Spring naar hoofd-inhoud

"Accept all pupils as they are. Diversity!" door Charlie Robinson-Jones

Nederlandse opleidingsinstituten voor docenten (zoals PABO's) zouden meer moeten streven naar samenwerking met meertalige scholen, zodat leraren in opleiding praktijkervaring uit de eerste hand kunnen opdoen. Dat is één van de aanbevelingen uit het nieuwe onderzoek van Mercator-onderzoeker Charlie Robinson-Jones. Hij deed het onderzoek voor het Lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid van de NHL Stenden University en werkte daarvoor samen met (oud-)Fryske Akademy-onderzoekers Joana Duarte en Mirjam Günther-van der Meij.

In deze kleinschalige verkennende studie wordt nagegaan hoe aanstaande leraren in het basisonderwijs a) aankijken tegen meertaligheid in het onderwijs in het algemeen, b) meertaligheid in het onderwijs ervaren als leraar in opleiding, en c) de kennis en vaardigheden ervaren die zij tijdens de opleiding hebben verworven en ontwikkeld. 

In het artikel '"Accept all pupils as they are. Diversity!" – Pre-service primary teachers’ views, experiences, knowledge, and skills of multilingualism in education' beschrijft Robinson-Jones hoe opvattingen over meertaligheid in het onderwijs de praktijk in de klas kan beïnvloeden. Ook benoemt hij tekortkomingen van de lerarenopleiding in het basisonderwijs in Nederland met betrekking tot het onderwerp meertaligheid, en geeft hij suggesties door voorlopige aanbevelingen voor het verbeteren van opleidingsprogramma's. 

Het artikel is gepubliceerd in het tweejaarlijkse wetenschappelijk tijdschrift 'Sustainable Multilingualism'.