Spring naar hoofd-inhoud

Telefoon
(058) 213 14 14 (receptie)

Mail
yscarse@fryske-akademy.nl

Scarse, Y. (Ydwine), BA

onderzoeksmedewerker

Telefoon
(058) 213 14 14 (receptie)

Mail
yscarse@fryske-akademy.nl

Ydwine Scarse heeft Minorities and Multilingualism gestudeerd met het Friese traject aan de Rijksuniversiteit Groningen en was bestuurslid Youth of European Nationalities van 2017 tot 2019.

Sinds begin 2020 is ze werkzaam voor het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid van de Fryske Akademy en werkt ze aan informatiesystemen over minderheidstalen zoals de Wiki on Minority Language Learning.