Spring naar hoofd-inhoud

Akademydei 2018

  Datum en tijd: vrijdag 14 september 2018 | 13.30-17.00 uur
  Locatie: Oranje Hotel Leeuwarden, Stationsweg 4, Leeuwarden
  Zie de uitnodiging (pdf)
  Opgave: via aanmeldformulier

De Fryske Akademy nodigt alle leden, donateurs en relaties van harte uit voor de jaarlijkse Akademydei, de 80ste Dies Natalis, het 16de lustrum. De Akademydei wordt dit jaar gehouden op vrijdag 14 september in het Oranje Hotel Leeuwarden, Stationsweg 4 (8911 AG) in Leeuwarden. U bent daar van harte welkom vanaf 13.30 uur.

Opgave
Het bijwonen van de Akademydei is kosteloos, maar opgave vooraf is wel noodzakelijk. U kunt dat tot uiterlijk vrijdag 31 augustus 2018 doen via het aanmeldformulier op deze pagina. U kunt zich natuurlijk ook schriftelijk of telefonisch aanmelden: Fryske Akademy, Akademydei, Postbus 54, 8900 AB Leeuwarden; tel. (058) 213 14 14. Bij de opgave graag aangeven met hoeveel personen u van plan bent te komen.

    

Grytz en Grize, foto: Djûra Schra

Programma

13.30Inloop, ontvangst met koffie/thee
14.00

Opening en welkomstwoord door Willem Smink, directeur-bestuurder a.i. Fryske Akademy

Lezing door Marjoleine Sloos, postdoctoraal onderzoeker: 'Het Boarnsterhim Corpus: synchronie en diachronie in taal'

Deel I optreden van Grytz en Grize

Presentatie en benoemen van nieuwe leden

15.15

Pauze met koffie/thee. In de pauze is er een boekentafel, verzorgd door de Afûk

15.45

Lezing door Jelske Dijkstra, postdoctoraal onderzoeker: 'Taalferoaring yn it Frysk'

Uitreiken scriptieprijs 2016-2018

Deel II optreden Grytz en Grize

16.30Afsluiting en receptie met een hapje en een drankje

    

Akademydei 2017

  Datum en tijd: vrijdag 15 september 2017 | 13.30-17.00 uur
  Locatie: Kerk De Fontein, Goudenregenstraat 77, Leeuwarden
  Uitnodiging en programma: (Fries) (Nederlands

Op onze 79ste dies natalis gaf Gilles de Langen een lezing over 'Terpen, kerken en boerderijen. Interdisciplinair onderzoek naar de nederzettingsontwikkeling in volmiddeleeuws Frisia' en Hans Mol over 'HisGIS Fryslân: de útwreiding mei it projekt Persoanen en perselen 1750-1900 yn it ramt fan it Deltaplan ErfguodDigitalisearring fan de provinsje. Stân fan saken en perspektiven'. Broer de Witte trad op met muziek van Popma van Oevering. En als vanouds zijn er ook dit jaar mensen vanwege bijzondere verdiensten tot lid van de Fryske Akademy benoemd: Foppe de Haan, Rienk Wegener Sleeswijk en Cisca Wijmenga.