourneerd.

Insturen
Van de gegadigden ontvangen wij graag een papieren exemplaar en een digitaal exemplaar (pdf-dokument) voor 1 juni aanstaande. Het papieren exemplaar kan worden gestuurd naar:

  • Fryske Akademy
    Skripsjepriis
    Postbus 54
    8900 AB Leeuwarden

Het digitale exemplaar kan gemaild worden naar: skripsjepriis@fryske-akademy.nl.

De Skripsjepriis werd ingesteld bij het vijftigjarig bestaan van de Fryske Akademy in 1988, met als doel om studenten die wetenschappelijk onderwijs volgen aan te moedigen om hun onderzoek op Friese thema’s te richten.