Spring naar hoofd-inhoud

Samenwerking met Universiteit van Nanjing

De Fryske Akademy gaat op het terrein van taalonderzoek en minderheidstalen een langdurige samenwerking aan met de Chinese Universiteit van Nanjing. Vandaag wordt in Leeuwarden een overeenkomst getekend tussen de Akademy en het onderzoekscentrum China Center for Linguistic and Strategic Studies (CCLASS) van de Universiteit van Nanjing.

De twee onderzoeksinstellingen willen intensiever gaan werken aan kennisuitwisseling en gezamenlijk onderzoek op het gebied van taalvariatie, taalbeleid en minderhedenproblematiek. De samenwerking wordt gecoördineerd door twee sociolinguïsten, dr. Zhang Jingwei (CCLASS) en dr. Hans Van de Velde (Fryske Akademy). Ook zijn prof. dr. Xu Daming (CCLASS/Universiteit van Macau) en drs. Cor van der Meer (Mercator Research Centre van de Fryske Akademy) hierbij betrokken.

"Beleidsmakers binnen Chinese regeringskringen zijn zeer goed op de hoogte van het Europese taalbeleid ten aanzien van minderheden en staan steeds meer open om van ons te leren", zegt Hans Van de Velde, die naast zijn Akademy-functie het Chinees-Europese onderzoeksnetwerk ILCI coördineert en als gastprofessor verbonden is aan de Universiteit van Nanjing. "Onze rol ligt vooral in het trainen van Chinese studenten in kritisch onderzoek. Daarnaast willen we onze toegepaste kennis en expertise op het gebied van minderheidstalen naar China overbrengen." Concreet wordt gedacht aan het overbrengen van het type onderzoek dat het kenniscentrum Mercator verricht naar de situatie van Europese minderheidstalen in overheidsbeleid en onderwijs.

De samenwerking wordt vanmiddag om 17.00 uur bezegeld in het Coulonhûs te Leeuwarden.