Spring naar hoofd-inhoud

Correspondentieadres
Domela Nieuwenhuisweg 59 A
9245 VC Nij Beets

Telefoon
0512-46 16 12

Mail
miniebaron@gmail.com

LinkedIn
linkedin.com/in/minie-baron-a8523128

Baron, dr. W. (Minie)

gastonderzoeker

Correspondentieadres
Domela Nieuwenhuisweg 59 A
9245 VC Nij Beets

Telefoon
0512-46 16 12

Mail
miniebaron@gmail.com

LinkedIn
linkedin.com/in/minie-baron-a8523128

Specialismen

economische en sociale geschiedenis; geschiedenis van de gezondheidszorg in de negentiende en twintigste eeuw

         

Projecten

Geschiedenis van de Friese veehandel en veemarkten, ca. 1850-2011
De vroedvrouwenstand in Friesland in de 19de en 20ste eeuw

 

Biografie

Minie Baron (Appelscha, 1949) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en studeerde af binnen de vakgroep economische en sociale geschiedenis. Bijvak: algemene gezondheidszorg, Universiteit Utrecht. In 2006 promoveerde zij op een onderzoek naar de beschikbaarheid, het bereik en de kwaliteit van gezondheidszorg in de stad Groningen in de negentiende eeuw.

Tot 2013 was zij werkzaam als beleidsmedewerker in de gehandicaptenzorg.

 

Publicaties (selectie)

Baron, M. (2018). Taco Kingma. Pionier van de zwakzinnigenzorg. Historisch Tijdschrift Fryslân (24) 2, 22-25.

Baron, M. (2017). De lat ligt hoog. Ondersteuning aan mensen met een beperking in Friesland 1949 -2017. MEE Friesland Leeuwarden.

Baron, M. en Spits, J. (2015). Een blauw hart. 70 jaar ziekenhuiszorg in Drachten.

Baron, M. en Horzinek. M.C. (2014). Rabiës. In Canon van de Geschiedenis van de Diergeneeskunde in Nederland. Veterinair Historisch Genootschap Utrecht.

Baron, M. (2013). Hondsdolheid in Friesland, circa 1700 – circa 1990. De Vrije Fries, 2013 (93), 123- 162.

Baron, M. (2009). Aaltje Visser uit Lemmer (1851 – 1871). Eerste vrouwelijke gediplomeerde apothekersassistente. Historisch Tijdschrift Fryslân, (15) 4, 5-9.

Baron, W. (2006). Het belang en de welvaart van alle ingezetenen. Gezondheidszorg in de stad Groningen, 1800 – 1870.  (proefschrift Rijksuniversiteit Groningen) Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Baron, M. en Kooij P., (1993). Anamnese van de Groningse gezondheidszorg: de negentiende eeuw.  In Gezond weer op in Groningen; gezondheidszorg en medische beroep 1500 – 1900. Universiteitsmuseum Groningen.