Spring naar hoofd-inhoud

Lútsen Bakker opnieuw winnaar Grut Frysk Diktee

Lútsen Bakker, priiswinnaar van het Grut Frysk Diktee 2023. (foto: Hoge Noorden/ Jacob van Essen)

Het winnende team. De dominees: David de Jong, Jelle Nutma, Reinder Reitsma, Tytsje Hibma en Edna Zwerver.

Het Grut Frysk Diktee 2023 is gewonnen door Lútsen Bakker uit Groningen. Vorig jaar won hij het dictee ook. Dit jaar won hij met zeven fouten het Gouden Dakje. Er deden dit jaar ook vijf teams mee. De teams streden tegen elkaar en het beste team bestond uit theologen. Het groepsgemiddelde van de dienaren des Woords kwam uit op 17 fouten. Ze werden gevolgd door de journalisten en de derde plaats was voor de Pabo-studenten.

De tekst van het dictee was geschreven door zangeres Iris Kroes en ging over het dertigersdilemma, de twijfels en vragen over wat je bereikt hebt als je dertig jaar geworden bent.  Iris spaarde de deelnemers niet: de tekst was pittig met woorden als  koskitengrien (koeienvlaaigroen), ljuensk (verleidelijk), trewes (genoegen), waar ze de tanden maar op stuk konden bijten. Ek hoe ‘boeddha’s’ moest worden geschreven, zorgde voor kopzorgen.

Jury
De jury bestond uit docente Fries Rianne Blokzijl, Eelke Goodijk (Cedin), Mirjam Vellinga (Afûk) en Akademymedewerker Hindrik Sijens (voorzitter).

Terugkijken
Het dictee is terug te kijken bij Omrop Fryslân.