Spring naar hoofd-inhoud

Akademydei 2021

 • Datum en tijd: vrijdag 10 september 2021 | 13.30-17.30 uur
  Locatie: Westcord WTC Hotel, Heliconweg 52, Leeuwarden
  Uitnodiging en programma: (Fries / Nederlands)
  Opgave: graag uiterlijk op donderdag 2 september met dit opgaveformulier

Op onze 83ste dies natalis houdt onze directeur-bestuurder een toespraak, is er een lezing van rev. dr. Simon Coupland van de Universiteit van Cambridge over het spoor van de Scandinaviërs in Fryslân, zijn er korte projectpresentaties van Akademymedewerkers over diverse aspecten van meertaligheid; meertalige geletterdheid; het Nederlands-Fries woordenboek en de hang naar het noorden in de 19de eeuw. Daarnaast is er een boekaanbieding van proza en poëzie van Jouwert Jouwertsma en zullen er traditiegetrouw nieuwe leden worden benoemd.

Geen livestream:

De Akademydei kan doorgaan in het  WTC. Opgave is niet meer mogelijk.

Helaas is er te weinig opgave binnengekomen om de Akademydei via een livestream te volgen. Er zal een opname worden gemaakt van de Akademydei, welke beschikbaar komt op de website van de Fryske Akademy.

 

Akademydei 2020

De Akademydei van 2020 is niet gehouden vanwege de coronasituatie.

 

 

  

Leden beneamd op Akademydei 2017: Foppe de Haan, Rienk Wegener Sleeswijk en Cisca Wijmenga.

Akademydei 2019

 • Datum en tijd: vrijdag 13 september 2019 | 13.30-17.00 uur
  Locatie: Oranje Hotel Leeuwarden, Stationsweg 4, Leeuwarden
  Uitnodiging en programma: (Fries / Nederlands)

Op onze 81ste dies natalis waren er lezingen van Han Nijdam, Jan Hallebeek en Hylkje de Jong over de rechtsgeschiedenis van vroegmodern Friesland en van Anne Merkuur over het veranderende Fries. Het programma werd afgewisseld met optredens van Wiebe Kaspers en Arjan Hut. Als nieuwe leden werden Freark Smink, Klaasje Postma en Hindrik ten Hoeve benoemd.

 

Akademydei 2018

 • Datum en tijd: vrijdag 14 september 2018 | 13.30-17.00 uur
  Plak: Oranje Hotel Leeuwarden, Stationsweg 4, Leeuwarden

Op onze 80ste dies natalis gaf interim-directeur Willem Smink een toespraak over de stand van zaken op de Fryske Akademy, was er een presentatie van Marjoleine Sloos over 'Het Boarnsterhim Corpus: synchronie en diachronie in taal' en een presentatie van Jelske Dijkstra over taalverandering in het Fries. Grytz & Grize gaven een fraai muzikaal optreden en de scriptieprijs werd uitgereikt. Tot lid van de Fryske Akademy werden benoemd:  Bootsma, Sytse Buwalda, Douwe Draaisma en Joop Koopmans.

    

Akademydei 2017

 • Datum en tijd: vrijdag 15 september 2017 | 13.30-17.00 uur
  Locatie: Kerk De Fontein, Goudenregenstraat 77, Leeuwarden

Op onze 79ste dies natalis gaf Gilles de Langen een lezing over 'Terpen, kerken en boerderijen. Interdisciplinair onderzoek naar de nederzettingsontwikkeling in volmiddeleeuws Frisia' en Hans Mol over 'HisGIS Fryslân: de útwreiding mei it projekt Persoanen en perselen 1750-1900 yn it ramt fan it Deltaplan ErfguodDigitalisearring fan de provinsje. Stân fan saken en perspektiven'. Broer de Witte trad op met muziek van Popma van Oevering. En als vanouds zijn er ook dit jaar mensen vanwege bijzondere verdiensten tot lid van de Fryske Akademy benoemd: Foppe de Haan, Rienk Wegener Sleeswijk en Cisca Wijmenga.