Spring naar hoofd-inhoud

Akademydei 2019

 • Datum en tijd: vrijdag 13 september 2019 | 13.30-17.00 uur
  Locatie: Oranje Hotel Leeuwarden, Stationsweg 4, Leeuwarden
  Uitnodiging en programma: (Fries / Nederlands)

Op onze 81ste dies natalis waren er lezingen van Han Nijdam, Jan Hallebeek en Hylkje de Jong over de rechtsgeschiedenis van vroegmodern Friesland en van Anne Merkuur over het veranderende Fries. Het programma werd afgewisseld met optredens van Wiebe Kaspers en Arjan Hut. Als nieuwe leden werden Freark Smink, Klaasje Postma en Hindrik ten Hoeve benoemd.

 

  

Leden beneamd op Akademydei 2017: Foppe de Haan, Rienk Wegener Sleeswijk en Cisca Wijmenga.

Akademydei 2018

  Datum en tijd: vrijdag 14 september 2018 | 13.30-17.00 uur
  Plak: Oranje Hotel Leeuwarden, Stationsweg 4, Leeuwarden

Op onze 80ste dies natalis gaf interim-directeur Willem Smink een toespraak over de stand van zaken op de Fryske Akademy, was er een presentatie van Marjoleine Sloos over 'Het Boarnsterhim Corpus: synchronie en diachronie in taal' en een presentatie van Jelske Dijkstra over taalverandering in het Fries. Grytz & Grize gaven een fraai muzikaal optreden en de scriptieprijs werd uitgereikt. Tot lid van de Fryske Akademy werden benoemd:  Bootsma, Sytse Buwalda, Douwe Draaisma en Joop Koopmans.

    

Akademydei 2017

  Datum en tijd: vrijdag 15 september 2017 | 13.30-17.00 uur
  Locatie: Kerk De Fontein, Goudenregenstraat 77, Leeuwarden

Op onze 79ste dies natalis gaf Gilles de Langen een lezing over 'Terpen, kerken en boerderijen. Interdisciplinair onderzoek naar de nederzettingsontwikkeling in volmiddeleeuws Frisia' en Hans Mol over 'HisGIS Fryslân: de útwreiding mei it projekt Persoanen en perselen 1750-1900 yn it ramt fan it Deltaplan ErfguodDigitalisearring fan de provinsje. Stân fan saken en perspektiven'. Broer de Witte trad op met muziek van Popma van Oevering. En als vanouds zijn er ook dit jaar mensen vanwege bijzondere verdiensten tot lid van de Fryske Akademy benoemd: Foppe de Haan, Rienk Wegener Sleeswijk en Cisca Wijmenga.