Spring naar hoofd-inhoud

Oud-werknemers zuivelfabrieken gezocht

De Fryske Akademy is op zoek naar oud-werknemers die in de jaren 1955-1980 minstens vijftien jaar in de Friese zuivelindustrie werkzaam zijn geweest. Oud-personeelsleden, van melkrijder en kaaskeerder tot fabrieksdirecteur, worden gezocht voor interviews over het zuivelfabriekswerk. Via de website www.suvelfabryk.nl kunnen oud-werknemers zich tot 1 februari 2016 aanmelden.

‘Ik wol graach mei âld-wurknimmers prate oer har bining mei it fabryk, hoe’t sy yn it bedriuw groeid binne en hoe’t it wurk troch de jierren hinne feroare is’, zegt Jan Ybema, die voor zijn masterscriptie onderzoek doet naar het zuivelfabriekswerk in het leven van de werknemer.

 

Een van de Friese topsectoren

Fryslân staat bij uitstek bekend als de provincie van de zuivelcoöperaties. ‘Wy ferjitte wolris dat der ek in hiele protte partikuliere suvelfabriken yn Fryslân aktyf west ha.’ Ybema zal vergelijkend onderzoek doen naar de sociale geschiedenis van werknemers in coöperatieve en particuliere fabrieken. Hiervoor wil hij een breed palet aan oud-personeelsleden interviewen, van melkrijder en kaaskeerder tot fabrieksdirecteur.

De zuivelindustrie, die zich door de jaren heen steeds weer heeft moeten vernieuwen, wordt tegenwoordig geprofileerd als een van de Friese topsectoren. Ybema is geïnteresseerd in de manier waarop zuivelwerkers omgingen met trends als schaalvergroting, specialisering, fusies en internationalisering.

Ybema’s onderzoek maakt onderdeel uit van een projectgroep die zich bezighoudt met Friese bedrijfsgeschiedenis. Onder leiding van historicus Marijn Molema wordt o.m. studie gedaan naar ondernemerschap in Fryslân en het belang van netwerken tussen verschillende bedrijfstakken. Als een van de resultaten werd onlangs het boek De boer, hij investeerde voort (Friese Pers Boekerij, 2015) uitgebracht, over de veranderingen in de landbouw tussen 1955 en 1980 vanuit het perspectief van de boer.

Aanmelden kan tot 1 februari 2016 via de website www.suvelfabryk.nl of via het telefoonnummer 058 – 213 14 14 (Fryske Akademy).

 

Update (11 februari 2016)

Onze oproep voor oud-personeel van Friese zuivelfabrieken heeft maar liefst 109 reacties opgeleverd! ‘Se komme rûnom wei en der sit fan alles by: molkriders, meunsternimmers, ferpakkers, administrative meiwurkers, direkteuren, krekt sa’t ik hope hie’, meldt onze onderzoeksstagiaire Jan Ybema. Iedereen hartelijk bedankt!