Spring naar hoofd-inhoud

'Do draachst de leafde oan' / Jij draagt de liefde aan

Literatuer fan Fryslân troch in rôze bril / Literatuur van Friesland door een roze bril

Het eerste deel van de titel is ontleend aan een gedicht van Tsjits Peanstra. De poëzie en prozafragmenten met lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, interseksuele (LHBTI+) thematiek zijn verzameld door een redactieteam met Jelle Krol, Jantsje Post, Doeke Sijens, Janneke Spoelstra en Tsjerk Veenstra.

Er zijn ruim honderd fragmenten opgenomen, afkomstig uit het werk van zo’n zeventig auteurs. Friestalige en andere streektalige gedichten en prozafragmenten zijn in het Nederlands vertaald. De van oorsprong Nederlandstalige fragmenten zijn vertaald in het Fries.

De oudste tekst is uit de zeventiende eeuw, ‘Aan Elisene’ van Titia Brongersma, de jongste opgenomen schrijver is Joël Hut, die vorig jaar debuteerde met de gedichtenbundel Börtersgrut.

Het initiatief van de bundel ligt bij Tresoar, de Afûk geeft het boek uit en Leeuwarden City of Literature heeft de uitgave ondersteund.

Lees hier meer over de presentatie.

Het boek is opgenomen in de Literêre Rigen van de Fryske Akademy, Rige Minsken en Boeken, nu. 28.