Spring naar hoofd-inhoud

Grammatica van het Frysk van Saterland

Eind 2021 heeft de Fryske Akademy de eerste versie opgeleverd van een grammatica van het Fries van Saterfriesischen. Saterfries is het enige Fries dat nog over is van het Oost-Fries, dat vroeger werd gesproken tussen de Lauwers en de Wezer.

Het project wordt betaald door het Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur, de Bundesbeauftragte für Kultur und Medien en de gemeente Saterland (Saterland ). Aanvankelijk was er alleen subsidie gegeven voor 2021, met ingang van 1 oktober, maar we hopen dat de FA ook de komende jaren een jaarlijkse subsidie zal krijgen toegekend.

Het project is in 2021 uitgevoerd door Bouke Slofstra van taalbureau Lingua Slofstra en Eric Hoekstra uit de Fryske Akademy. Daarnaast is op dit moment ook stagiaire en studente Duits (Carl-von-Ossietzky-Univ. Oldenburg) Tessa Leppers verbonden aan het project. Verder is er steun van Henk Wolf (hauptambtenaar Saterfriesisch-Beauftragter) en Pyt Kramer (Mildam).

De nieuwe grammatica is een uitbouw van Pyt Kramer zijn korte grammatica uit 1982 (herdrukt in 1996). Het is de bedoeling dat de grammatica aan het eind van het project niet alleen beschikbaar is in het Duits, maar ook in het Engels (taalportaal.org).

Wij hopen naast het grammaticale onderzoek ook aandacht te besteden aan de taalsociologische stand van zaken en een bijdrage te leveren aan de verspreiding van de kennis van deze kleinste taal van Europa. Tot slot willen wij in 2022 een werkverband oprichten voor de taalkundige studie van het Saterfries, en dan ook aandacht schenken aan contacten met sprekers, donateurs en sneupers.

Link naar de Grammatik: https://www.seeltersk.de/wp-content/uploads/GRAMMATIK-DES-SATERFRIESISCHEN-VERSION-DEZ-2021.pdf