Spring naar hoofd-inhoud

Programma 2018

  Datum en tijd: vrijdag 14 september 2018 | 13.30-17.00 uur
  Locatie: Hampshire Hotel Oranje, Stationsweg 4, Leeuwarden
  Meer informatie volgt!  

 

 

Programma 2017

  Datum en tijd: vrijdag 15 september 2017 | 13.30-17.00 uur
  Plak: Kerk De Fontein, Goudenregenstraat 77, Leeuwarden
  Uitnodiging en programma: (Fries) (Nederlands

 

Op onze 79ste dies natalis gaven Akademymedewerkers Gilles de Langen en Hans Mol elk een lezing over de grote stappen die de Fryske Akademy maakt in haar historisch onderzoek. Broer de Witte gaf een optreden van muziek van Popma van Oevering. En als vanouds werd ook dit jaar een aantal mensen vanwege bijzondere verdiensten tot lid van de Fryske Akademy benoemd.

 

13.30Inloop, ontvangst met koffie/thee 
14.00

Opening en welkomstwoord door Hanno Brand, directeur-bestuurder Fryske Akademy

Lezing door Gilles de Langen, onderzoeker middeleeuwse archeologie: 'Terpen, kerken en boerderijen. Interdisciplinair onderzoek naar de nederzettingsontwikkeling in volmiddeleeuws Frisia' (pdf)

Deel I muziek van Reynoldus Popma van Oevering (1692-1781) door klavecinist Broer de Witte

15.15

Pauze met koffie/thee. In de pauze is er een boekentafel, verzorgd door de Afûk

15.45

Lezing door Hans Mol, projectleider HisGIS en onderzoeker middeleeuwse geschiedenis: 'HisGIS Fryslân: de útwreiding mei it projekt Persoanen en perselen 1750-1900 yn it ramt fan it Deltaplan ErfguodDigitalisearring fan de provinsje. Stân fan saken en perspektiven' (pdf)

Presentatie en benoemen van nieuwe leden 

Deel II muziek van Popma van Oevering

16.30Afsluiting en receptie met een hapje en een drankje