Spring naar hoofd-inhoud

HisGIS breidt uit naar Duitsland

Het HisGIS-project is uitgebreid met een historisch-geografisch informatiesysteem voor de Duitse stad Leer (Ostfriesland). Vanochtend werd HisGIS Leer op het stadhuis van Leer gepresenteerd aan burgemeester Beatrix Kuhl en het aanwezige publiek.

HisGIS Leer biedt een gedetailleerde percelenkaart gebaseerd op het Pruisische kadaster van omstreeks 1875 en is onder meer verrijkt met kadasterkaarten uit 1898 en grondkaarten uit 1938. Het afgelopen jaar werd HisGIS Leer onder leiding van Hans Mol (Fryske Akademy) en Paul Weßels (Ostfriesische Landschaft) als pilotproject voor Ostfriesland ontwikkeld. Met dit pilotproject wordt verkend of HisGIS als historisch-geografisch informatiesysteem voor Ostfriesland en Duitsland verder kan worden ontwikkeld.

Het pilotproject werd uitgevoerd in het kader van het Duits-Nederlandse samenwerkingsverband Geschiedenisnetwerk, met steun van het Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachen Regionaldirektion Aurich, het Niedersächsisches Landesarchiv – Standort Aurich, de stadsgemeente Leer en het Heimatmuseum Leer.