Spring naar hoofd-inhoud
    Datum en tijd: vrijdag 15 september 2017 | 13.30-17.00 uur
    Plak: Kerk De Fontein, Goudenregenstraat 77, Leeuwarden
    Uitnodiging en programma: (Fries) (Nederlands)
    De opgavetermijn is verstreken, maar er is nog beperkt plaats. Bel daarvoor met de balie (058-213 14 14). 

 

Wij nodigen alle leden, donateurs en relaties van harte uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Akademydei.

Op onze 79ste dies natalis zullen Akademymedewerkers Gilles de Langen en Hans Mol elk een lezing geven over de grote stappen die de Fryske Akademy maakt in haar historisch onderzoek. Broer de Witte zal een optreden geven van muziek van Popma van Oevering. En als vanouds wordt ook dit jaar een aantal mensen vanwege bijzondere verdiensten tot lid van de Fryske Akademy benoemd.

 

 

Programma

13.30Inloop, ontvangst met koffie/thee 
14.00

Opening en welkomstwoord door Hanno Brand, directeur-bestuurder Fryske Akademy

Lezing door Gilles de Langen, onderzoeker middeleeuwse archeologie: 'Terpen, kerken en boerderijen. Interdisciplinair onderzoek naar de nederzettingsontwikkeling in volmiddeleeuws Frisia' (pdf)

Deel I muziek van Reynoldus Popma van Oevering (1692-1781) door klavecinist Broer de Witte

15.15

Pauze met koffie/thee. In de pauze is er een boekentafel, verzorgd door de Afûk

15.45

Lezing door Hans Mol, projectleider HisGIS en onderzoeker middeleeuwse geschiedenis: 'HisGIS Fryslân: de útwreiding mei it projekt Persoanen en perselen 1750-1900 yn it ramt fan it Deltaplan ErfguodDigitalisearring fan de provinsje. Stân fan saken en perspektiven' (pdf)

Presentatie en benoemen van nieuwe leden 

Deel II muziek van Popma van Oevering

16.30Afsluiting en receptie met een hapje en een drankje