Spring naar hoofd-inhoud

Fryske Akademy heeft nieuwe website

De Fryske Akademy heeft vandaag haar nieuwe website gelanceerd. Het gaat voorlopig om een basisversie, die in de komende weken langzamerhand verder wordt uitgebreid.  

Het was zo langzamerhand ook wel hoogste tijd voor een nieuw jasje. Onze vorige website was niet meer afgestemd op de eigentijdse mogelijkheden op het gebied van mediagebruik en al evenmin op de ontwikkelingen in ons wetenschapsbedrijf. De overgang van een vakgroepenstructuur naar een projectorganisatie was bijvoorbeeld nog niet terug te zien op onze website.

Bij het gestalte geven van de nieuwe website hebben wij rekening gehouden met de wensen en eisen van de hedendaagse mediagebruiker. De nieuwe website heeft een gebruikersvriendelijke navigatie en is responsief vormgegeven, wat betekent dat de website zowel op computer als op tablet en smartphone goed te gebruiken is.

Het resultaat is een overzichtelijke website met nieuwsberichten en informatie over evenementen, lidmaatschap en donateurschap, persoonlijke medewerkerspagina's en een overzicht van onze onderzoeksthema's. De komende weken wordt de website onder andere uitgebreid met meer informatie over lopende onderzoeksprojecten en een overzicht van onze publicaties. Dan wordt de website ook drietalig: naast het Fries en Nederlands zal dan ook een Engelstalige versie beschikbaar komen.

Wie op zoek is naar informatie die (nog) niet beschikbaar is op de nieuwe website, kan de oude website via de link https://argyf.fryske-akademy.eu raadplegen.

Heeft u vragen of opmerkingen over de website? Stuur een mail naar: kommunikaasje@fryske-akademy.nl.