Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsberichten

mei

24

Meit zeven fouten in zijn Grut Frysk Diktee won Lútsen Bakker uit Groningen het Gouden Dakje, evenals vorig jaar.

Lees meer

mei

23

Foar it Online Nederlânsk-Frysk Wurdboek sykje wy in redaksje-assisint foar 19 oeren wyks.

Lees meer

mei

22

Op dinsdag kunt u kijken naar 'It Grut Frysk Diktee-De Opwaarmer' en op woensdag is de uitzending van It Grut Frysk Diktee! Doet u ook weer mee?

Lees meer

mei

15

Op zaterdag 24 juni organiseert de Fryske Akademy een congres over het Saterfries, de 'Tag der Saterfriesen/ Dai fon do Seelter'.

Lees meer

mei

14

Met het DIACLEU-project werkt Hans Van de Velde (Fryske Akademy) aan een overzicht van dialectclassificaties van de in Europa gesproken endogene talen.

Lees meer