Spring naar hoofd-inhoud
Boerenbedrijf Albada aan het Tsjamkedykje in Balk, anno 1996. Privécollectie familie Albada

Economische clusters

Als vele regio’s in Europa worstelt Fryslân met complexe opgaven. Overheden zoeken samen met bedrijven en kennisinstellingen naar antwoorden op de uitdagingen van de 21ste eeuw, zoals bevolkingskrimp, globalisering en duurzaamheid. Een belangrijk beleidsterrein betreft regionale economie. Op dit domein wil de Fryske Akademy met het thema Economische clusters (1870-heden) een bijdrage leveren.

Kennis van het verleden is belangrijk voor strategische visies en beleidsprogramma’s. De geschiedwetenschap biedt zicht op continuïteit en verandering, waardoor beleid beter kan aansluiten op lange termijn ontwikkelingen. Historisch inzicht helpt bij het (h)erkennen van kwaliteiten in de regio, zoals het vermogen tot leren in regionaal-economische netwerken. Tenslotte leert het verleden wat wel en niet heeft gewerkt, zodat de haalbaarheid van beleidsopties beter ingeschat kan worden.

Dit thema raakt aan het interdisciplinaire veld van regional studies. Theorievorming uit dit veld, gericht op onder andere geografisch geconcentreerde netwerken (clusters), inspireren het historische onderzoek. Om zicht te krijgen op de unieke en generieke kenmerken van de Friese economie vindt systematisch vergelijking plaats met andere regio’s in Nederland en Europa. Onderzoeksresultaten zullen naast beleid gerelateerde rapportages verschijnen in artikelen die een bijdrage leveren aan historisch-wetenschappelijke debatten over planning en economische ontwikkeling. Daarnaast zal met publicaties en via lezing & debat een bijdrage geleverd worden aan discussies over regionaal-economisch beleid. 

 

Onderzoeksdoelen

Tot en met 2020 en in samenwerking met externe partners willen we met het thema Economische clusters het volgende bereiken:

  • Versterken en vernieuwen van de agrarische en regionaal-economische geschiedenis met behulp van de casus Fryslân (in vergelijkend perspectief);
  • Synthetische monografie over de agrofoodsector in Fryslân van 1870 tot heden;
  • Methodologische ontwikkeling van een praktijkgeoriënteerde beleidsgeschiedenis;
  • Bijdragen aan economisch beleidsvorming ten behoeve van krimpregio’s;
  • Aangaan van samenwerkingsrelaties met het interdisciplinaire veld van regional studies.